gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TARIM SİGORTASI AFFI GERÇEKLERİ

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda kabul edilen İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda değişiklik öngören maddesine göre tarımda bağımsız çalışanlara hizmet iptali karşılığında borçları silinecek.

04 Şubat 2015 Çarşamba 14:06
TARIM SİGORTASI AFFI GERÇEKLERİ

TARIM SİGORTASI AFFI GERÇEKLERİ


TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, işverenlere bazı yükümlülükler getiren İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda değişiklik öngören tasarının 14 maddesini daha kabul etti.  Komisyonunda kabul edilen İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda değişiklik öngören maddesine göre tarımda bağımsız çalışanlara hizmet iptali karşılığında borçları silinecek.

  

Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlarla, tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, kuruma kayıt ve tescilleri yapıldığı halde, bu düzenlemenin yayımlandığı ayın sonu itibariyle 12 ay ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunanların, bu prim borçlarını üç ay içerisinde ödememeleri veya yapılandırmamaları halinde; prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibariyle, prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibariyle sigortalılığı durdurulacak. Durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmeyecek. 

Sigortalılıkları durdurulanlardan, ilgili kanun uyarınca çalışmaya devam edenlerin sigortalılıkları yeniden başlatılacak. Daha sonra sigortalı ya da hak sahipleri tarafından talep edilmesi halinde, durdurulan sigortalılık sürelerinin tamamı ihya edilecek. 

Sigortalılıkları durdurulanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler hakkında, 1 Ocak 2012 tarihinden, bu maddenin yürürlük tarihine kadar durdurulan süreler için genel sağlık sigortası hükümleri uygulanmayacak. 

Tüm bu düzenlemelerle tarım bağımsız çalışanlara borçlarını ödemeleri isteniyor. Ödenmemesi halinde ödenmeyen süreler emeklilikte sayılmayacak şekilde durdurulacak, ileride bu süre yeniden emeklilikten sayılmak istenince primlerin gecikme ceza, zammı, faizleriyle birlikte ödemeleri halinde emeklilikten sayılacak. Düzenlemenin en olumlu görülen tarafı 01.01.2012 tarihinden itibaren genel sağlık sigorta primlerinden vazgeçilmiş olmasıdır. Bunun olumlu sonucu borcu nedeniyle sağlık hizmetlerinden faydalanamayan çiftçi kanun çıktıktan sonra faydalanabilir olmasıdır. Ancak ileride durdurulan süreleri tekrar ödemek isteyince genel sağlık sigortasından faydalanmadığı dönemi de ödemek zorunda kalacaktır.  


K:TBMM

kamudanhaberler.com, 04.02.2015

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET