gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TAM GÜN YASASININ TAM'I DA YÜRÜRLÜKTE

21.1.2010 tarihli ve 5947 sayılı Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun üç maddesi daha yarın yürürlüğe giriyor.

31 Ocak 2011 Pazartesi 10:54
Tam Gün Yasasının Tam'ı da Yürürlükte

 21.1.2010 tarihli ve 5947 sayılı Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yürürlük maddesinde, bu kanunun;

 
- 3. maddesinin,

- 5. maddesinin (5. maddesiyle değiştirilen 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (c) bendinin (2) numaralı alt bendinin son paragrafı hariç olmak üzere),

- 19. maddesinin (b) ve (e) bentlerinin yayımı tarihinden bir yıl sonra, yürürlüğe gireceği hükme bağlanmıştı.
 
 Bu kanun, 30 Ocak 2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandığı için yukarıdaki maddeleri, 31 Ocak 2011 tarihinde yürürlüğe girecektir.
 
 Bu kanundaki 31 Ocak 2011 tarihinde yürürlüğe girecek yeni hükümlerdeki düzenlemeler şöyledir;
 
 - 5947 sayılı Kanunun 3. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun, yükseköğretim personelinin çalışma esaslarına dair 36. maddesini değiştirmektedir. Buna göre;
 
Profesör ve doçentler için getirilmiş olan devamlı veya kısmi statüde görev yapma seçenekleri kaldırılmakta ve bunların devamlı statüde görev yapmaları zorunlu kılınmaktadır.
 
 Ayrıca, Rektör Yardımcılarının haftada en az 5 saat ders verme yükümlülüğü de kaldırılmıştır.
 
 Yine bu maddede getirilen, “Öğretim elemanları, bu Kanun ile diğer kanunlarda belirlenen görevler ve telif hakları hariç olmak üzere, yükseköğretim kurumlarından başka yerlerde ücretli veya ücretsiz, resmi veya özel başka herhangi bir iş göremezler, ek görev alamazlar, serbest meslek icra edemezler.” şeklindeki özellikle muayenehanelerin kapatılmasına yönelik düzenleme ise Anayasa Mahkemesinin 4 Aralık 2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kararı ile iptal edilmiştir.
 
 - 5947 sayılı Kanunun 5. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun, döner sermayelere dair 58. maddesini değiştirmektedir. Buna göre;
 
Döner sermaye işletmesinden verilen hizmetler dolayısıyla öğretim elamanları adına her ne nam altında olursa olsun ayrıca ücret talep edilemeyecektir. Dolayısıyla muayene ve tedavilerdeki hoca farkı ödemesi son bulacaktır.
 
 Ayrıca bu madde ile yükseköğretim kurumlarında çalışanların döner sermayeden karşılanan ek ödemeleri de yeniden düzenlenmiştir.
 
 - 5947 sayılı Kanunun 19.maddesinin (b) ve (e) bentleri ise yürürlükten kaldırılan bazı hükümlere ilişkindir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET