gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ZORUNLU BES SİSTEMİNİN DETAYLARI

45 yaş altı Kamu çalışanları ve İşçilerin 1 Ocak 2017'de yürürlüğe girecek ve zorunlu olacak olan BES Bireysel Emeklilik Sisteminin detayları

03 Ağustos 2016 Çarşamba 10:48
ZORUNLU BES SİSTEMİNİN DETAYLARI

Hükümet, 45 yaşın altındaki tüm kamu çalışanları ve işçilerin bireysel emeklilik sistemine dahil edilmesine ilişkin hazırladığı kanun tasarısını TBMM Başkanlığı’na sundu. Çalışanların kazancının yüzde 3’ü kesilebilecek. Sistem, 1 Ocak 2017’de yürürlüğe girecek.

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Başkanlığına sunuldu.Tasarıya göre, Türk vatandaşı olup 45 yaşını doldurmamış olanlardan ücret karşılığı çalışanlar, işverenin, kanun hükümlerine göre düzenlediği bir emeklilik sözleşmesiyle emeklilik planına dahil edilecek. İşveren, çalışanını ancak otomatik katılım için emeklilik planı düzenleme konusunda Hazine Müsteşarlığınca uygun görülen bir şirketin sunacağı emeklilik planına dahil edebilecek.

Çalışanın katkı payı, prime esas kazancının yüzde 3'üne karşılık gelen tutar olacak. Tutar, en geç çalışanın ücretinin ödeme gününü takip eden iş günü, işveren tarafından şirkete aktarılacak. Bu tutarı iki katı artırmaya veya yüzde 1'e kadar düşürmeye Bakanlar Kurulu yetkili kılındı.


Çalışan, emeklilik planına dahil olduğunun kendisine bildirildiği tarihi müteakip 2 ay içinde sözleşmeden cayabilecek. Cayma halinde, ödenen katkı payları, varsa hesabında bulunan yatırım gelirleri ile birlikte 10 iş günü içinde çalışana iade edilecek. Caymayan çalışana, bir defaya mahsus olmak üzere, bin lira ilave devlet katkısı sağlanacak.

Kanunun gerekçesinde, dünyadaki tasarruf oranları ile ülkemiz arasındaki derin uçuruma dikkat çekildi. Gerekçede, “Ülkemizdeki tasarruf oranları dünyadaki tasarruf oranları ile karşılaştırıldığında, tasarruf konusunda ülkemizin kat edebileceği önemli bir mesafe olduğu görülmektedir. Birçok ülkede haya geçirilen uygulamanın İngiltere, Yeni Zelanda ve ABD gibi ülkelerde başarılı örnekleri bulunmaktadır” dedi.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET