gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TASARININ 82. MADDESİNDE ATAMA GÜVENCESİNİ YİTİREN PERSONELLER

Tasarının 82. maddesi, AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç'in verdiği önerge ile değiştirildi. Önerge ile personel kapsamı daraltılarak kabul edildi.

04 Temmuz 2014 Cuma 03:46
TASARININ 82. MADDESİNDE ATAMA GÜVENCESİNİ YİTİREN PERSONELLER

Tasarının 82. maddesi, AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç'in verdiği önerge ile değiştirildi. Önerge ile personel kapsamı daraltılarak kabul edildi.

KABUL EDİLEN ÖNERGE


Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin ekli 1 ve 2 sayılı cetvellerde gösterilen unvanları taşıyan görevliler ile farklı atama usullerine tabi olsalar dahi daire başkanı ve üstü görevlere, sivil memurlar hariç kolluk teşkilatlarının kadrolarına açıktan, naklen veya vekaleten yapılan atama ve bu görevlerden alınma, bu görevlerle ilgili yer değiştirme, görev ve unvan değişikliği işlemleri hakkında verilen mahkeme kararlarının gereği, ilgilinin kazanılmış hak aylık derecesine uygun başka bir kadroya atanması suretiyle iki yıl içinde yerine getirilecek.

Bu görevliler hakkında mezkur işlemlerin uygulanması telafisi güç veya imkansız zararlar doğurmayacak. 

Kamu görevlileri hakkında tesis edilen atama, görevden alma, göreve son verme, naklen veya vekaleten atama, yer değiştirme, görev ve unvan değişikliği işlemleriyle ilgili olarak verilen iptal ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin mahkeme kararlarının gereğini yerine getirmeyen kamu görevlisi hakkında ceza soruşturması ve kovuşturması yapılamayacak, ancak disiplin hükümleri saklı olacak. 

Böylece  valiler, büyükelçiler, il emniyet müdürleri, kaymakamlar, bakan yardımcıları, genel müdür ve yardımcıları gibi üst düzey yöneticilerin bulunduğu, daire başkanı ve üstü atama ve yer değiştirme kararları için alınan yargı kararları uygulaması iki yıl içinde yerine getirilmesi öngörülmektedir. Sivil memurlar hariç kolluk teşkilatlarının kadroları ise tamamı bu kapsama dahil edilmektedir.

Kapsam alanı 1 ve 2 sayılı cetvellerle belirlenmektedir.

Cumhuriyet Gazetesi haberine göre TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmeler sırasında Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık'ın söylediği sözler tartışma yarattı. Işık, "Eğer ben iktidara geliyorsam üst düzey kadroları belirleme hakkına sahip olmalıyım. Ben, benden önceki dönemin genel müdürüyle çalışmak zorunda olmamalıyım" dedi. Görevden alınan bürokratların yeniden işe dönüşlerine ilişkin çok sayıda mahkeme kararı olduğunu belirten Işık, yargının yürütmenin yerine geçemeyeceğini söyledi. 

2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda  Atama Usulüne İlişkin Kanuna ekli (1) ve (2) sayılı Cetvellerde gösterilen unvanları taşıyan görevliler ile farklı atama usullerine tabi olsalar dahi daire başkanı ve üstü görevlere, sivil memurlar hariç kolluk teşkilatlarının kadrolarına; açıktan naklen veya vekaleten yapılan atamalar için geçerli olacak şekilde sınırlandırıldı. Buna göre, kanun kapsamında kalarak, hakları kısıtlanacak olan unvanlar şunlardır:

Valiler;

 Büyükelçiler, Daimi Temsilciler, Daimi Delegeler;

 Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri;

 Diyanet İşleri Başkanı ve Yüksek Din Kurulu Üyeleri;

 Yüksek Denetleme Kurulu Başkan ve üyeleri;

 Müsteşar ve yardımcıları (Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri ve Yardımcıları dahil);

Genel Müdür ve Yardımcıları (Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Genel Sekreteri ve Yardımcısı, Hazine Genel Müdürü ve Milletlerarası İktisadi İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri ve Yardımcısı, İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma idaresi Başkanı ve Yardımcısı dahil),

 Devlet Planlama Teşkilatı Genel Sekreteri ve Daire Başkanları, Devlet Planlama Teşkilatı Planlama Uzmanı,

 Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurul Üyeleri ve Genel Sekreteri,

 Vakıflar Genel Müdürlüğü İdare Meclis Başkan ve Üyeleri,

 Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanı,

 Devlet Personel Başkanı,

 Atom Enerjisi Komisyonu Genel Sekreteri,

 Bakanlıklardaki Kurul Başkanları ve Üyeleri,

 Bakanlık Müfettişleri (Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları ve Bankalar Yeminli Murakıpları dahil),

 Bakanlık Müşavirleri,

 Birinci Hukuk Müşaviri,

 Bakanlık Daire Başkanları,

 İl İdare Şube Başkanları,

 Bölge Müdürleri ve Başmüdürler,

 Vali Muavini, Kaymakam, İl Hukuk İşleri Müdürü, İl Emniyet Müdürü,

Daire Başkanları ile

sivil memurlar hariç olmak üzere; 

Polis,

Jandarma,

Gümrük Muhafaza ve

Sahil Güvenlik teşkilatı kadrolarında görev yapan personel.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET