gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

2012 YILI AÇIKLAMALI İHRACAT MEVZUATI

2012 yılı AÇIKLAMALI İHRACAT MEVZUATI

11 Haziran 2012 Pazartesi 17:19

  

İÇİNDEKİLER

İHRACAT REJİMİ KARARI .............................................................................5

İHRACAT YÖNETMELİĞİ .................................................................................... 9

İhracı Yasak ve Ön İzne Başlı Mallara İliğkin Tebliğ (İhracat 96/31).................. 17

Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin

İhracatına İliğkin Tebliğ (İhracat 2002/12)............................................................ 24

Çift Kullanımlı ve Hassas Maddelerin İhracatının Kontrolüne İliğkin

Tebliğ (Tebliğ No: 2003/12) ................................................................................. 36

Sektörel Dış Ticaret şirketleri Statüsüne İliğkin Tebliğ (İhracat

2004/4)................................................................................................................... 39

Dış Ticaret Sermaye şirketleri Statüsüne İliğkin Tebliğ (İhracat:

2004/12)................................................................................................................. 54

Dış Ticaret Sermaye şirketlerine İliğkin Karar ..................................................... 58

İhracı Kayda Başlı Mallara İliğkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7) ............... 62

Offset Uygulamalarına İliğkin Tebliğ (İhracat:2007/6)......................................... 65

Bedelsiz İhracata İliğkin Tebliğ (İhracat 2008/12) ................................................ 70

Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin

Tebliğ (İhracat: 2010/5)......................................................................................... 74

Sektörel Tanıtım Gruplarının Kuruluşu ve Faaliyetlerine İlişkin Tebliğ

(İhracat:2010/6) ..................................................................................................... 98

Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracatına İlişkin Tebliğ

(İhracat: 2012/4) .................................................................................................. 104

SINIR TİCARETİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN KARAR ..............118

Sınır Ticaretinin Uygulanmasına İliğkin Tebliğ (İhracat: 2009/7) ...................... 133

DAHİLDE İşLEME REJİMİ KARARI.........................................................145

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2005/1) ................................................ 171

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12) .............................................. 221

Dahilde İşleme Rejimine İliğkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme

Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2007/2) .............................. 279

Dahilde İşleme Rejimi Değerlendirme Kurulunun Çalışma Usul ve

Esasları Hakkında Tebliğ (İhracat 2010/9).......................................................... 294

İHRACAT, İHRACAT SAYILAN SATIş VE TESLİMLER İLE

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE FAALİYETLERDE

VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI HAKKINDA KARAR .................298

İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ (İhracat 2005/2) ................ 305 4

İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz

Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası

Hakkında Tebliğ (İhracat: 2008/6) ...................................................................... 323

BELGESİZ İHRACAT KREDİLERİ İLE VERGİ RESİM VE

HARÇ İSTİSNASI BELGELERİ HAKKINDA KARAR ............................341

BELGESİZ İHRACAT KREDİLERİ İLE VERGİ RESİM VE

HARÇ İSTİSNASI BELGELERİ HAKKINDA KARAR ............................343

BELGESİZ İHRACAT KREDİLERİ İLE VERGİ RESİM VE

HARÇ İSTİSNASI HAKKINDA KARAR.....................................................344

HARİÇTE İşLEME REJİMİ KARARI.........................................................345

Hariçte İşleme Rejimi Tebliği (İhracat 2007/5) .................................................. 354

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA

DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN

ÖDEMELERE İLİşKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA

YÖNETMELİK...................................................................................................... 378

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KARARI ....................385

95/7 Sayılı Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarlarının

Desteklenmesine İliğkin Tebliğ ........................................................................... 387

İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında "Çevre Maliyetlerinin

Desteklenmesi" Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 97/5)........................................... 390

Araştırma-Geliğtirme (AR-GE) Yardımına İliğkin Tebliğ (Tebliğ No:

98/10)................................................................................................................... 393

İstihdam Yardımı Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2000/1).................................... 398

TURQUALITY® Sertifikasının Düzenlenmesine İliğkin Tebliğ

(İhracat: 2004/14) ................................................................................................ 400

Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının

Yerleştirilmesi ve TURQUALITY

®

’nin Desteklenmesi Hakkında

Tebliğ (Tebliğ No: 2006/4) ................................................................................. 401

Tasarım Desteşi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2008/2)...................................... 417

Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine

İliğkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/5) ...................................................................... 425

Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi

Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/6) ................................................................. 434

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliğtirilmesinin Desteklenmesi Hakkında

Tebliğ (Tebliğ No: 2010/8) ................................................................................. 442

Pazar Araştırması ve Pazara Giriğ Desteşi Hakkında Tebliğ (Tebliğ

No: 2011/1).......................................................................................................... 452

Teknik Müşavirlik şirketlerine Saşlanacak Devlet Yardımları

Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2011/4) ................................................................. 460

Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İliğkin Para - Kredi ve

Koordinasyon Kurulu Tebliği (Tebliğ No: 2012/12) .......................................... 472


2012 İHRACAT MEVZUATI İÇİN TIKLAYINIZ

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET