gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

YENİ BÜYÜKŞEHİR KANUNU MEMURA GETİRDİKLERİ

Tasarısıyla, İçişleri Bakanlığı'na bin 285, Sağlık Bakanlığı'na 504, Milli Eğitim Bakanlığı'na 384, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na 264, Maliye ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık bakanlıklarına 216'şar, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na 72, Diyanet İşleri Başkanlığı'na 120, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne 144, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 24 kadro ihdas edildi.

12 Ekim 2012 Cuma 00:43

Tüzel Kişilikleri Kaldırılan Belediye ve Köylerde Çalışan Personel

 

Öncelikli olarak bu köy ve belediyelerin katılımının koordinasyonu için valinin uygun göreceği kuruluş temsilcilerinin ve ilgili belediye başkanlarının katılımıyla bir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu kurulacak.

 

Bu kapsamdaki belediye ve köylerde görev yapan personel, kapatılan belediye veya köyün devredileceği ilçe belediyesine bir ay içerisinde bildirilecek. Bu personel, oluşturulan Komisyonun kararı uyarınca ilgisine göre Büyükşehir belediyesine, bağlı kuruluşlara veya ilçe belediyesine devredilecek.  

 

Tüzel Kişilikleri Kaldırılan İl Özel İdarelerinde Görev Yapan Personel

 

Bu kapsamdaki personel, Kanunun yayımı tarihinden sonra bir ay içerisinde valiliğe bildirilecek. Burada yapılmış ve yapılacak olan toplu iş sözleşmeleri İçişleri Bakanlığının onayına tabi olacak.

 

Kapsamdaki personel yine Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunun kararına göre Yatırım İzleme ve Koordinasyon Merkezi, Büyükşehir belediyesi, bağlı kuruluşları veya ilçe belediyesine devredilecek.

 

Belediye ve bağlı kuruluşlara devredilen personelden ihtiyaç fazlası olarak belirlenenler, ilgili belediye veya bağlı kuruluş tarafından en geç üç ay içinde valiliğe bildirilecek. Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu bu listeleri 45 gün içinde inceleyerek ihtiyaç fazlası personeli tespit edecek ve listeyi valinin onayına sunacak. Valinin onayladığı listeler 10 gün içerisinde İçişleri Bakanlığına ve ardından da Devlet Personel Başkanlığına bildirilecek. Bu personelden

 

a) 657 sayılı Kanuna göre memur olanlar; 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22. maddesi uyarınca 90 gün içerisinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarına (başka illere de gönderilebilmek üzere) nakledilecek.

 

b) 5393 sayılı Kanuna göre çalışan sözleşmeli belediye personeli ise 657 sayılı Kanunun 4/b maddesine tabi personel haline getirilerek kamu kurum ve kuruluşlarına sözleşmeli personel olarak atanacaklar. Bu personel devredildiği tarihteki haklarıyla atanacak, sözleşme sonunda ise 4/b’li personel olarak maaş alacak.

 

c) Tüzel kişiliği kaldırılan yerlerdeki işçiler ise başka kurumlara işçi olarak atanacaklar. 5 gün içinde işbaşı yapmayan personelin atamaları iptal edilecek ve iş sözleşmeleri sona erdirilecek.

 

Nüfusu 2000’in Altında Kalan ve Köye Dönüştürülen Belediyelerde Çalışan Personel

 

Bu belediyelerin personeli il özel idarelerine devredilecek.

KAMUSEN

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET