gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TAŞERON İŞÇİLERİNE YENİ HÜKÜMETTEN TAAHHÜTLER

Ahmet Davutoğlu Başbakanlığındaki yeni hükümetin güvenoyu alması sonrasında kamuda çalışan taşeron işçileri, yeni hükümetin kendilerine yeni haklar getirip getirmeyeceğini merak etmeye başladı.

09 Eylül 2014 Salı 06:19
TAŞERON İŞÇİLERİNE YENİ HÜKÜMETTEN TAAHHÜTLER

TAŞERON İŞÇİLERİNE YENİ HÜKÜMETTEN TAAHHÜTLER

Ahmet Davutoğlu Başbakanlığındaki yeni hükümetin güvenoyu alması sonrasında kamuda çalışan taşeron işçileri, yeni hükümetin kendilerine yeni haklar getirip getirmeyeceğini merak etmeye başladı.

Mecliste okunarak kabul edilen Hükümet Programında taşeron işçilerinin meraklarını giderecek cevap geldi.  62. Hükümet Programında;

"TBMM’ye sunulan ve halen görüşmeleri devam eden “İş Kanunu ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı” ile alt işveren işçilerinin sendikalaşma, toplu sözleşmelerden yararlanma, yıllık izin, maaş güvencesi, kıdem tazminatı ve çalışma sürelerine ilişkin sorunlarını gideren düzenlemeleri hayata geçireceğiz."

Taahhütlerine yer verildi. Bu şu anlama gelmekte;

1) Kamu taşeron işçileri için kadro anlamına gelebilecek bir istihdam önümüzdeki dönemde söz konusu olmayacak.


2) 2015'te yapılacak genel seçimlere kadar “İş Kanunu ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı” ile alt işveren işçilerinin;

a) Sendikalaşma, 

b) Toplu sözleşmelerden yararlanma, 

c) Yıllık izin, 

d) Maaş güvencesi, 

e) Kıdem tazminatı,

f) Çalışma sürelerine,

İlişkin düzenlemeler hayata geçirilmesi öngörülüyor. 


Taşeron işçiler için tasarının kanunlaşması önemli, ancak sorunların sona ereceği anlamına gelmiyor. Her şeyden önce yürürlüğe girecek Kanunun uygulamaları çıkarılacak Yönetmelik ve diğer alt düzenlemelerle netleşecek. Bu nedenle alt düzenlemelerin kısa süre içinde gerçekleşmesini beklemek gerekiyor. Taşeron işçiler için sendikalaşma ve toplu sözleşme beraberinde yeni hakların elde edilmesinde kolaylıklar sağlayacağı da muhakkak.


Üzerinde durulacak önemli bir konuda, çıkacak mevzuatın idareler veya taşeronlar tarafından nasıl uygulanacağıdır. Umulu ki, taşeron işçileri bu uygulamalar nedeniyle dava açmak zorunda kalmazlar. Dava sonuçları da taşeron işçilerin haklarının gelişmesinde etkili olacaktır.  


Kamudan Haberler

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET