gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

YAPI DENETİM FİRMALARINA BÜYÜK SORUMLULUK GELİYOR

Ülke gündeminden düşmeyen iş kazalarına yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Pakette yapı denetim kuruluşlarına önemli görevler verilirken, görevleri yerine getirmeyenlere idari para cezaları öngörülüyor.

10 Aralık 2014 Çarşamba 04:50
YAPI DENETİM FİRMALARINA BÜYÜK SORUMLULUK GELİYOR

YAPI DENETİM FİRMALARINA BÜYÜK SORUMLULUK GELİYOR

Ülke gündeminden düşmeyen iş kazalarına yönelik  İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Pakette yapı denetim kuruluşlarına önemli görevler verilirken, görevleri yerine getirmeyenlere idari para cezaları öngörülüyor.

Yapı denetim  kuruluşlarına, inşaatlarda sağlık güvenlik  planına ve onaylanmış yapı projesine uygun çalışmalar yapılmasını denetlemek,  iş sağlığı  ve güvenliği  yönünden  gerekli tedbirlerin alınması için yapı müteahhidini yazılı olarak uyarmak, uyarıya uyulmadığı takdirde durumu ilgili Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüğüne bildirmekle görevlendiriliyor.


Bu denetim görevini yerine getirmediği tespit edilen yapı denetim kuruluşlarına, inşaat denetimi hizmet sözleşmesi bedelinin yüzde 10 ile yüzde 50'si arasında ceza uygulanması öngörülüyor. Diğer taraftan yapı denetim kuruluşuna  son bir yıl içinde 3 defa idari para cezası uygulanması halinde bir yıl yeni iş almaktan men cezası verilmesi sözkonusu olacak. Üçüncü defa yeni iş almaktan men yönünde ceza  vermeyi gerektiren bir fiillin işlenmesi halinde söz konusu yapı denetim kuruluşunun izin belgesi iptal edilerek faaliyetine son verilebilecek.


Yapı denetim kuruluşunda  çalışan mühendis, mimar ve teknik personele ağır cezalar geliyor.

Yapı denetimde çalışırken laboratuvar kuruluşlarında da görev alan mimar ve mühendislere İl Yapı Denetim Komisyonu'nun  teklifi üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce  5 bin lira ceza uygulanabilecek.

Yeni iş almaktan men cezası alan yapı denetim kuruluşunun ortakları, ceza süresi içinde; faaliyete  son verme  cezası  alan  yapı denetim  kuruluşunun  ortakları  ise, üç yıl süre  içinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev alamayacak ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olamayacak.


Yapı denetim kuruluşuna  üç defa idari para cezası verilmesine sebep olduğu anlaşılan denetçi mimar ve denetçi mühendislerin belgeleri, Merkez Yapı Denetim Komisyonu'nun kararı ile iptal edilecek. Söz konusu denetçi mimar ve denetçi mühendisler, 3 yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev alamayacak. 


Yapı denetim kuruluşuna  3 defa idari para cezası verilmesine sebep olan teknik personel, 3 yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda  idari veya teknik bir görev alamayacak.


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET