gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TTK'DA DEĞİŞİKLİK YAPILACAK BAŞLIKLAR

Yeni TTK'ya son rötuşlar yapıldı Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Kanun değişikliği çalışmalarındaki temel hedeflerinin; Yeni Türk Ticaret Kanununun uygulanmasını kolaylaştırmak, ticaretin doğal işleyişini aksatmadan, Kanundan beklenen hedeflere daha kolay ulaşmak ve ülkede ticareti daha güvenli ve daha kolay yapılabilir hale getirmek olduğunu söyledi.

26 Temmuz 2012 Perşembe 09:23

 Yeni TTK'ya son rötuşlar yapıldı Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Kanun değişikliği çalışmalarındaki temel hedeflerinin; Yeni Türk Ticaret Kanununun uygulanmasını kolaylaştırmak, ticaretin doğal işleyişini aksatmadan, Kanundan beklenen hedeflere daha kolay ulaşmak ve ülkede ticareti daha güvenli ve daha kolay yapılabilir hale getirmek olduğunu söyledi.
Yeni Türk Ticaret Kanunu ile getirilen en köklü değişikliklerin ticari işletme ve özellikle de ticaret şirketleri ile ilgili olduğunu anlatan Bakan Yazıcı, bunun sonucu olarak da iş dünyası tarafından bu alanlara yönelik bazı eleştiriler yöneltildiğini anımsattı. Yeni Türk Ticaret Kanununa yönelik görüş ve önerilerin belirlenebilmesi amacıyla TOBB ve TÜRMOB'un da katılımıyla çok sayıda ilde bilgilendirme ve tanıtım toplantıları düzenlendiğini ifade eden Yazıcı, bu toplantılarda doğrudan iletilen görüş ve öneriler ile Bakanlığına gönderilen yazılar ve basında ele alınan konular göz önünde bulundurularakdeğerlendirme yapıldığını kaydetti. "Görüş ve eleştiriler dikkate alınarak değişiklik yapıldı" Görüş ve eleştirilerin dikkate alınarak değişiklik çalışmalarına başlandığını anlatan Yazıcı, oluşturulan değişiklik önerilerinin, başta Adalet Bakanlığı yetkilileri olmak üzere ilgili kamu kurum, kuruluşları ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği gibi özel sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantılarda müzakere edildiğini söyledi. Yazıcı, ayrıca Yeni Türk Ticaret Kanununun ticari işletme ve ticaret şirketleri bölümlerinin uygulanmasından sorumlu Bakanlık olarak kendilerinin de iş dünyası ile sürekli istişarelerde bulunduklarını anlattı.

EKK'da mutabakat sağlandı

Bu çerçevede, Bakanlık olarak hazırladıkları değişiklik tekliflerinin, Ekonomi Koordinasyon Kurulunda görüşmeye açılarak Kanun değişiklik teklifinde yer alması hususunda mutabakat sağlandığını belirten Yazıcı, son yapılan değişikliklerle 6102 sayılı Türk Ceza Kanununda hüküm altına alınan yaptırımlarda büyük oranda indirime gidildiğini, bu doğrultuda hapis cezalarının çoğunlukla adli veya idari para cezasına; adli para cezalarının da yine çoğunlukla idari para cezasına dönüştürüldüğünü bildirdi. Anonim ve limited şirket ortaklarının, şirkete borçlanmalarına imkan sağlandığını ve dolayısıyla şirkete borçlanmanın cezai yaptırım kapsamından çıkarıldığını ifade eden Yazıcı, şöyle konuştu: "Bunun yanı sıra, yönetim kurulu üyelerinin ve yakınlarının, ortağı oldukları şahıs şirketleri ve en az yüzde 20'sine katıldıkları sermaye şirketlerinin de emsalleriyle aynı ve benzer şartlarda şirketin işletme konusu gereği satışa sunduğu mal ve hizmetleri diğer üçüncü kişiler gibi satın alarak borçlanmalarına imkan sağlandı. Bunun dışında, limited şirket ortaklarına da anonim şirket ortaklarında olduğu gibi kar payı avansı alma hakkı tanındı. Tacirler tarafından kullanılan her türlü kağıt ve belgede gösterilmesi zorunlu olan bilgilerin, tacirin sicil numarası, ticaret unvanı, işletmesinin merkezi, tacir internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi ise internet sitesi adresi olarak belirlenmektedir.'Her türlü kağıt ve belge' ibaresi yerine 'ticari mektuplarda ve ticari defterlerin dayandığı belgelerde'ibaresi kullanılarak kapsam daraltıldı." "Yevmiye defteri ile yönetim kurulu karar defteri kapanış onayına tabi olacak" Bakan Yazıcı, ticari defterlerin açılış onaylarının hangi sürede yaptırılacağının da belirlendiğini, bu defterlerden sadece yevmiye defteri ile yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayına tabi olacağını, pay defteri ve genel kurul toplantı ve müzakere defterinin yeterli yapraklarının bulunması halinde bu defterlerin izleyen faaliyet döneminde veya dönemlerinde de tekrar açılış onayı yaptırılmaksızın kullanılabileceğini, defterlerin elektronik ortamda tutulması halinde noterce yapılması gereken açılış ve kapanış onaylarının bu defterler için aranmayacağını söyledi. Yazıcı, yönetim kurulu üyelerinden veya limited şirket müdürlerinden en az birinin yerleşme yerinin Türkiye'de bulunması ve Türk vatandaşı olması şartı ile yönetim kurulu üyelerinin dörtte birinin yüksek öğrenim görmüş olma şartının da kaldırıldığını kaydetti. 
POSTA

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET