gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TAM GÜN YASASINA RÖTÜŞ

Tam Gün Yasasında doktorlara getirilen çalışma yasağının Anayasa Mahkemesi tarafından iptalinden sonra hazırlanan yeni tasarı taslağı ile yeni düzenleme yolda…

13 Aralık 2010 Pazartesi 12:12
Tam Gün Yasasına Rötüş

Hazırlanan tasarı ile yine doktorların Tam Gün Yasasında belirtilen sağlık kuruluşlarından yalnız birinde çalışabilme yasağı , Anayasa Mahkemesi gerekçeli kararına uygun şekilde yeniden düzenleniyor. Böylece;

Tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuat na göre uzman olanlar: Kamu kurum ve kuruluşlar , Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu kurumlar ile sözleşmeli çalışan özel sağl k kurum ve kuruluşlar , Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu kurumlar ile sözleşmeli çalışan vakıf üniversiteleri, Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu kurumlar ile sözleşmesi bulunmayan özel sağlık kurum ve kuruluşlar , Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu kurumlar ile sözleşmesi bulunmayan vakıf üniversiteleri, serbest meslek icra edebilecekler. Ancak, il ve şube müdürlüğü, baştabiplik, klinik şefliği, sağlık grup başkanlığ ve bunların yardımcılığı gibi herhangi bir idari görevi bulunmamak kaydıyla yükseköğretim kurumlar dışındaki çalışmalarında profesörlük unvan kullanan, kamu kurum ve kuruluşlar nda görev yapanlar, SGK ve kamu kurumlar ile sözleşmesi bulunmayan özel hastanelerde ve vak f üniversitelerinin sağlık uygulama ve araşt rma merkezlerinde mesai saatleri d ş nda çal şabilecekler. Diğer yandan öğretim elemanlarının bu kanun ile diğer kanunlarda belirlenen görevler ve telif haklar hariç olmak üzere yüksek öğretim kurumlarından başka yerlerde ücretli olarak herhangi bir iş göremeyeceklerini, ek görev alamayacaklar ve serbest meslek icra edemeyeceklerini de düzenleyen metin, ancak, rektörlük dekanl k, genel sekreterlik, enstitü ve yüksek okul müdürlüğü, ana bilim dal başkanlığı gibi herhangi bir idari görevi bulunmamak kayd yla profesörlerin SGK ve kamu kurumlarıyla sözleşmesi bulunmayan özel hastanelerde mesai saatleri dışında çalışabilecekleri öngörülüyor. Bu şekilde çalışan profesörler ek ödemelerden yararlanamayacaklar.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET