gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

İLK TÜRKİYE EV İŞÇİLERİ RAPORU HAZIRLANDI

Rapor, Türkiye’de ev işleri sektörünün özelliklerini ortaya koymayı amaçlayan ilk çalışma olma özelliğini taşıyor. Kadınların Görünmeyen Emeğinin Görünen Yüzü: Türkiye’de Ev İşçileri" başlıklı Rapor Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Gülay Toksöz ve Doç. Dr. Seyhan Erdoğdu tarafından hazırlandı ve ILO’nun İstihdam ve Çalışma Koşulları Serisi çerçevesinde yayınlandı. Rapor, kayıt dışılığın Türkiye’de ev işlerinde yaygın olduğunu ve sektörde çalışanların büyük bölümünü kadınların oluşturduğunu ortaya koymakta. Rapor’da, ev işçilerinin sosyal güvenlik kapsamına alınmalarının ve ihtiyaçları ile çalışma koşullarını ele alan hukuksal çerçevenin güçlendirilmesinin bir ihtiyaç olmanın ötesinde aynı zamanda mümkün de olduğunu belirtmekte.

27 Kasım 2013 Çarşamba 06:48
İLK TÜRKİYE EV İŞÇİLERİ RAPORU HAZIRLANDI

Rapor, Türkiye’de ev işleri sektörünün özelliklerini ortaya koymayı amaçlayan ilk çalışma olma özelliğini taşıyor.

Rapor’un bulguları, 2013 yılı Şubat ayında ILO tarafından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın katılımıyla gerçekleştirilen, Türkiye’de Ev İşçileri İçin İnsana Yakışır İş Ulusal Konferansı’nda sunulmuştu. Konferans, Türkiye’deki ev işçilerinin başlıca sorunlarının tartışılması ve bu alandaki muhtemel ilerleme yöntemlerinin tartışılması açısından ILO’nun üçlü tarafları, sivil toplum kuruluşları ve akademik çevreler için bir fırsat oluşturmuştu. Konferans sırasında ve sonrasında sosyal taraflar ve ilgili kamu kurumlarınca ifade edilen görüşler ışığında Rapor güncellendi ve son haline getirildi.

Rapor aynı zamanda ILO’nun ev işçileri alanındaki küresel faaliyetlerinin de önemli bir bileşenini oluşturmakta. 2011 yılında Uluslararası Çalışma Konferansı’nda kabul edilen 189 sayılı Ev İşçileri Sözleşmesi’ni ve 201 sayılı Tavsiye Kararı ile ilk kez özel olarak ev işçileri için insana yakışır işlerin teşvik edilmesini hedefleyen uluslararası standartlar getirildi. O zamandan bugüne iki belge, ev işçilerinin yaşam ve çalışma koşullarını iyileştirmeye çalışan politika yapıcılar için önemli bir rehberlik kaynağı olarak işlev görmekte. ILO’nun bu belgeleri takip eden ve hükümetlerle birlikte işçi ve işveren kuruluşlarını destekleyen çalışmaları, üye ülkelerde gerçekleştirdiği Türkiye’de Ev İşçileri Raporu ve benzeri bilgi geliştirme ve bilgi paylaşımı faaliyetlerini de içermektedir.

Rapor’un Türkçe metnine buradan ulaşılabilmektedir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET