gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

YARGI PAKETİ MECLİSTE İÇİNDE NELER VAR

Yargı Hizmetleri ile İlgili Olarak Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

04 Haziran 2013 Salı 09:57
YARGI PAKETİ MECLİSTE İÇİNDE NELER VAR

Tasarıyla, Anayasa Mahkemesi'nin KHK ile düzenlenemeyeceği gerekçesiyle iptal ettiği hükümler kanunla düzenleniyor.

Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nin barışta çalışmaya ara verme süresi yeniden belirleniyor. Buna göre, Mahkeme her yıl 1 Eylül'de başlamak üzere, 20 Temmuz'dan 31 Ağustos'a kadar çalışmaya ara verecek. 

Danıştay daireleri,  Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk ve Ceza bölümleri ile Genel Kurulu ve Bölge idare, idare ve vergi mahkemeleri, ceza işlerini gören makam ve mahkemeler her yıl 1 Eylül'de başlamak üzere, 20 Temmuz'dan 31 Ağustos'a kadar çalışmaya ara verecek. Ayrıca Sayıştay Genel Kurulu, Temyiz Kurulu, Daireler Kurulu ve daireleri,  20 Temmuz'dan 31 Ağustos'a kadar çalışmaya ara verecek.

Danıştay Kurulu, Danıştay Başkanı'nın başkanlığında Başsavcı, başkanvekilleri ve daire başkanlarından oluşacak.

Başkanlık Kurulu; Danıştay Başkanı'nın başkanlığında, üçü daire başkanı üçü Danıştay üyesi olmak üzere altı asıl ve ikisi daire başkanı ikisi Danıştay üyesi olmak üzere dört yedek üyeden oluşacak.

Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda, Danıştay Başkanlık Kurulu üyelerinin seçimi ve çalışma usulü yeniden düzenleniyor.

Danıştay Başkanı, Danıştay'ın genel işleyişinden sorumlu olacak, kuruluşun düzenli çalışmasını sağlayacak. Gerekirse, ilgili daire başkanları veya Başkanlar Kurulu ile de istişare ederek lüzumlu idari tedbirleri alacak.

Adli ara vermeden yararlanmayan daire başkan ve üyeleri ile Cumhuriyet savcıları ve tetkik hakimleri, yılın diğer dönemlerinde yol süresi dahil adli ara verme süresi kadar izin kullanabilecek.

Hakim ve savcıların adli ara vermeden yararlandırılması esas olacak. Hakim ve savcıların hak ve ödevi olan meslek içi eğitimleri Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yaptırılacak. 

Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli, hizmet öncesi eğitimin süresi 5 aydan az olamayacak. Bu süre Eğitim Kurulunca belirlenecek. Hizmet öncesi eğitime alınanlar, eğitim gördükleri süre içinde genel sağlık sigortalısı sayılacak.

Kurum, kurul ve kuruluşlar, heyet halinde veya bireysel olarak ceza infaz kurumlarını ziyaret edebilmek ve hükümlülerle görüşebilmek için Adalet Bakanlığından izin almak zorunda olacak. Bilimsel araştırma yapanlarla görsel ve yazılı basın mensupları hakkında da bu hüküm uygulanacak. Adalet Bakanlığı, talepte bulunan kişilerin hükümlüleri ziyaret etmelerine de izin verebilecek.

İkinci derece dahil kan veya kayın hısımlarından birinin ya da eşinin ölümü halinde, tutukluya, soruşturma evresinde soruşturmayı yapan Cumhuriyet Savcısı, kovuşturma evresinde kovuşturmayı yürüten hakim veya mahkeme tarafından, soruşturmanın veya kovuşturmanın selameti ve güvenlik bakımından sakınca oluşturmaması koşuluyla, dış güvenlik görevlisinin refakatinde yol süresi dışında iki güne kadar cenazeye katılması için izin verilebilecek.

Adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlayacak, 31  Ağustos'ta sona erecek.

Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyelerin, Yüce Divan sıfatıyla bakılan veya Anayasaya göre süreye tabi olan işlerin engellenmemesi kaydıyla 40 günlük yıllık izin hakları olacak.

YARGI CEZALARININ TÜMÜ KALDIRILSIN

Efe Mehmed BERA
02 Aralık 2014 Salı 22:24

Mahkemeler ve adli para cezalarının da kaldırılmasını istiyoruz zaten sıkıntılar içerisinde yaşamaktayız memleketimizde hep mahkemeler parasal gücü olanların yanında oluyor hep onların lehine karar veriyor bunlar karar verirken zenginlerden herhalde korkuyorlar bende mahkemenin verdiği kararlara saygı duymuyorum vede hak etmiyorum o acıdan o kararları verenleri kınıyorum çünkü beni maddi acıdan mahkum ettiler 14 000 (ondörtbin)lira hayatım karardı yargı affı istiyorum

7 Beğendim
0 Beğenmedim
 
Yanıtla
TÜM YORUMLARI GÖRÜNTÜLE

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET