gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

İŞ KURUMU UZMAN TEZLERİNİ YAYINLADI

Türkiye İş Kurumu uzman yeterliliği öncesi bitirilen tezleri yayınladı. Alanında önemli bir bilgi açığını kapatacağı düşünülen tezler araştırmacı ve meraklıların yararına sunuldu. Üç dönem uzman aday tezlerine ulaşmak bir tık kadar kolay.

28 Haziran 2014 Cumartesi 09:04
İŞ KURUMU UZMAN TEZLERİNİ YAYINLADI

Türkiye İş Kurumu uzmanlık tezleri arasına neler yok ki?

 İşsizlikle Mücadelede Avrupa Birliği Perspektifinden Staj/İşbaşı Eğitim Programlarının Rolü Ve Türkiye İş Kurumu İçin Öneriler  

Bölgesel Kalkınma Politikaları Ekseninde İstihdam Ve İç Göç Etkileşimi  

Talep Yönlü İşgücü Piyasası Analizlerinin Uygulanma Tekniği; Mukayeseli Örneklerle İŞKUR’a Model Önerisi  

        Tarım Sektörü Ve Kırsal Kesimde Yaşanan Çözülmeler Sonucu İşgücü Piyasasında Yaşanan Değişim Ve Oluşan İşsizlikte Kamu İstihdam Kurumlarının Rolü  

 Uzun Dönemli İşsizlikle Mücadelede Kamu İstihdam Kurumlarının Rolü, Ülke Uygulamaları Ve Türkiye İş Kurumu İçin Öneriler  

 Yaygın Eğitim Kapsamında Mesleki Eğitim Sistemi Ve Türkiye İş Kurumu İçin Bir Model Önerisi  

 Aktif İşgücü Piyasası Politikaları Kapsamında Kupon (Vouchers) Sistemi  

 Türkiye Ve Seçilmiş Ülkelerde Sosyal Dışlanma Sorunu İle Mücadelede İstihdam Politikalarının Rolü: İŞKUR İçin Model Önerisi  

 Türkiye’de İşyeri Kayıtları Ve İŞKUR  

 Çeşitli Ülkeler Ve Türkiye’de İş Yaratma Ve Bu Bağlamda Kamu İstihdam Kurumlarının Rolü Ve Türkiye’de Uygulanabilirliği  

 Kısa Çalışma Kavramı, Çeşitli Ülke Örnekleri Ve Türkiye Uygulaması İle İŞKUR İçin Model Önerisi  

 Genç İstihdamını Artırmada Girişimcilik: Çeşitli Ülke Uygulamaları Ve İŞKUR’un Rolü  

 Bilgi Ekonomisi Kapsamında Türkiye İş Kurumu’nun Nitelikli İşgücüne Yönelik Hizmetleri Hakkında Bir Model Önerisi  

 İstihdam Boyutuyla Kümelenme Yaklaşımı Ve Türkiye İş Kurumu Etkileşimi  

 İşveren Taleplerine Dayalı Aktif İşgücü Piyasası Programları Uygulama Biçimleri Ve Bir Model Önerisi  

 Yoksullukla Mücadelede İstihdam Politikalarının Rolü  

 Türkiye İş Kurumu’nun Ulusal Ve Yerel Gazetelerdeki Yansımalarının Analizi: Basın, Yayın Ve Tanıtım Birimi İçin Yeni Yapı Önerisi  

 Geçici İş İlişkisi Uygulamasının Yurtdışı Örnekleri Ve Türkiye’deki Uygulanabilirliği  

         İkili İşgücü Anlaşmalarının Türkiye'nin Yurtdışı İstihdamı Üzerine Etkileri Ve İŞKUR İçin Öneriler  

 Dünyanın Önde Gelen Kamu İstihdam Kurumlarından Bazılarının İstihdam Arttırıcı Politikalarının İncelenmesi Ve İŞKUR İçin Öneriler  

     Ulusal Ve Uluslararası Politikalar Çerçevesinde Engellilerin İstihdamını Artırmaya Yönelik Politikalar  

 Kamu İstihdam Hizmetlerinde Adem-i Merkeziyet Ve İŞKUR  

 Kısa Çalışma Ödeneği Kapsamında İşyeri Analizi Ve Türkiye İş Kurumu İçin Model Önerisi  

 Pasif İşgücü Politikaları Uygulanan Kişilerin Aktif İşgücü Politikaları Yolu İle İstihdama Yönlendirilmesi: Seçilmiş Ülke Örnekleri  

 Dünyada Ve Türkiye’de İstihdam Teşvik Sistemleri Ve Türkiye İçin Uygulanabilir Teşvik Modeli

TEZLERE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET