gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SAYIŞTAY DENETÇİLİĞİNE GEÇEBİLECEK DENETİM ELEMANI VE UZMANLAR

Sayıştay'ın görev ve yapısını değiştiren tasarı ile diğer kurumlardan denetçi geçişleri düzenlenmektedir. İşte yeni geçiş yapabilecekler...

02 Mayıs 2013 Perşembe 21:28
SAYIŞTAY DENETÇİLİĞİNE GEÇEBİLECEK DENETİM ELEMANI VE UZMANLAR

Mesleğe yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alındıktan sonra, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin merkez teşkilatına ait denetim elemanı kadrolarında veya uzman unvanlı kadrolarda en az yedi yıl; iç denetçi olarak en az dört yıl; daire başkanı, eşiti ve üstü kadrolarda en az üç yıl veya doktora unvanını almış öğretim elemanı olarak en az yedi yıl görev yapanlar, Sayıştay Başkanlığı'nca yapılacak sınavda başarılı olmaları halinde Sayıştay denetçiliği kadrolarına atanabilecek.

Atanmak için, başvuru tarihi itibarıyla denetim elemanı veya uzman olarak görev yapanlar ile öğretim elemanları için 35 yaşını, diğerleri için 40 yaşını doldurmamış olmak gerekecek.

Savcıların intibaklarında Sayıştay dışındaki hizmet sürelerinin tamamı dikkate alınacak. İzin, disiplin ve ceza kovuşturması bakımından Sayıştay Başsavcısı Sayıştay Daire Başkanları; savcılar ise Sayıştay üyeleri hakkındaki hükümlere tabi olacak.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET