gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ÜNİVERSİTELERE KATKI PAYI VE ÖĞRENİM ÜCRETİ YENİDEN DÖNÜYOR

Plan ve Bütçe Komisyonundan geçen kanun teklifi maddesi ile üniversite öğrencilerine katkı payı ve öğrenim ücreti yeniden dönüyor.

19 Mart 2015 Perşembe 07:13
ÜNİVERSİTELERE KATKI PAYI VE ÖĞRENİM ÜCRETİ YENİDEN DÖNÜYOR

Yükseköğretim Kanunu'nda yapılan değişiklikle, diploma programlarının hazırlık sınıfı eğitimi hariç olmak üzere iki yıllık ön lisans ve dört, beş ve altı yıllık lisans programlarından bu süreler sonunda mezun olamayan öğrencilerden, ilgili dönem için öngörülen katkı payı ve öğrenim ücreti alınacak. Çift ana dal programında kayıtlı olan öğrencilerden ise diploma programının öğrenim süresi ve ilave bir yıl sonunda katkı payı alınacak. Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim sürelerinde lisansüstü programlardan mezun olamayan öğrencilerden de katkı payı alınacak. 

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 2014-2015 eğitim-öğretim yılı için öğrencilerden tahsis edilmiş öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretlerinin ilgili dönem için öngörülen katkı payı ve öğrenim ücretlerini aşan kısmı, talep edilip edilmediğine bakılmaksızın ilgililere red ve iadeler gelir kaleminden iade edilecek. 

K:TBMM

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET