gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

İSA KARAKAŞ'TAN UYGULAMALI SOSYAL GÜVENLİK EL KİTABI

Her türlü ve her sektördeki işyerlerinin ve işverenlerin SGK işlemlerini uygulamalı - örnekli - açıklamalı ve pratik bir rehber anlayışıyla hazırlanan UYGULAMALI SOSYAL GÜVENLİK EL KİTABI alanında büyük bir ihtiyaca cevap vermek için hazırlandı.

25 Aralık 2011 Pazar 08:20
İsa Karakaş'tan UYGULAMALI SOSYAL GÜVENLİK EL KİTABI

 

Tüm İşyerleri İçin

UYGULAMALI SOSYAL GÜVENLİK EL KİTABI

     

İsa KARAKAŞ

(Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Uzmanı) 

Piyasa Satış Fiyatı 70 TL + Kargo masrafıdır.

 

Kargo Dahil - Adrese Teslim - Kapıda Ödemeli + İş Kanunları Mevzuatı Cep Kitabı Hediyeli

Satış Fiyatı: 60 TL

   
 
   

KİTAP ÖZELLİKLERİ

MART 2011 3.BASKI

CİLTLİ, I.HAMUR

BÜYÜK BOY, 808 SAYFA

En son torba kanunla yapılan değişikler çerçevesinde
(SSK Uygulamalarıyla karşılaştırmalı)
İşveren-Taşeron-SMMM-YMM, Avukat, Bilirkişi, Stajyer ve Aday SMMM, Akademisyen, Öğrenci, İnsan Kaynakları Departmanı Çalışanları, Hukukçu ve Diğer İlgililer İçin
Güncel Yargı Kararları ile Donatılmış Örnekli-Açıklamalı-Dilekçe ve Belge Örnekleri ile

Sosyal güvenlik reformu öncesinde SSK ve Bağ-Kur işlemleri olarak bilenen uygulamalara paralel olarak her türlü ve her sektördeki işyerlerinin ve işverenlerin SGK işlemlerini uygulamalı - örnekli - açıklamalı ve pratik bir rehber anlayışıyla hazırlanan bu eserin 2. Baskısı da çok kısa sürede tükenmiştir. 
Diğer yandan başta Torba Kanun diye tabir edilen 13. 02. 2011 tarih ve 6111 sayılı Kanunda olmak üzere sosyal güvenlik mevzuatında çok kapsamlı değişiklikler yapılmıştır. Gerek SGK mevzuatında yapılan bu değişiklikler gerekse siz değerli okuyuculardan gelen takdir ve olumlu görüşlerin yanı sıra öneriler de dikkate alınarak 3. baskıda bu kitap, baştan sona yeniden gözden geçirilerek yenilenmiştir.

 
İÇİNDEKİLER
 • BİRİNCİ BÖLÜM
 • İŞÇİLERİN (4/1-a’lıların) SİGORTALILIĞI ve BİLDİRİLMESİ İŞLEMLERİ
 • I. -İŞÇİLERİN SİGORTALILIK NİTELİĞİ-1
 • A. -KİMLER İŞÇİ KABUL EDİLMEKTEDİR-1
 • B. -İŞ SÖZLEŞMESİ (HİZMET AKDİ)-1
 • C. -İŞÇİLERİN SİGORTALILIĞI-4
 • 1. -SSK Uygulaması-4
 • 2. -SGK AÇISINDAN-7
 • II. -İŞÇİLERİN BİLDİRİLMESİ VE TESCİL İŞLEMLERİ-8
 • A. -YENİ DÜZENLEMEDE İŞÇİLERİN SİGORTALILIKLARININ YER ALDIĞI GRUP-8
 • B. -(4/1-a) GRUBUNDA TAM SİGORTALI KABUL EDİLENLER (SSK’lılar)-8
 • 1. -İşçiler (hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar)-9
 • 2. -İşçi sendikaları ve konfederasyonları ile sendika şubelerinin başkanlıkları ve yönetim kurullarına seçilenler-9
 • 3. -Sanatçı- düşünür ve yazarlar-10
 • 4. -Yabancı Uyruklular-10
 • 5. -4081 s. Kanun’a göre çalıştırılanlar-10
 • 6. -Umumî kadınlar-10
 • 7. -MEB tarafından düzenlenen kurslarda usta öğretici olarak çalıştırılanlar-10
 • 8. -Büyükelçilik, Konsolosluklarda Çalışanlar-11
 • 9. -657 s. DMK’nun 4. Maddesi Kapsamında Çalıştırılanlar-11
 • C. -(4/1-a) GRUBUNDA KISMEN SİGORTALI KABUL EDİLENLER (SSK’LILAR)-11
 • D. -SİGORTALI SAYILMAYANLAR-13
 • 1. -İşverenin İşyerinde Ücretsiz Çalışan Eşi-13
 • 2. -Aynı Konutta Birlikte Yaşayan Ve Üçüncü Derece Dâhil Bu Dereceye Kadar Hısımlar Arasında Ve Aralarına Dışardan Başka Kimse Katılmaksızın, Yaşadıkları Konut İçinde Yapılan İşlerde Çalışanlar-13
 • 3. -Ücretle Ve Sürekli Olarak Çalışanlar Hariç Ev Hizmetlerinde Çalışanlar-13
 • 4. -Muvazzaf Askerlik Hizmetleri-14
 • 5. -Yabancı Bir Ülkede Sosyal Güvenliğe Tabi Olanlar-14
 • 6. -Resmi Okullarda Uygulamalı Eğitim Kapsamında Üretim İşlerinde Çalışan Öğrenciler-14
 • 7. -Sağlık Hizmet Sunucuları Tarafından İşe Alıştırılmakta Olan Veya Rehabilite Edilen, Hasta Veya Maluller-14
 • 8. -Onsekiz Yaşını Doldurmamış Olanlar-15
 • 9. -Kamu İdareleri Hariç Olmak Üzere, Tarım İşlerinde Veya Orman İşlerinde Hizmet Akdiyle Süreksiz İşlerde Çalışanlar-15
 • 10. -Kendi Adına Ve Hesabına Bağımsız Çalışanlardan Gelir Vergisinden Muaf Olup, Esnaf Ve Sanatkâr Siciline Kayıtlı Olanlar-15
 • 11. -Kamuda İdarelerinin Dış Temsilciliklerinde İstihdam Edilen Ve Temsilciliğin Bulunduğu Ülkede Sürekli İkamet İzni Veya Bu Devletin Vatandaşlığını Da Haiz Bulunan Türk Uyruklu Sözleşmeli Personel-15
 • E. -Sigortalılık Hallerinin Çakışması-16
 • 1. -Sigortalılığın Çakışma Nedenleri-16
 • 2. -Birden Fazla Sigortalığın Bulunması Durumunda Dikkate Alınacak Sigortalılık-16
 • III. YENİ DÜZENLEMEDE İŞÇİLERİN SİGORTALILIK BAŞLANGIÇLARI VE BİLDİRİM SÜRELERİ-17
 • A. -İŞÇİLERİN SİGORTALILIK BAŞLANGIÇLARI-17
 • B. -İŞÇİLERİN SGK’YA BİLDİRİLMESİ GEREKEN SÜRELER-19
 • 1. -Genel Olarak İşçilerin Bildirimi-19
 • 2. -Çalışmaya Başlamadan Önce Bildirilmenin İstisnaları-20
 • a. -En Geç Çalışmaya Başlanan Gün Bildirilecek Sigortalılar-20
 • aa. -İnşaat, işyerlerinde Çalıştırılacak Sigortalılar-20
 • ab. -Balıkçılık işyerlerinde Çalıştırılacak Sigortalılar-21
 • ac. -Tarım işyerlerinde Çalıştırılacak Sigortalılar-22
 • b. -Bir Aylık Sürede Bildirilecek Sigortalılar-23
 • ba. -Yabancı Ülkelere Sefer Yapan Ulaştırma Araçlarına Sefer Esnasında Alınarak Çalıştırılanlar-23
 • bb. -Kuruma İlk Defa İşyeri Bildirgesi Verecek İşyerlerinde Çalıştırılanlar-23
 • c. -Kamu İdarelerince İstihdam Edilen 4447 s. Kanuna Göre İşsizlik Sigortasına Tabi Olmayan Sözleşmeli Personel-23
 • d. -Kamu İdarelerince Yurt Dışı Görevde Çalıştırılacaklar-24
 • e. -Maliye Bakanlığı Vizesine Bağlı Olarak Kamu İdarelerinde Çalışacaklar-24
 • f. -4046 s. Özelleştirme Kanunu Uyarınca Özelleştirilen İşyerlerinden Diğer Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına Naklen Atanan Sözleşmeli Veya Kapsam Dışı Personel-24
 • g. -İşsizlik Ödeneği veya Kısa Çalışma Ödeneği Alanların Bildirimi-25
 • h. -Çırak, Aday Çırak ve Meslek Eğitimi Gören Öğrencilerin Bildirimi-25
 • ı. -Tutuklu ve Hükümlülerin Bildirimi-25
 • i. -Diğer Bildirimler-25
 • C. -SİGORTALILARIN BİLDİRİLMESİ ŞEKLİ-26
 • 1. -Şekil Şartı-26
 • 2. -Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin Düzenlenmesi-26
 • 3. -Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi Örneği-29
 • D. -SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİNİN KAĞIT VE ELEKTRONİK ORTAMDA KURUMA GÖNDERİLMESİ-31
 • 1. -SSK Uygulaması-31
 • 2. -SGK Uygulaması-32
 • a. -e-Sigorta Yoluyla Verilmesi-32
 • b. -Kağıt Ortamında Verilmesi-33
 • E. -SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ DÜZENLEMEYECEKLER-34
 • IV. -SİGORTALILARIN KENDİLERİNİ BİLDİRMESİ-34
 • V. -SİGORTALILARIN İŞTEN AYRILMALARININ BİLDİRİLMESİ İŞLEMLERİ-36
 • A. -İŞÇİLER İÇİN DÜZENLENECEK SİGORTALI İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGESİ, VERİLME ŞEKLİ VE SÜRESİ-36
 • B. -KISMEN SİGORTALI SAYILANLAR İÇİN DÜZENLENECEK SİGORTALI İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGESİ-37
 • C. -SİGORTALI İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGESİNİN DÜZENLENMESİ-38
 • VI. -5838 SAYILI KANUN İLE İŞÇİLERİN BİLDİRİLMESİ İŞLEMLERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER-41
 • A. -İŞÇİLERİN İŞE BAŞLAMASINDA MEVCUT UYGULAMA-41
 • 1. -SGK Uygulaması-41
 • 2. -Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Bildirim-41
 • B. -5838 SAYILI KANUNLA İŞÇİLERİN İŞE BAŞLAMASININ BİLDİRİMİNDE YAPILAN DEĞİŞİK-41
 • C. -İŞÇİLERİN İŞTEN ÇIKIŞININ BİLDİRİLMESİ-41
 • 1. -Mevcut Uygulama-41
 • a. -SGK Uygulaması-41
 • b. -Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Bildirim-42
 • c. -İş-Kur Uygulaması-42
 • 2. -5838 Sayılı Kanun İle İşçi Çıkışlarının Bildiriminde Yapılan Değişik-42
 • İKİNCİ BÖLÜM
 • İŞYERİ SAYILAN YERLER ve KURUMA BİLDİRİLMESİ İŞLEMLERİ
 • I. -SOSYAL SİGORTALAR KURUMU UYGULAMASINDA İŞYERİ SAYILAN YERLER VE BİLDİRİM-43
 • A. -SSK AÇISINDAN İŞYERİ SAYILAN YERLER-43
 • B. -SSK AÇISINDAN İŞYERİNİN BİLDİRİLMESİ İŞLEMLERİ-44
 • II. -SGK AÇISINDAN İŞYERİ SAYILAN YERLER-45
 • A. -GENEL OLARAK -İŞYERİ- KAVRAMINDA MEYDANA GELEN GELİŞMELER-45
 • B. -İŞYERİ KAVRAMI-45
 • III. -SGK AÇISINDAN İŞYERİ İŞLEMLERİ-46
 • A. -İŞYERİNİN KURUMA BİLDİRİLMESİ-46
 • 1. -Genel Olarak İşyerinin Kuruma Bildirilmesi-46
 • 2. -Yeni Kurulan Şirket İşyerlerinin Kuruma Bildirilmesi-49
 • 3. -Şirketlerdeki Değişiklerin Kuruma Bildirilmesi-49
 • 4. -İşyerinin Devri ve İntikalinin Bildirilmesi-49
 • 5. -İşyerlerinin Birleşmesi, Nevilerinin Değişmesi Veya Diğer Bir Şirkete Katılması, Adi Şirketlerde Yeni Ortak Alınması;-50
 • 6. -İşyerinin Nakli;-51
 • 7. -Aynı işkolunda bulunan birden çok kara veya deniz yahut hava ulaştırma araçlarının tescil işlemi;-51
 • 8. -Alt İşverenin (Aracı-Taşeronun) İşyeri İşlemleri-52
 • 9. -Geçici İş İlişkisi Çerçevesinde Devralan İşverenin İşyeri İşlemleri-52
 • 10. -Aynı İşverenin Birden Fazla İşyeri Kurması-52
 • 11. -Farklı Tarihlerde İşçilere Maaş Ödenmesi Halinde İşyeri Bildirgesi Verilmesi-52
 • 12. -Konsorsiyum Ve İş Ortaklığı Halinde İşyeri Bildirgesi Verilmesi-52
 • B. -İŞYERİ BİLDİRGESİNİN KURUMA GÖNDERİLME ŞEKLİ-53
 • 1. -İşyeri Bildirgesinin Kuruma Gönderilme Vasıtası-53
 • 2. -İşyeri Bildirgesi İle Birlikte Verilecek Belgeler-53
 • C. -SSK KAPSAMINDA İŞYERİ BİLDİRGESİ VEREN İŞVERENLERİN DURUMU-54
 • D. -İŞYERİNİN RE’SEN TESCİLİ-54
 • E. -İŞYERİ SİCİL NUMARASI-54
 • F. -ORGANİZE SANAYİ VE ENDÜSTRİ BÖLGELERİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞYERLERİNİN TEK İŞYERİ DOSYADA İŞLEM GÖRMESİ-55
 • 1. -Genel Olarak Organize Sanayi Veya Endüstri Bölgelerinde Faaliyet Gösteren İşyerlerine Ait Dosyaların İlgili Ünitece Birleştirilmesi-55
 • 2. -İşyeri Dosyalarının Birleştirilmesinin Usul ve Esasları-56
 • a. -İşyerlerinin tek dosyada veya birden fazla dosyada işlem görmesine izin verilebilmesi için gerekli şartlar-56
 • b. -İşyeri dosyalarının tehlike sınıfı en yüksek olan dosyada işlem görmesine ünitece izin verilmesi-56
 • c. -İşyeri dosyalarının tehlike sınıflarına göre gruplara ayrılarak, farklı tehlike sınıfında olan işyerlerinin ayrı dosyalarda işlem görmesine izin verilmesi-59
 • d. -İşyerlerinin Tek Dosyada veya Birden Fazla Dosyada İşlem Görmesine İzin Verilmesinin Ardından Yapılacak İşlemler-60
 • da. -Ünitece yapılacak işlemler-60
 • db. -İşverenlerce yapılacak işlemler-60
 • dc. -Aylık prim ve hizmet belgeleri yönünden-62
 • dd. -Yeni işyeri yönünden-63
 • e. -İşyerlerinin Tek Dosyada veya Birden Fazla Dosyada İşlem Görmesine İzin Verilmesi Halinde Çeşitli Kanunlarla Getirilen Teşvik Hükümlerinden Yararlanmanın Usul ve Esasları-65
 • ea. -5084 sayılı Kanunun 5615 sayılı Kanun ile değişik 4 üncü maddesi-65
 • eb. -4447 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesi-66
 • ec. -5746 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrası-67
 • ed. -5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi-67
 • ee. -4857 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin onuncu fıkrası-68
 • f. -İşyerlerinin Önceden Olduğu Gibi Ayrı Dosyalarda İşlem Görmesinin Talep Edilmesi-69
 • IV. -5838 SAYILI KANUN İLE İŞYERLERİNİN ÇSGB’YE BİLDİRİLMESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK-72
 • A. -MEVCUT UYGULAMA-72
 • 1. -SGK Uygulamasında İşyerinin Bildirimi-72
 • 2. -Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına İşyerinin Bildirimi-72
 • B. -5838 SAYILI KANUN İLE İŞYERLERİNİN BİLDİRİMİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK-72
 • V. -İSTİRAHAT RAPORLARININ SGK’YA BİLDİRİLMESİ İŞLEMLERİ-73
 • A. -KONUNUN GENEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ-73
 • 1. -Raporların SGK İle Sözleşmeli Hastanelerden Alınması-73
 • 2. -Raporların Alınmasında ve Düzenlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar-73
 • B. -ÇALIŞAMADIĞINA DAİR BİLDİRİM GİRİŞİ-75
 • 1. -Bildirim Girişi-75
 • 2. -Uygulanacak İdari Para Cezası-77
 • C. -(4/1-b) KAPSAMINDA SİGORTALILARIN İŞ GÖREMEZLİK PROGRAMI-77
 •  
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 • PRİM İŞLEMLERİ
 • I. -SOSYAL GÜVENLİĞİN FİNANSMANDA PRİMLER VE PRİM ORANLARI-79
 • A. -PRİM ALINMASI ZORUNLULUĞU-79
 • B. -PRİM ORANLARI-80
 • 1. -SSK Uygulamasında Prim Oranları-80
 • 2. -SGK Uygulamasında Prim Oranları-80
 • a. -Normal Çalışan Sigortalıların Prim Oranları-80
 • b. -Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabi Çalışanlar-81
 • II. -PRİME ESAS KAZANÇLAR-81
 • A. -YASAL DAYANAK-81
 • B. -PRİME TABİ OLAN VE OLMAYAN KAZANÇLAR-83
 • 1. -Prime Esas Tutulacak Kazançlar: -83
 • a. -Ücret Ve Ücret Niteliğindeki Kazançların Prime Tabi Tutulması-83
 • b. -Ücret Ve Ücret Niteliği Dışındaki Kazançların Prime Tabi Tutulması-85
 • c. -Hizmet Akdinin Feshinin Geçersizliği Halinde Yapılacak Ödemeler-85
 • d. -Sigortalıların İdari Yargı Kararlarına İstinaden Görevlerine İade Edilmesi Üzerine Yapılacak İşlem-86
 • e. -Prime Esas Kazancın Üst Sınırını Aşan Ücret Dışındaki Ödemeler-87
 • f. -Kanunda İstisna Olarak Sayılmayan Diğer Ödemeler-88
 • 2. -Kısmen Prime Tabi Tutulacak Kazançlar-88
 • a. -Yemek Paraları-88
 • b. -Çocuk Zammı-89
 • c. -Aile zammı (yardımı)-89
 • d. -İşverenler Tarafından Sigortalılar İçin Özel Sağlık Sigortalarına Ve Bireysel Emeklilik Sistemine Ödenen Özel Sağlık Sigortası Primi Ve Bireysel Emeklilik Katkı Payları Tutarları-90
 • 3. -Prime Tabi Tutulmayacak Kazançlar-91
 • a. -Ayni Yardımlar-91
 • b. -Ölüm, Doğum Ve Evlenme Yardımları-91
 • c. -Görev Yollukları-91
 • d. -Seyyar Görev Tazminatı, Kıdem Tazminatı, İş Sonu Tazminatı Veya Kıdem Tazminatı Mahiyetindeki Toplu Ödemeler Ve Keşif Ücreti-92
 • e. -İhbar Tazminatı-92
 • f. -Kasa Tazminatı-93
 • III. -PRİME ESAS KAZANÇ SINIRLARI-93
 • IV. -KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI PRİM TARİFESİ VE İŞKOLLARININ VE İŞLERİN TEHLİKE SINIF VE DERECELERİNİN BELİRLENMESİ-94
 • A. -YASAL DAYANAK-94
 • B. -PRİM TARİFESİ-95
 • 1. -SSK Döneminde Yürürlükte Bulunan Prim Tarifesi Ve Tarifeden Kaynaklanan Sorunlar-95
 • 2. -Genel Olarak Prim Tarifesi-96
 • C. -YENİ PRİM TARİFESİ-96
 • 1. -Tarifenin Amacı-96
 • 2. -Tarifenin Kapsamı-96
 • 3. -Tarifedeki Tehlike sınıfı ve prim oranı-96
 • 4. -Esas İşin Fer’i Ve Mütemmimi Olan İşlerde Prim Oranları-97
 • 5. -Aynı İşyerinde, Aynı İşveren Tarafından Yürütülen İşler-97
 • 6. -Tarife Eki Listede Gösterilmeyen İşler-97
 • 7. -(4/1-b) Kapsamında Sigortalıların Durumu-97
 • 8. -Normal Prim Oranlarının Derecelere Ayrılması-97
 • 9. -Dereceleme İşlemleri-98
 • 10. -Prim Tarifesi Listesi-98
 • D. -YENİ PRİM TARİFESİNE GEÇİŞTE ÖNCEKİ SOSYAL GÜVENLİK KANUNLARI KAPSAMINDAKİ İŞYERLERİNE İLİŞKİN YAPILACAK UYGULAMALAR-130
 • 1. -1/10/2008 Tarihinden Önce SSK Kapsamındaki İşyerlerine Yapılacak Prim İndirimi-130
 • 2. -1/10/2008 Tarihinden Önce Bağ-Kur Kapsamındaki İşyerlerine Yapılacak İşlemler-131
 • 3. -1/10/2008 Tarihinden Önce Tescilli İşyerlerine Yapılacak İşlemler-131
 • E. -TEHLİKE SINIF VE DERECELERİNİ ETKİLEYEBİLECEK DEĞİŞİKLİKLER-131
 • V. -PRİM BORÇLARININ KATMA DEĞER VERGİSİ İADE ALACAĞINDAN MAHSUBU-132
 • VI. -PRİM VE İPC BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİ ALINMASI-134
 • A. -YASAL DAYANAK-134
 • B. -İDARELERİN İHALELİ İŞLERİ ÜSTLENENLERİ KURUMA BİLDİRMESİ-138
 • C. -İHALE KONUSU İŞE AİT İŞYERİ SİCİL NUMARASININ VE DİĞER BİLGİLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ-139
 • D. -HAKEDİŞ ÖDEMESİNE ESAS OLMAK ÜZERE DÜZENLENECEK OLAN YAZILAR-140
 • E. -AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN KURUMA VERİLMEMİŞ OLMASI HALİNDE YAPILACAK İŞLEM-142
 • F. -ÇEŞİTLİ KANUNLAR GEREĞİNCE YENİDEN YAPILANDIRILMIŞ YA DA 6183 S. KANUNA GÖRE TECİL VE TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR-142
 • G. -MUACCEL HALE GELMİŞ BORCUN BULUNUP BULUNMADIĞI HUSUSUNUN İDARELERCE ELEKTRONİK ORTAMDA SORGULANMASI-143
 • Ğ. -KESİN TEMİNATIN İADESİ-144
 • H. -İHALE KONUSU İŞLE İLGİLİ YETERLİ İŞÇİLİK BİLDİRİLMİŞ OLUP OLMADIĞININ ÜNİTECE ARAŞTIRILMASI/KURUMUN DENETİM VE KONTROLLE GÖREVLİ MEMURLARINCA TESPİT EDİLMESİ-144
 • I. -DİĞER HUSUSLAR-146
 • İ. -PRİM, İPC HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANILMASINA İLİŞKİN KULLANILACAK YAZI EKLERİ-147
 • J. -İDARELERİN İŞ YAPTIRDIKLARI İŞVERENLERİN BORÇLARINI SORGULAMASI-154
 • 1. -Kapsamdaki İdareler Ve Yetki Alınması-154
 • a. -Kapsamda Bulunan Kurum Ve Kuruluşlar-154
 • b. -Yetki Alınması-154
 • 2. -Kullanıcı Kodu ve Kullanıcı Şifresinin İptali-155
 • 3. -Muaccel Borçların Sorgulanması-155
 • 4. -Uygulamada Özelik Arz Eden Hususlar-159
 • 5. -İdarelerin Sorumlulukları-160
 • K. -e-BORCU YOKTUR AKTİVASYON İŞLEMLERİ-160
 • 1. -Genel Olarak Aktivasyon İşlemleri-160
 • 2. -Gerçek Kişi İşverenler Yönünden Aktivasyon İşlemlerinin Güncellenmesi-161
 • 3. -Tüzel Kişi Oldukları Halde Gerçek Kişi İşverenler Gibi Sisteme Girilmiş Olanlara İlişkin Aktivasyon İşlemlerinin Güncellenmesi-163
 • 4. -Gerçek kişi, Tüzel Kişi ve Adi Ortaklıklara İlişkin Başvuru Giriş İşlemleri-163
 • 5. -- e-Borcu Yoktur Programları Vasıtasıyla Yapılan Sorgulamalar-163
 • L. -İHALELERE KATILACAK GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER İÇİN SGK E-BORCU YOKTUR AKTİVASYONU-164
 • VII. -PRİMLERİN ÖDENME SÜRELERİ VE USULLERİ-165
 • A. -PRİM ÖDEME YÜKÜMLÜLERİ-165
 • B. -PRİMLERİN ÖDENME SÜRESİ-165
 • C. -SÜRESİNDE ÖDENMEYEN PRİMLERE UYGULANACAK GECİKME CEZASI VE GECİKME ZAMMI-167
 • 1. -Gecikme Cezası Ve Gecikme Zammına İlişkin Düzenlemeler-167
 • 2. -19. 10. 2010 Tarihinden İtibaren Uygulanmakta Olan Gecikme Zammı Oranı-169
 • D. -PRİMLERİN ÖDENMESİNDEN İŞVERENLE BİRLİKTE SORUMLU TUTULANLAR-170
 • E. -PRİMLERİN KREDİ KARTI İLE ÖDENMESİ-171
 • VIII. PRİM BORÇLARINDA ZAMANAŞIMI-173
 • A. -SSK UYGULAMASI-173
 • B. -SGK UYGULAMASI-173
 • IX. -SİGORTA PRİMLERİNİN GİDER OLARAK KAYDEDİLMESİ-174
 • A. -SSK UYGULAMASI-174
 • B. -SGK UYGULAMASI-174
 • X. -YERSİZ ÖDENEN PRİMLERİN İADESİ-176
 • A. -SSK UYGULAMASI-176
 • B. -SGK UYGULAMASI-178
 • XI. -ÜCRETLERİN BANKA ARACILIĞIYLA ÖDENMESİ-178
 • A. -YASAL DAYANAK-178
 • B. -UYGULAMANIN BAŞLANGICI VE KAPSAMI-179
 • C. -UYGULANAN MÜEYYİDELER-179
 •  
 • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 • PRİM BELGELERİNİN DÜZENLENMESİ
 • I. -GENEL OLARAK PRİM BELGELERİ-181
 • A. -TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİNDE PRİM BELGELERİ-181
 • B. -AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ KAVRAMI VE ELEKTRONİK ORTAMDA VERİLMESİ ZORUNLUĞU-182
 • 1. -Aylık Sigorta Primleri Bildirgesi Kavramı-182
 • 2. -Aylık Sigorta Primleri Bildirgesinin Elektronik Ortamda Verilmesi Zorunluluğu-182
 • C. -AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN YASAL DAYANAĞI-183
 • II. -AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN DÜZENLENMESİ-184
 • A. -DÜZENLENECEK OLAN AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ ÖRNEĞİ-184
 • B. -AYLIK PRİM VE HİZMET BELGELERİNDE İŞVEREN-İŞYERİ VE SİGORTALILARA İLİŞKİN BİLGİLERİN KAYIT EDİLMESİ-187
 • 1. -İşveren Ve İşyerine İlişkin Bilgiler-187
 • 2. -Sigortalılara İlişkin Bilgiler-187
 • a. -Sigortalıların Sosyal Güvenlik Sicil Numaraları Ve Ad/Soyad Bilgilerinin Girişi-187
 • b. -Sigortalıların, Prim Ödeme Gün Sayılarının, Prime Esas Kazançlarının, İşe Başlama Ve İşten Çıkış Tarihleri İle İşten Çıkış Nedenlerinin Girişi-188
 • b1. -Ay/dönem içindeki çalışmaları tam olan sigortalıların, prim ödeme gün sayılarının hesaplanması-188
 • b2. -Ay/dönem içinde işe başlayan sigortalıların, prim ödeme gün sayılarının hesaplanması-188
 • b3. -Ay/dönem içinde işten ayrılan sigortalıların, prim ödeme gün sayılarının hesaplanması-188
 • b4. -İşe başladığı ay/dönem içinde işten ayrılan sigortalıların, prim ödeme gün sayılarının hesaplanması-189
 • c. -Ay/Dönem İçinde Bazı Günlerde Çalışmamış Ve Çalışmadığı Günler İçin de Ücret Almamış Sigortalıların Prim Ödeme Gün Sayılarının Hesaplanması-189
 • c1. -Ay/dönem içinde işe girişi veya işten çıkışı bulunmayan sigortalılar yönünden;-189
 • c2. -Ay/dönem içinde işe girişi veya işten çıkışı bulunan sigortalılar yönünden;-190
 • d. -İşverenlerce, SGK’dan Geçici İş Göremezlik Ödeneği Alan Sigortalılara, İstirahatlı Oldukları Süreler İçin Ücret Ödenmesi Halinde Prim Ödeme Gün Sayısının Hesaplanması-190
 • e. -Hafta Tatili Ücretine Hak Kazanıp Kazanılmamasına Göre Prim Ödeme Gün Sayısının Hesaplanması-191
 • C. -AYLIK PRİM VE HİZMET BELGELERİNDE EKSİK GÜN NEDENLERİNİN BİLDİRİLMESİ-192
 • D. -AYLIK PRİM VE HİZMET BELGELERİNDE İŞTEN ÇIKIŞ NEDENLERİNİN BİLDİRİLMESİ-197
 • E. -SİGORTA PRİMİ, İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ VE AYLIK SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMLERİNİN HESAPLANMASI-198
 • F. -AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNE İLİŞKİN BİLGİLER-198
 • G. -BELGEYİ DÜZENLEYEN KİŞİYE İLİŞKİN BİLGİLER-202
 • Ğ. -EKSİK GÜN ÇALIŞMASININ HESAPLANMASI-203
 • H. -APHB’DE HAKEDİLEN ÜCRETLER İLE SİGORTALILARA AY İÇİNDE ÖDENEN PRİM, İKRAMİYE GİBİ İSTİHKAKLARIN AYRI AYRI GÖSTERİLMESİ ZORUNLULUĞU-203
 • III. -AYLIK PRİM VE HİZMET BELGELERİNİN KURUMA VERİLMESİ-208
 • A. -APHB. NİN KURUMA VERİLME ŞEKLİ VE SÜRESİ-208
 • B. -SÜRESİ DIŞINDA KURUMA VERİLECEK OLAN APHB. LERİ-210
 • IV. -AFET DURUMUNDA APHB. LERİNİN VERİLME SÜRESİ-211
 • V. -e-SİGORTA UYGULAMASINA BAŞVURULMASI, SÖZLEŞMENİN DÜZENLENMESİ VE ŞİFRE ZARFININ TESLİMİ-212
 • A. -BAŞVURU-212
 • 1. -İşverenin Gerçek Kişi Olması Durumunda Başvuru-213
 • 2. -İşverenin Tüzel Kişi Olması Durumunda Başvuru-213
 • 3. -İşverenin Kamu Kurum Ve Kuruluşu Olması Durumunda Başvuru-213
 • 4. -Birden Fazla İşyeri Dosyası Ve Aracısı Olan İşverenlerce Yapılacak Başvuru-213
 • B. -BAŞVURU FORMLARININ KAYDEDİLMESİ VE KLASE EDİLMESİ-214
 • C. -e-SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN DÜZENLENMESİ VE ŞİFRE ZARFININ TESLİMİ-214
 • D. -ŞİFRENİN İPTALİ-214
 • E. -ŞİFRENİN ÇALINMASI, KAYBOLMASI, UNUTULMASI-215
 • VI. -İSTİRAHTLİ SİGORTALILARIN 5 İŞ GÜNÜNDE ELEKTRONİK ORTAMDA SGK’YA BİLDİRİLMESİ-215
 • BEŞİNCİ BÖLÜM
 • ASGARİ İŞÇİLİK İŞLEMLERİ
 • I. -ASGARİ İŞÇİLİĞİN YASAL DAYANAĞI-217
 • II. -ASGARİ İŞÇİLİĞİN (TEFTİŞSİZ) ÜNİTEDE HESAPLANMASI-219
 • A. -GENEL OLARAK ÜNİTEDE ASGARİ İŞÇİLİĞİN HESAPLANMASI-219
 • B. -ÖZEL NİTELİKTEKİ İNŞAATLARDA ARAŞTIRMA (ASGARİ İŞÇİLİK)-221
 • C. -İHALELİ İŞLERDE ARAŞTIRMA (ASGARİ İŞÇİLİK)-222
 • III. -KURUMUN DENETİM VE KONTROLLE GÖREVLENDİRİLMİŞ MEMURLARINCA ASGARİ İŞÇİLİĞİN SAPTANMASI-223
 • A. -İNŞAAT VE İHALELİ İŞLERDE MÜFETTİŞ VASITASIYLA ASGARİ İŞÇİLİĞİN SAPTANMASI-223
 • 1. -İnşaat Ve İhaleli Konusu İşlerde Denetim Elemanı İncelemesi Zorunlu Olan İşler-223
 • 2. -İhale Konusu İşlerin Müfettiş Vasıtasıyla Yapılması Halinde Hesaplama Yöntemi-226
 • 3. -İhale Konusu Olmayan Özel İnşaat İşlerinin Müfettiş Vasıtasıyla Yapılması Halinde Hesaplama Yöntemi-227
 • B. -DEVAMLI MAHİYETTEKİ İŞYERİ SİGORTALILARI İLE YAPILAN VEYA PİYASADAN HAZIR HALDE ALINIP SATILAN MALLARA İLİŞKİN İHALE KONUSU İŞLERDE İLİŞİKSİZLİK BELGESİ-232
 • 1. -Yasal Dayanak-232
 • 2. -İhale Konusu İşlerin Devamlı Mahiyetteki İşyeri Sigortalıları İle Yapıldığının Beyan Edilmesi Durumunda İlişiksizlik Belgesinin Verilmesinin Usul ve Esasları-233
 • a. -İhale konusu işte çalışacak kişi/gün sayısının belli olduğu işler-234
 • b. -İhale konusu işte çalışacak kişi/gün sayısının belli olmadığı işler-235
 • c. -Danışmanlık hizmet ihaleleri-239
 • d. -Nakliye işleri ile personel/öğrenci taşıma işleri-240
 • e. -Piyasadan hazır halde alınıp satılan malın teslim işleri-240
 • 3. -İş ve İşlemlerin Yürütülmesi ve Süreler-241
 • C. -DEVAMLI VE MEVSİMLİK İŞLERDE MÜFETTİŞ VASITASIYLA ASGARİ İŞÇİLİĞİN SAPTANMASI-242
 • 1. -Kurum Uygulamaları Açısından Devamlı ve Mevsimlik İşlerin Özelikleri-242
 • a. -Devamlı İşler-243
 • b. -Mevsimlik İşler-243
 • 2. -Devamlı Ve Mevsimlik İşlerde Asgari İşçilik Matrahının Müfettiş İncelemesi İle Saptanması Zorunluluğu-243
 • 3. -Yasal Dayanağı-245
 • 4. -Asgari İşçilikte Uzlaşma-245
 • a. -Genel Olarak Uzlaşma-245
 • b. -Uzlaşma Komisyonlarının Oluşturulması-246
 • c. -Uzlaşmanın Usul Ve Esasları-247
 • ca. -Uzlaşma Talebi-247
 • cb. -Uzlaşmadan Vazgeçme-247
 • d. -Prim Tutarının Ve İdarî Para Cezasının Tespiti-248
 • e. -Komisyonun Çalışma Usulü-248
 • f. -Uzlaşma Tutanağının Düzenlenmesi-248
 • g. -Uzlaşma Sağlanamayan Haller Ve Yapılacak İşlemler-249
 • h. -Kısmi Uzlaşma-249
 • ı. -Uzlaşmaya Karşı Dava Yolu-250
 • ıa. -Uzlaşmaya Karşı İtiraz Ve Ödeme-250
 • ıb. -Uzlaşmaya Uymama Ve Uzlaşmanın Bozulması-250
 • i. -Uzlaşmada Sigortalılara Mal Edilecek Primlerinin Ortaya Çıkması-250
 • IV. -SMM-YMM TARAFINDAN ASGARİ İŞÇİLİĞİN SAPTANMASI-251
 • A. -SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN ASGARİ İŞÇİLİĞİ SAPTAMA YETKİSİ-251
 • 1. -4958 Sayılı Yasadan Önceki Dönem-251
 • 2. -4958 Sayılı Yasa ile Getirilen Düzenleme-252
 • 3. -SGK Dönemi-252
 • B. -SMMM-YMM’LERİN YAPACAKLARI İNCELEMENİN USUL VE ESASLARI-253
 • 1. -İhale Konusu İşlerde İnceleme-253
 • 2. -Özel Bina İnşaatı İşyerlerinde İnceleme-254
 • 3. -İhale Konusu İşlerde Ve Özel Bina İnşaatı İşlerinde İnceleme Yapılırken Dikkat Edilecek Ortak Hususlar-255
 • C. -SMMM-YMM’LERİN RAPOR ÜZERİNDE KURUM TARAFINDAN YAPILAN İŞLEM-256
 • D. -SMMM-YMM’LERİN RAPOR DÜZENLENMEYECEKLERİ İŞLER-257
 • E. -RAPOR DÜZENLEME ŞEKLİ-258
 • F. -RAPOR DÜZENLENEMEYECEK HÂLLER VE SORUMLULUK-266
 • 1. -Rapor Düzenlenemeyecek Hâller-266
 • 2. -Sorumluluk-266
 • ALTINCI BÖLÜM
 • İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARI İŞLEMLERİ
 • I. -SGK AÇISINDAN İŞ KAZASI KAVRAMI-267
 • II. -SOSYAL GÜVENLİK ANLAMINDA BİR OLAYIN İŞ KAZASI SAYILMASI İÇİN GEREKEN KOŞULLAR-267
 • A. -KAZAYA MARUZ KALANIN SİGORTALI OLMASI-267
 • B. -OLAYIN KANUNDA BELİRTİLEN HALLERDEN BİRİNDE VUKU BULMASI-268
 • 1. -4/1-a (SSK’lı) Kapsamında Çalışan Sigortalının;-269
 • a. -İşyerinde Bulunduğu Sırada-269
 • b. -İşveren Tarafından Yürütülmekte Olan İş Dolayısıyla, -270
 • c. -Görevli Olarak İşyeri Dışında Başka Bir Yere Gönderilmesi Nedeniyle Asıl İşini Yapmaksızın Geçen Zamanlarda, -271
 • d. -Emziren Kadın Sigortalının, İş Mevzuatına Tabi Olup Olmadığına Bakılmaksızın Yine Bu Mevzuatta Belirtilen Sürelerde Çocuğuna Süt Vermek İçin Ayrılan Zamanlarda, -272
 • e. -İşverence Sağlanan Bir Taşıtla İşin Yapıldığı Yere Gidiş Gelişi Sırasında, -272
 • III. -SGK AÇISINDAN İŞ KAZASININ BİLDİRİMİ-273
 • A. -İŞ KAZASININ BİLDİRİM SÜRESİ-273
 • 1. -Genel Olarak İş Kazasının Bildirim Süresi-273
 • 2. -Yurt Dışında Çalıştırılan Türk İşçilerin İş Kazasının Bildirim Süresi-273
 • 3. -İşverenin Kontrolü Dışındaki Yerlerdeki İş Kazasının Bildirilmesi-273
 • 4. -Kara, Deniz, Hava Araçlarında Çalışanların İş Kazasının Bildirilmesi-273
 • 5. -(4/1-b) Sigortalılarının İş Kazasının Bildirilmesi-274
 • B. -İŞ KAZASININ BİLDİRİM SÜRESİNİN HESAPLANMASI-274
 • C. -İŞ KAZASININ BİLDİRİM ŞEKLİ-274
 • D. -İŞ KAZASININ GEÇ BİLDİRİLMESİ VEYA BİLDİRİMİN YANLIŞ YAPILMASI-277
 • IV. -SGK UYGULAMALARINDA İŞVEREN-SİGORTALI VE DİĞER KİŞİLERİN YÜKÜMLÜLÜK İLE SORUMLULUKLARI-278
 • A. -İŞ KAZASININ SORUŞTURULMASI-278
 • B. -İŞVERENİN SORUMLULUĞU-279
 • 1. -İşverenin Kastı veya Sigortalıların Sağlığını Koruma Ve İş Güvenliği Mevzuatına Aykırı Bir Hareketi Sonucu İş Kazasının Olması-279
 • 2. -Kaçınılmazlık Halinde İşverenin Sorumluluğu-279
 • 3. -İş kazasının Yasal Sürede Bildirilmemesi Halinde İşverenin Sorumluluğu-281
 • 4. -Süresinde Bildirilmeyen Sigortalılıktan Doğan Sorumluluk-281
 • C. -ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN SORUMLULUĞU-281
 • D. -SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİNİN BAĞLANMASI YÖNÜNDEN SİGORTALILARIN SORUMLULUĞU-282
 • V. -SGK UYGULAMASINDA PEŞİN SERMAYE DEĞERİ TABLOLARI VE PEŞİN SERMAYE DEĞERİNİN HESABI-283
 • A. -İŞ KAZASI SONUCU ÖLEN KADIN SİGORTALININ HAK SAHİBİ EŞİNE ÖLÜM GELİRİ BAĞLANMASI İŞLEMİNDE EK 1 DE YER ALAN TABLO-284
 • B. -İŞ KAZASI SONUCU ÖLEN SİGORTALININ ANA YA DA BABASINA ÖLÜM GELİRİ BAĞLANMASI İŞLEMİNDE EK 2 DE YER ALAN TABLO, -285
 • C. -İŞ KAZASI SONUCU ÖLEN SİGORTALININ KIZ YA DA ERKEK ÇOCUKLARINA ÖLÜM GELİRİ BAĞLANMASI İŞLEMİNDE EK 3 DE YER ALAN TABLO, -287
 • Ç. -İŞ KAZASI GEÇİRİP, KAZA SONRASI HAYATTA KALAN KADIN SİGORTALI İÇİN GELİR BAĞLANMASI İŞLEMİNDE EK 4 DE YER ALAN TABLO, -288
 • D. -İŞ KAZASI SONUCU ÖLEN ERKEK SİGORTALININ HAK SAHİBİ EŞİNE ÖLÜM GELİRİ BAĞLANMASI İŞLEMİNDE EK 5 DE YER ALAN TABLO, -289
 • E. -İŞ KAZASI GEÇİRİP, KAZA SONRASI HAYATTA KALAN ERKEK SİGORTALI İÇİN GELİR BAĞLANMASI İŞLEMİNDE EK 6 DA YER ALAN TABLO, -291
 • VI. -SGK UYGULAMASINDA RÜCU DAVALARINA ESAS TUTARIN HESABI-292
 • VII. -MESLEK HASTALIĞI-293
 • A. -MESLEK HASTALIĞININ KAPSAM VE TANIMI-293
 • 1. -Kapsamdaki Sigortalılar-293
 • 2. -Meslek Hastalığının Tanımı-293
 • 3. -Meslek Hastalıkları Listesi-293
 • 4. -Meslek Hastalığı Sayabilmek İçin Gereken Şartlar-350
 • B. -MESLEK HASTALIĞININ TESPİTİ-350
 • C. -MESLEK HASTALIĞININ BİLDİRİMİ VE BİLDİRİM SÜRESİ-351
 • D. -MESLEK HASTALIĞININ GEÇ BİLDİRİLMESİ VEYA BİLDİRİLMEMESİNİN YAPTIRIMI-352
 • YEDİNCİ BÖLÜM
 • TEŞVİK İŞLEMLERİ
 • I. -5084 SAYILI YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ-353
 • A. -GENEL OLARAK 5084 VE 5350 SAYILI KANUNLARDA YER ALAN TEŞVİKLER-353
 • B. -5084 SAYILI KANUN ÖNGÖRÜLEN TEŞVİKTEN 01. 01. 2009 TARİHİNDEN İTİBAREN YARARLANMA ŞARTLARI-354
 • C. -YATIRIMIN TAMAMLANMIŞ OLDUĞUNUN BELGELENMESİ-356
 • D. -YATIRIMA BAŞLANMIŞ OLDUĞUNUN BELGELENEMEMESİ-358
 • E. -YATIRIMA BAŞLANMIŞ OLDUĞUNUN BELGELENMESİNE RAĞMEN YATIRIMIN TAMAMLANMIŞ OLDUĞUNUN BELGELENEMEMESİ-358
 • F. -5084 S. K. NUN 5350 S. KANUNLA DEĞİŞTİRİLMEDEN ÖNCEKİ 2/a M. NİN KAPSAMINA GİREN 36 İLDE YATIRIMA BAŞLAMA VEYA TAMAMLAMA ŞARTLARINI GERÇEKLEŞTİREN İŞVERENLERİN ESKİ HÜKÜMLER DOĞRULTUSUNDA TEŞVİKTEN YARARLANMA ŞARTLARI-358
 • G. -TEŞVİKTEN YARARLANMAK AMACIYLA YAPILACAK OLAN BAŞVURUNUN ŞEKLİ VE ÜNİTELER YAPILACAK İŞLEMLER-361
 • Ğ. -5838 SAYILI KANUNLA 5084 SAYILI KANUNLA SAĞLANAN TEŞVİK İŞLEMLERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER-363
 • H. -5084 S. KANUNUN 4. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN SİGORTA PRİM TEŞVİKİNDEN YARARLANMA SÜRESİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER-364
 • II. -18-29 YAŞ ARALIĞINDA OLAN ERKEK VE 18 YAŞINDAN BÜYÜK KADIN SİGORTALILARDAN YENİ İŞE ALINANLARA İLİŞKİN İŞVEREN HİSSESİ SİGORTA PRİM TEŞVİKİ-365
 • A. -YASAL DAYANAK-365
 • B. -YARARLANMA ŞARTLARI-367
 • 1. -Sigortalılar Yönünden Aranılan Şartlar-367
 • a. -Sigortalının, 2008/Ocak İla 2008/Haziran Aylarına İlişkin Kuruma Verilen Aylık Prim Ve Hizmet Belgelerinde Kayıtlı Olmaması-369
 • b. -Sigortalının, 1/7/2008 İla 30/6/2009 Tarihleri Arasında İşe Alınması-370
 • c. -Sigortalının Fiilen Çalışması-371
 • 2. -İşyeri Yönünden Aranılan Şartlar-373
 • a. -2008/Haziran Veya Önceki Bir Tarihte 506 S. Kanun Kapsamına Alınmış İşyerleri Yönünden-374
 • b. -1/7/2009 Veya Sonraki Tarihlerde 506 S. Kanun Kapsamına Alınmış İşyerleri Yönünden-378
 • 3. -İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanacak İşveren Hissesi Sigorta Priminin Hesaplanması-378
 • 4. -Aracısı Bulunan İşyerleri Ve Aracılarla İlgili İşlemler-380
 • 5. -Çalıştırdığı Sigortalıları Kuruma Bildirmeyenler Hakkında Yapılacak İşlemler-382
 • 6. -Teşvikten Yararlanmak Amacıyla Yapılacak Olan Başvurunun Şekli-382
 • 7. -İşveren Hissesi Sigorta Prim Teşvikinden Yararlanmada Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Verilmesi ve Muhteviyatı Primlerin Ödenmesine İlişkin Şartlar-383
 • 8. -Diğer Teşvik Kanunlarından Yararlanan İşverenlerin Geçici 7. Madde Hükmünden Yararlanmalarına İlişkin Usul ve Esaslar-383
 • 9. -Muvazaalı İşlemlerin Önlenmesi-384
 • 10. -Diğer Hususlar-385
 • C. -18/2/2009 TARİHLİ 5838 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER-386
 • D. -13. 02. 2011 TARİHLİ 6111 SAYILI (TORBA) KANUNLA GETİRİLEN 18-29 YAŞ ARALIĞINDA OLAN ERKEK VE 18 YAŞINDAN BÜYÜK KADIN SİGORTALILARA YÖNELİK SGK TEŞVİKİ-388
 • 1. -Uygulanma Gerekçesi-388
 • 2. -Yararlanmak İçin gereken Şartlar-389
 • 3. -Diğer Hususlar-390
 • III. -UZUN VADELİ S. KOLLARI PRİMİ İŞVEREN HİSSESİNDEN 5 PUANLIK İNDİRİM TEŞVİKİ-391
 • A. -YASAL DAYANAK-391
 • B. -MALULLÜK, YAŞLILIK VE ÖLÜM SİGORTALARI PRİMİNDEN 5 PUANLIK İNDİRİMİN KAPSAMI-392
 • 1. -Kapsama Giren İşverenler-392
 • 2. -Kapsama Giren Sigortalılar-393
 • 3. -İşveren Hissesinden 5 Puanlık Kısmının Hazinece Karşılanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar-393
 • 4. -Tahakkuk Eden Sigorta Primlerinin Yasal Süresi İçinde Ödenmesi-401
 • 5. -Hazinece Karşılanacak Beş Puanlık Kısmının Hesaplanması-402
 • 6. -APH Belgelerinin Yasal Süresi İçinde Verilmiş ve Muhteviyatı Primlerinin de Süresi İçinde Ödenmiş Sayıldığı Hallerde 5 Puanlık Prim İndiriminden Yararlanmanın Usul ve Esasları-404
 • 7. -Afet Nedeniyle APH Belgesinin Verilme Süresi İle Muhteviyatı-407
 • 8. -Kurum Alacaklarının KDV İade Alacağından Mahsup Suretiyle Ödenmesi-407
 • 9. -Diğer Teşvik Kanunlarından Yararlanan İşverenlerin 81. Md. nin (ı) Bendinde Öngörülen Sigorta Prim İndiriminden Yararlanmalarına İlişkin Usul ve Esaslar-409
 • C. -ALT İŞVERENİ BULUNAN İŞYERLERİ VE ALT İŞVERENLERLE İLGİLİ İŞLEMLER-410
 • D. -MUVAZAALI İŞLEMLERİN ÖNLENMESİ İÇİN SGK’NIN YAPACAĞI İŞLEMLER-411
 • E. -ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR-412
 • F. -BANKALAR, SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ, ODA, BORSA VE BİRLİKLER, SANDIK STATÜSÜNE TABİ PERSONELLERİNDEN DOLAYI 5 PUANLIK PRİM İNDİRİMİNDEN YARARLANILMASI-413
 • 1. -Kapsam-413
 • a. -İstihdam Eden Yönünden-413
 • b. -Personel Yönünden-414
 • 2. -Prim, İdari Para Cezası İle Bunlara İlişkin Gecikme Cezası Ve Gecikme Zammı Borcunun Bulunmaması-414
 • 3. -Sandık Statüsüne Tabi Personele İlişkin Bildirimlerin Süresi İçinde Yapılması Ve Muhteviyatı Primlerin Süresi İçinde Ödenmesi-415
 • 4. -Malullük, Yaşlılık Ve Ölüm Sigortaları Primlerinin İşveren Hissesinin Hazinece Karşılanacak Beş Puanlık Kısmının Hesaplanması-415
 • 5. -Özürlü Sandık Personelinden Dolayı 5 Puan İndiriminden Yararlanılması-416
 • a. -Kapsam-416
 • aa. -İstihdam Eden Yönünden-416
 • ab. -Personel Yönünden-416
 • ac. -Kapsamdaki Personelden Dolayı Prim Teşvikinden Yararlanma Şartları-416
 • b. -İşveren Hissesinin Hazinece Karşılanacak Kısmının Hesaplanması-417
 • c. -Anılan Özürlü Personel Nedeniyle 5 Puanlık Prim İndiriminden Yararlanmak Amacıyla Yapılacak İşlemler-417
 • d. -Diğer Hususlar-420
 • IV. -ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ-421
 • A. -YASAL DAYANAK-421
 • B. -KAPSAMA GİREN İŞYERLERİ-425
 • C. -KAPSAMA GİREN İŞYERLERİNCE YAPILACAK BAŞVURUNUN ŞEKLİ VE YERİ-426
 • D. -BAŞVURU ÜZERİNE ÜNİTELERCE YAPILACAK İŞLEMLER-426
 • E. -SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİNDEN YARARLANILMAYA BAŞLANILACAK TARİH-427
 • F. -KAPSAMA GİREN SİGORTALILAR-428
 • G. -KAPSAMA GİRMEYEN SİGORTALILAR-430
 • Ğ. -SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİNDEN YARARLANMA SÜRESİ-430
 • H. -SİGORTA PRİMİ DESTEĞİNDEN YARARLANABİLMEK İÇİN APHB. LERİNİN VERİLMESİ-431
 • I. -SİGORTA PRİMİ DESTEĞİNDEN YARARLANILABİLMESİ İÇİN AR GE MERKEZLERİNDE ÇALIŞTIRILMASI GEREKEN ASGARİ AR GE PERSONELİ-432
 • 1. -Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Faaliyet Gösteren İşletmeler-436
 • 2. -Diğer Teşvik Kanunlarından Yararlanan İşverenlerin 5746 S. Kanunda Öngörülen Destek Hükmünden Yararlanmalarına İlişkin Usul ve Esaslar-437
 • İ. -SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİNİN MALİYE BAKANLIĞINCA KARŞILANACAK KISMININ HESAPLANMASI-437
 • J. -KAPSAMA GİREN SİGORTALILARA YAPILAN, ANCAK KAPSAMA GİRMEYEN ÖDEMELER-438
 • K. -İŞYERLERİNİN KONTROLÜ, DENETİMİ VE MUVAZAALI İŞLEMLERİN ÖNLENMESİ-443
 • L. -AYNI İŞVERENİN KAPSAMA GİREN BİRDEN FAZLA İŞYERİ-444
 • M. -KAPSAMA GİREN İŞLETMELERİN DEVREDİLMESİ-445
 • N. -DESTEK UYGULAMASININ SONA ERDİĞİ HALLER-445
 • O. -DİĞER HUSUSLAR-445
 • V. -TUBİTAK TARAFINDAN SAĞLANACAK DESTEKLERDEN YARARLANMAK ÜZERE DÜZENLENECEK YAZILAR-446
 • VI. -ÖZÜRLÜ SİGORTALILARIN İSTİHDAMINA İLİŞKİN İŞVEREN HİSSESİ PRİM TEŞVİKİ-452
 • A. -YASAL DAYANAK-452
 • B. -4857 S. KANUNUN 30. MADDESİNDE DÜZENLENEN SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ TEŞVİKİNDEN YARARLANILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR-453
 • 1. -Kapsam-453
 • 2. -Özürlü Statüsünde Çalıştırılan Sigortalılara İlişkin Yapılacak Başvurunun Şekli ve İstenilecek Belgeler-453
 • 3. -Başvuru Üzerine Sosyal Güvenlik İl/ Merkez Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler-455
 • 4. -APHB’lerinin Verilmesi, Hazinece Karşılanacak Olan İşveren Hissesi Sigorta Priminin Hesaplanması ve Primlerin Ödenmesi-456
 • a. -Aylık prim ve hizmet belgelerinin verilmesi-456
 • b. -Hazinece karşılanacak olan işveren hissesi sigorta priminin hesaplanması-457
 • C. -PRİMLERİN ÖDENMESİ-458
 • D. -DİĞER TEŞVİK KANUNLARINDAN YARARLANAN İŞVERENLERİN ÖZÜRLÜ İSTİHDAMI TEŞVİKİNDEN YARARLANMALARI-459
 • E. -DİĞER HUSUSLAR-460
 • VII. 4447 S. KANUNUN GEÇİCİ 9. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN İŞVEREN HİSSESİ SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİ-462
 • A. -4447 S. KANUNUN GEÇİCİ 9. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN İŞVEREN HİSSESİ SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİNİN YASAL DAYANAĞI-462
 • B. -4447 S. KANUNUN GEÇİCİ 9. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN TEŞVİKTEN YARARLANMA ŞARTLARI-463
 • 1. -Sigortalının 18. 08. 2009 ila 31. 12. 2009 Tarihleri Arasında İşe Alınmış Olması-464
 • 2. -Sigortalının İşe Giriş Tarihinden Önceki 3 Aylık Dönemde SGK’ya Verilen Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinde Kayıtlı Olmaması-464
 • 3. -Sigortalının Fiilen Çalışması-465
 • 4. -Sigortalının, 2009/Nisan Ayına İlişkin Olarak Düzenlenmiş APHB’de Kayıtlı Sigortalı Sayısına İlave Olarak İşe Alınmış Olması-466
 • a. -01. 05. 2009 tarihinden önce 5510 s. Kanun kapsamına alınmış olan işyerleri yönünden;-466
 • b. -01. 05. 2009 tarihinden sonra 5510 s. Kanun kapsamına alınmış olan işyerleri yönünden;-468
 • c. -01. 01. 2010 tarihinden sonra 5510 s. Kanun kapsamına alınacak olan işyerleri yönünden;-469
 • d. Alt İşverenleri Olan İşyerlerinde Teşvikten Yararlanma Şartları-469
 • e. Teşvikten Yararlanmak Amacıyla Yapılacak Olan Başvurunun Şekli-470
 • f. Sigorta Primi İşveren Hissesi Teşvikinden Yararlanılacak Olan Süre-470
 • g. İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanacak İşveren Hissesi Sigorta Priminin Hesaplanması-472
 • h. APHB’lerinin Düzenlenmesi ve Muhteviyatı Sigorta Primi ve İşsizlik Sigortası Primlerinin Ödenmesi-473
 • C. -ÇALIŞTIRDIĞI SİGORTALILARI KURUMA BİLDİRMEYEN İŞYERLERİ HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLER-474
 • D. -4447 S. KANUNUN GEÇİCİ 9. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ TEŞVİKİ KAPSAMINA GİRMEYEN İŞYERLERİ, İŞVEREN VE SİGORTALILAR-475
 • E. -DİĞER TEŞVİK KANUNLARINDAN YARARLANAN İŞVERENLERİN GEÇİCİ 9. MADDE HÜKMÜNDEN YARARLANMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR-475
 • F. -506 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 20. MADDESİNE TABİ SANDIKLARIN TEŞVİKTEN YARARLANMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR-476
 • G. -MUVAZAALI İŞLEMLER-476
 • Ğ. -4447 S. KANUNUN GEÇİCİ 9. MADDESİYLE ÖNGÖRÜLEN TEŞVİKTEN YARARLANMA SÜRESİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN UYGULAMALAR-478
 • 1. -Yararlanma Süresinin Uzatılmasına İlişkin Yasal Değişiklik-478
 • 2. -Yeni Uygulamdan Yararlanma Şartları-478
 • a. -Sigortalılar yönünden;-478
 • b. -İşyerleri yönünden;-478
 • VIII. 4447 S. KANUNUN 50. MADDESİNİN 5. FIKRASINDA ÖNGÖRÜLEN SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİ-482
 • A. -YASAL DAYANAK-482
 • B. -4447 S. KANUNUN 50. MADDESİNİN 5. FIKRASINDA ÖNGÖRÜLEN TEŞVİKTEN YARARLANMA ŞARTLARI-483
 • 1. -Sigortalının 1. 10. 2009 veya sonraki bir tarihte işe alınmış olması-483
 • 2. -Sigortalının, işe giriş tarihi itibariyle işsizlik ödeneği almaya hak kazanmış olması-484
 • 3. -Sigortalının işe alındığı tarihten önceki aydan başlanarak, son 6 aylık dönemde APHB’lerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmış olması-485
 • 4. -İşsizlik ödeneği almaya hak kazanmış olan sigortalının, işsizlik ödeneği almaya hak kazanmadan önce son çalıştığı işyeri haricindeki bir işyerinde işe başlamış olması-490
 • C. -TEŞVİKTEN YARARLANMAK AMACIYLA YAPILACAK OLAN BAŞVURUNUN ŞEKLİ-491
 • D. -SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİNDEN YARARLANILACAK OLAN SÜRE-491
 • 1. -Sigortalının, işsizlik ödeneğinden yararlanma süresi içinde birden fazla işyerinde çalışması-492
 • 2. -Sigortalının, işsizlik ödeneğinden yararlanma süresi içinde çalışmaya başladığı işyerinden, işsizlik ödeneğinden yararlanma süresi sona ermeden ayrılarak, yine kalan işsizlik ödeneğinden yararlanma süresi içinde yeniden çalışmaya başlamış olması-493
 • 3. -Sigortalının, işsizlik ödeneği alma süresi içinde çeşitli nedenlerle ay içinde bazı iş günlerinde çalışmamış ve çalışmadığı günler için de ücret almamış olması-495
 • E. -İŞSİZLİK SİGORTASI FONUNDAN KARŞILANACAK SİGORTA PRİMLERİNİN HESAPLANMASI-496
 • F. -APHB. LERİNİN DÜZENLENMESİ İLE MUHTEVİYATI SİGORTA PRİMLERİ VE İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİNİN ÖDENMESİ-498
 • G. -ALT İŞVERENLERİ OLAN İŞYERLERİNDE TEŞVİKTEN YARARLANMA ŞARTLARI-499
 • Ğ. -4447 S. KANUNUN 50. MADDESİNİN BEŞİNCİ FIKRASINDA ÖNGÖRÜLEN SİGORTA PRİM TEŞVİKİ KAPSAMINA GİRMEYEN İŞYERLERİ-499
 • H. -DİĞER TEŞVİK KANUNLARINDAN YARARLANAN İŞVERENLERİN 4447 S. KANUNUN 50. MADDESİNİN 5. FIKRASINDA ÖNGÖRÜLEN SİGORTA PRİM TEŞVİKİNDEN YARARLANMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR-500
 • I. -MUVAZAALI İŞLEMLER-501
 • İ. -DİĞER HUSUSLAR-502
 • IX. -KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİ TEŞVİKİ-503
 • A. -YASAL DAYANAĞI-503
 • B. -BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ-504
 • C. -AYLIK PRİM VE HİZMET BELGELERİNİN DÜZENLENMESİ-504
 • D. -SİGORTA PRİM TEŞVİKİNDEN YARARLANILABİLECEK AZAMİ SİGORTALI SAYISI-505
 • E. -YARARLANMA SÜRESİ-507
 • F. -KARŞILANACAK İŞVEREN HİSSESİ SİGORTA PRİM TUTARININ HESAPLANMASI-507
 • G. -DİĞER TEŞVİK KANUNLARINDAN YARARLANAN İŞVERENLERİN 5225 S. KANUNDA ÖNGÖRÜLEN TEŞVİKTEN YARARLANMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR-510
 • Ğ. -İŞYERİNİN DEVREDİLMESİ HALİNDE YAPILAN İŞLEMLER-511
 • H. -İŞYERİNİN FAALİYETİNİN SONA ERMESİ HALİNDE YAPILACAK İŞLEMLER-512
 • I. -TEŞVİĞE İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR-513
 • SEKİZİNCİ BÖLÜM
 • 4/1-b (BAĞ-KUR) UYGULAMALARI
 • I. -(4/1-b) KAPSAMINDA(BAĞ-KUR’LULAR) ZORUNLU SİGORTALI SAYILANLAR-515
 • A. -GENEL OLARAK (4/1-b) SİGORTALILIĞI-515
 • B. -(4/1-b) KAPSAMINDA ZORUNLU SİGORTALI SAYILANLAR-515
 • 1. -Ticari Kazanç veya Serbest Meslek Kazancı Nedeniyle Gerçek veya Basit Usulde Gelir Vergisi Mükellefi Olanlar-515
 • 2. -Gelir Vergisinden Muaf Olup, Esnaf ve Sanatkar Siciline Kayıtlı Olanlar-516
 • 3. -Şirket Ortaklarının Sigortalılığı-517
 • a. -Kollektif Şirketlerin Ortakları-517
 • b. -Adi Komandit Şirketlerin Komandite ve Komanditer Ortakları-517
 • c. -Donatma İştiraki Ortakları-517
 • d. -Anonim Şirketlerin Yönetim Kurulu Üyesi Olan Ortakları-517
 • e. -Ltd Şirketlerin Ortakları-518
 • f. -Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlerin Komandite Ortakları-519
 • 4. -Tarımsal Faaliyette Bulunanlar-520
 • 5. -Köy ve Mahalle Muhtarları-522
 • 6. -6132 s. At Yarışları Hakkında Kanuna Tabi Jokey ve Antrenörler-523
 • 7. -04/10/2000’den Önce Kanunla Kurulu Meslek Kuruluşu Kayıtlarına Göre Sigortalılıkları Başlatılanlar-523
 • II. -(4/1-b)’LİLERİN BİLDİRİMİ VE SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİNİN VERİLME SÜRELERİ-524
 • A. -SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİNİN VERİLMESİ-524
 • B. -01/10/2008 TARİHİNE KADAR KAYIT VE TESCİLLERİNİ YAPTIRMAYAN SİGORTALILAR-524
 • C. -SGK TARAFINDAN SİGORTALILIK HAK VE YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN BAŞLATILMASININ BİLDİRİMİ-525
 • III. -SİGORTALILIĞIN SONA ERMESİ VE BİLDİRİMİ-525
 • A. -GELİR VERGİSİ MÜKELLEFİ OLANLARIN SİGORTALILIĞININ SONA ERMESİ-525
 • B. -GELİR VERGİSİNDEN MUAF OLANLARIN SİGORTALILIKLARININ SONA ERMESİ-526
 • C. -ŞİRKET ORTAKLARININ SİGORTALIĞININ SONA ERMESİ-527
 • D. -KÖY VE MAHALLE MUHTARLARININ SİGORTALIĞININ SONA ERMESİ-529
 • E. -TARIMSAL FAALİYETTE BULUNANLARIN SİGORTALILIKLARININ SONA ERMESİ-529
 • F. -JOKEY VE ANTRENÖRLERİN SİGORTALILIĞININ SONA ERMESİ-530
 • IV. -SİGORTALI İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGESİNİN VERİLMESİ-530
 • V. -01. 10. 2008 TARİHİNDEN ÖNCE BAĞ-KUR KAPSAMINDA SİGORTALI SAYILANLARA İLİŞKİN ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR-533
 • A. -İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ DÜZENLENMEYECEKLER-533
 • B. -1/10/2008 TARİHİNE KADAR BAĞ-KUR’LU OLMASI GEREKTİĞİ HALDE TESCİLLERİNİ YAPTIRMAYANLARIN DURUMU-533
 • C. -1/10/2008’DEN ÖNCE MUHTAR SEÇİLMELERİ NEDENİYLE BAĞ-KUR’LU OLANLAR-534
 • D. -ANONİM ŞİRKET KURUCU ORTAKLARININ DURUMU-534
 • E. -1/10/2008 TARİHİNDEN ÖNCE BAĞ-KUR’LU OLMASI GEREKİRKEN DİĞER SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI KAPSAMINDA SİGORTALI OLANLARIN DURUMU-534
 • F. -2926 SAYILI KANUNA TABİ OLANLARIN SİGORTALILIĞI-534
 • G. -AVUKAT VE NOTERLERİN SİGORTALILIĞI-535
 • VI. -SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNE TABİ ÇALIŞANLAR-536
 • A. -01/10/2008 TARİHİNDEN SONRA İLK DEFA SİGORTALI OLUP AYLIK BAĞLANANLAR-536
 • B. -01/10/2008 TARİHİNDEN ÖNCE SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNE TABİ OLANLAR-537
 • C. -5335 SAYILI KANUNUN 30 UNCU MADDESİNE TABİ SİGORTALILAR-538
 • VII. -(4/1-b)SİGORTALILARININ KURUMA BİLDİRİLMEMELERİNİN MÜEYYİDESİ-539
 • VIII. PRİM İŞLEMLERİ-540
 • A. -(4/1-b)’LİLERİN KAZANÇLARININ KURUMA BEYANI-540
 • B. -PRİMLERİN ÖDENME SÜRESİ-540
 • 1. -Prim Oranları-540
 • 2. -Prim Ödemesi-541
 • C. -BAĞ-KUR’LULARA İLİŞKİN GEÇİŞ HÜKÜMLERİ-542
 • D. -SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNİN ÖDENME ŞEKLİ VE SÜRESİ-542
 • IX. -4/1-b’LİLER AÇISINDAN İŞ KAZASININ TANIMI VE KAPSAMI-543
 • A. -İŞ KAZASI KAVRAMI-543
 • B. -İŞ KAZASININ BİLDİRİMİ VE BİLDİRİM SÜRESİ-543
 • X. -MESLEK HASTALIĞININ TANIMI VE KAPSAMI-544
 • A. -MESLEK HASTALIĞININ TANIMI-544
 • B. -MESLEK HASTALIĞININ TESPİTİ, BİLDİRİMİ VE BİLDİRİM SÜRESİ-544
 • XI. -İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞININ SORUŞTURULMASI-545
 • XII. -HASTALIK VE ANALIK HALİ-546
 • XIII. İŞ KAZASI, MESLEK HASTALIĞI, HASTALIK VE ANALIK SİGORTASINDAN SAĞLANAN HAKLAR-546
 • DOKUZUNCU BÖLÜM
 • SGK TEBLİGAT İŞLEMLERİ
 • I. -TEBLİGATIN YAPILMASINDA ESAS ALINACAK YASAL DAYANAK-549
 • II. -TEBLİGAT ESASLARI-549
 • A. -TEBLİĞ EVRAKININ NÜSHALARI VE MAKBUZ VERİLMESİ-549
 • B. -DAVETİYENİN İHTİVA EDECEĞİ KAYITLAR-549
 • C. -BİLİNEN ADRESTE TEBLİGAT-550
 • D. -VEKİLE VE KANUNİ MÜMESSİLE TEBLİGAT-550
 • E. -TÜZEL KİŞİ VE TİCARETHANELERE TEBLİGAT-550
 • F. -HÜKMİ ŞAHISLARIN MEMUR VE MÜSTAHDEMLERİNE TEBLİGAT-551
 • G. -ASKERİ ŞAHISLARA TEBLİGAT-551
 • H. -SEFER HALİ-551
 • I. -AYNI KONUTTA OTURAN KİŞİLERE VEYA HİZMETÇİYE TEBLİGAT-551
 • İ. -BELLİ BİR YERDE VEYA EVDE MESLEK VE SANAT İCRASI-551
 • J. -OTEL, HASTANE, FABRİKA VE MEKTEP GİBİ YERLERDE TEBLİGAT-552
 • K. -TUTUKLU VE MAHKÜMLARA TEBLİGAT-552
 • III. -MUHATABIN MUVAKKATEN BAŞKA YERE GİTMESİ-552
 • IV. -TEBLİĞ İMKANSIZLIĞI VE TEBELLÜĞDEN İMTİNA-552
 • V. -YAŞ VE EHLİYET ŞARTI-553
 • VI. -TEBLİĞ MAZBATASI-553
 • VII. -İMZA EDEMİYECEK DURUMDA OLMAK-554
 • VIII. YABANCI MEMLEKETTE TEBLİGAT USULÜ-554
 • IX. -TÜRKİYE’DEKİ ELÇİLİK VEYA KONSOLOSLUKLARDAN TEVDİ OLUNAN TEBLİGAT EVRAKI-555
 • X. -YABANCI MEMLEKETTE TÜRK MEMURLARINA VE ASKERİ ŞAHISLARINA TEBLİGAT-555
 • XI. -İLANEN TEBLİGAT-555
 • A. -İLANEN TEBLİGAT YAPILMASININ NEDENLERİ-555
 • B. -İLAN ŞEKLİ-556
 • XII. -İLANIN İHTİVA EDECEĞİ KAYITLAR-556
 • XIII. İLANEN TEBLİGATTA TEBLİĞ TARİHİ-556
 • XIV. USULÜNE AYKIRI TEBLİĞİN HÜKMÜ-556
 • XV. -RESMİ VE ADLİ TATİL GÜNLERİNDE TEBLİGAT-557
 • XVI. ADRES DEĞİŞTİRMENİN BİLDİRİLMESİ MECBURİYETİ-557
 • XVII. KAZAİ MERCİLERDE TEBLİGAT-557
 • A. -CELSE ANINDA TEBLİGAT-557
 • B. -AVUKAT KATİPLERİNE VE STAJYERLERİNE TEBLİGAT-558
 • C. -VEKİLLERİN YEKDİĞERİNE TEBLİGAT YAPMASI-558
 • D. -TEBELLÜĞ EDECEK ŞAHSIN HASIM OLMASI-558
 • E. -TEBLİGATA AİT KARARLARIN MÜSTACELİYETİ-558
 • F. -MEMUR VASITASİYLE TEBLİGAT-558
 • G. -CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA TEBLİGAT-558
 • H. -ASKERİ KAZADA TEBLİGAT-558
 • XVIII. İDARİ TEBLİGAT-559
 • A. -TANIM-559
 • B. -SAYISIZ ŞAHSIN MÜMESSİLİNE TEBLİGAT-559
 • C. -GÜMRÜK VE İNHİSAR İŞLERİNDE TEBLİGAT-559
 • D. -TAPU İDARELERİNCE YAPILACAK TEBLİGAT-559
 • XIX. MALİ TEBLİGAT-559
 • A. -DİVANI MUHASEBAT TARAFINDAN YAPILACAK TEBLİGAT-559
 • B. -DİĞER MALİ TEBLİGAT-560
 • XX. -CEZAİ HÜKÜMLER-560
 • A. -KANUNU TATBİK İLE MÜKELLEF OLANLARIN İŞLİYECEKLERİ SUÇLAR-560
 • B. -YANLIŞ ADRES BİLDİRMEK-560
 • C. -TEBLİĞ EVRAKININ MUHATABINA VERİLMEMESİ VE TEBLİGATI KABULDEN KAÇINMA-560
 • D. -YALAN BEYAN-560
 • E. -TEBLİĞ EVRAKININ TALİKİ İLE İLGİLİ SUÇLAR-561
 • XXI. TEBLİGATA İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR-561
 • A. -TEBLİĞİN VAKTİNDE YAPILMAMASI-561
 • B. -TEBLİĞ MAZBATALI KAPALI ZARF-561
 • C. -NİZAMNAME YAPILMASI-561
 • D. -BAĞIMSIZ BÖLÜM SAHİPLERİNE TEBLİGAT-562
 • ONUNCU BÖLÜM
 • İŞYERİ KAYIT VE BELGELERİNİN TANZİMİ VE İBRAZI
 • I. -SSK UYGULAMASINDA İŞYERİ KAYIT VE BELGELERİNE İLİŞKİN ESASLAR-563
 • A. -İŞYERİ KAYIT VE BELGELERİNİN DÜZENLENMESİ-563
 • B. -İŞYERİ KAYIT VE BELGELERİNİN KURUM İNCELEME ELEMANLARINA İBRAZ EDİLMESİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ-567
 • C. -TEBLİGAT YAZISI ÖRNEĞİ-568
 • D. -İŞYERİ KAYIT VE BELGELERİNİN GEÇERSİZLİK HALLERİ-569
 • 1. -Kullanılmaya Başlanmadan Önce Tasdik Ettirilmesi Zorunlu Olduğu Halde Tasdiksiz Tutulmuş Defterler-569
 • 2. -Kanuni Tasdik Süresi Geçtikten Sonra Tasdik Ettirilmiş Olan Defterlerin Tasdik Tarihinden Önceki Kısmı-569
 • 3. -İşçilikle İlgili Bilgilerin İşlenmemiş Olduğu Tespit Edilen Defterler, -569
 • 4. -Sigorta Primleri Hesabına Esas Tutulan Kazançların Kesin Olarak Tespitine İmkan Vermeyecek Şekilde Usulsüz, Karışık Veya Noksan Tutulmuş Defterler-569
 • 5. -Sigorta Primleri Hesabına Esas Tutulması Gereken Kazançların Ve Kazançlarla İlgili Ödemelerin O Ayın Dahil Bulunduğu Hesap Dönemine Ait Defterlere İşlenmemiş Olması Halinde İse, -570
 • 6. -213 Sayılı V. U. K Gereğince Bilanço Esasına Göre Defter Tutulması Gerektiren İşletme Hesabı Esasına Göre Tutulmuş Defterler-570
 • 7. -Ücret Ödeme Bordrosu-570
 • 8. -Ücret Tediye Bordrosunun Ayrı Ayrı Düzenlenmesi-571
 • 9. -Belgenin İşyeri Kayıtları İle Mutabakatı-571
 • II. -SGK UYGULAMASINDA İŞYERİ KAYIT VE BELGELERİ-571
 • A. -İŞYERİ KAYIT VE BELGELERİNE İLİŞKİN YASA HÜKÜMLERİ-571
 • B. -İŞYERİ KAYIT VE BELGELERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR-577
 • 1. -Prim Belgelerinin Dayanağı Kayıt Ve Belgeler-577
 • 2. -SGK Açısından İşyeri Kayıt Ve Belgelerinin Geçersizliği-578
 • 3. -Tasdiksiz Tutulmuş Olan Defterler-579
 • 4. -SGK Açısından Ücret Tediye Bordrosu Düzenlenmesi Zorunluluğu ve Geçerliliği-579
 • 5. -Ücret Tediye Bordrosunun Ayrı Ayrı Düzenlenmesi Ve Belgenin İşyeri Kayıtları İle Mutabakatı-579
 • C. -SGK UYGULAMASINDA İŞYERİ KAYITLARININ İBRAZI-580
 • 1. -SGK Uygulamasında İşverenlerin İşyeri Kayıt Belgelerini Saklama Süresi (Zamanaşımı)-580
 • 2. -İşyeri Kayıt Belgelerinin İbraz Edileceği Adres-580
 • 3. -İşyeri Kayıt Belgelerinin Manyetik Ortamda İbrazı-580
 • 4. -İşyeri Kayıt Belgelerinin İstenme Şekli-580
 • 5. -İşyeri Kayıt Belgelerinin İbraz Süresi-580
 • 6. -İşyeri Kayıt Belgelerinin İbrazında Mehil Süresi İstenmesi-581
 • 7. -İşyeri Kayıt Belgelerinin İbrazında Tebligat Yapılmasına Gerek Bulunmayan Haller-581
 • III. -SGK’NIN DENETİM VE KONTROLLE GÖREVLENDİRİLMİŞ İLGİLİ MEMURLARININ GÖREV VE YETKİLERİ-581
 • A. -SSK DÖNEMİ-581
 • 1. -Sigorta Müfettişleri-581
 • 2. -Sigorta Yoklama Memurları-583
 • B. -SGK DÖNEMİ-585
 • 1. -SGK Müfettişleri-585
 • 2. -Sosyal Güvenlik Kontrol Memurları-587
 • a. -Görevleri-587
 • b. -Yetkileri-589
 • c. -Sorumlulukları-591
 • d. -Sosyal Güvenlik Kontrol Memurları Yerine Sosyal Güvenlik Denetmenleri Kadrosunun İhdas Edilmesi-591
 • 3. -Sosyal Güvenlik Denetmenleri-592
 • ONBİRİNCİ BÖLÜM
 • İDARİ PARA CEZALARI
 • I. -SSK UYGULAMASINDA İDARİ PARA CEZALARI-595
 • A. -SSK DÖNEMİNDE İŞYERİNİN BİLDİRİLMEMESİ DURUMUNDA UYGULANAN İDARİ PARA CEZALARI-595
 • B. -ÇALIŞANLARIN BİLDİRİLMEMESİNE BAĞLI OLARAK UYGULANAN İDARİ PARA CEZALARI-596
 • C. -PRİM BELGELERİNE İSTİNADEN UYGULANAN İDARİ PARA CEZALARI-597
 • 1. -Kaçak Çalıştırılmış Olan İşçilerin Mahkeme Kanalıyla Yaptırdıkları Hizmet Tespiti Nedeniyle Kuruma Verilmeyen Prim Belgeleri İçin İdari Para Cezası-597
 • 2. -APHB’nin Verilmemesi Veya Geç Verilmesi Durumunda İdari Para Cezası-597
 • 3. -APHB. nin Kurumca Re’sen Düzenlenmesi Halinde İdari Para Cezası Uygulanması-597
 • 4. -Mahkeme Kararı İle Hizmetleri Veya Kazançları Kuruma Bildirilmediği Veya Eksik Bildirildiği Saptanan Sigortalılarla İlgili APHB. leri İçin İdari Para Cezası Uygulanması-598
 • 5. -Denetim Elemanlarınca Yapılan Tespitler Sonucunda Hizmetleri Veya Kazançları Kuruma Bildirilmediği Veya Eksik Bildirildiği Saptanan Sigortalılarla İlgili APHB. leri İçin İdari Para Cezası Uygulanması-598
 • 6. -Kamu Kurum Ve Kuruluşları Tarafından Düzenlenen Belgelerden Hizmetleri Veya Kazançları Kuruma Bildirilmediği Veya Eksik Bildirildiği Saptanan Sigortalılarla İlgili APHBleri İçin İdari Para Cezası Uygulanması-598
 • 7. -Sigorta Müfettişi Tarafından Düzenlenen Raporlara İstinaden Kuruma Bildirilmediği Tespit Edilen Eksik İşçilik Tutarının Maledildiği Aylardan Dolayı Düzenlenen APHB’leri İçin İdari Para Cezası Uygulanması-599
 • 8. -SMMM-YMMM Tarafından Düzenlenen Raporlara İstinaden Kuruma Bildirilmediği Tespit Edilen Eksik İşçilik Tutarının Maledildiği Aylardan Dolayı Düzenlenen APHB’leri İçin İdari Para Cezası Uygulanması-599
 • 9. -Kağıt Ortamında Verilen APHB’nin Asılmamasına Bağlı Olarak İdari Para Cezası Uygulanması-599
 • 10. APHB’ni Zorunlu Veya İsteğe Bağlı Olarak İnternet Ortamında Kuruma Gönderen İşverenler Belgeyi Asma Yükümlülüklerine Göre İPC Uygulaması-599
 • D. -İŞYERİ KAYIT VE BELGELERİNİN İBRAZ EDİLMEMESİNE BAĞLI OLARAK İPC UYGULANMASI-600
 • E. -İŞYERİ KAYIT VE BELGELERİNİN GEÇERSİZLİĞİ NEDENİYLE İPC UYGULAMASI-602
 • F. -HABER VERME (VİZİTE) KAĞIDINA BAĞLI OLARAK İPC UYGULAMASI-602
 • G. -SSK DÖNEMİNDE EN SON UYGULANAN İPC TUTARLARI-603
 • II. -SOSYAL GÜVENLİK KURUMU UYGULAMASINDA İDARİ PARA CEZALARI-604
 • A. -SGK UYGULAMALARINDA SİGORTALILARIN BİLDİRİMİNE BAĞLI OLARAK İDARİ PARA CEZALARI-604
 • B. -İŞYERİNİN YASAL SÜREDE VE USULUNE UYGUN OLARAK BİLDİRİLMEMESİ-605
 • C. -AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNE BAĞLI OLARAK UYGULANAN İDARİ PARA CEZALARI-605
 • D. -İŞYERİ KAYIT VE BELGELERİNE BAĞLI OLARAK UYGULANAN İDARİ PARA CEZALARI-606
 • E. -İŞYERİ KAYIT VE BELGELERİNİN GEÇERSİZLİĞİNE BAĞLI OLARAK UYGULANAN İDARİ PARA CEZALARI-607
 • 1. -Tutulan Defter-607
 • 2. -Aylık Ücret Tediye Bordrosu-607
 • F. -KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE BANKALARA UYGULANAN İDARİ PARA CEZALARI-608
 • G. -KURUMUN DENETİM VE KONTROLLE GÖREVLENDİRİLMİŞ MEMURLARININ GÖREVLERİNİ YAPMAYA ENGEL OLANLARA UYGULANAN İDARİ PARA CEZALARI-608
 • H. -KAMU İDARELERİ, BANKALAR, DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLAR, KANUNLA KURULMUŞ KURUM VE KURULUŞLAR İLE DİĞER GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERDEN İSTENEN BİLGİ VE BELGELERİ VERMEMELERİNE BAĞLI OLARAK UYGULANAN İPC-609
 • I. -SİGORTALILARIN İŞTEN AYRILMALARININ KURUMA BİLDİRİLMEMESİNE BAĞLI OLARAK İPC UYGULAMASI-609
 • İ. -SİGORTALILARIN İSTİRAHAT RAPORLARININ ELEKTRONİK ORATAMDA GÖNDERİLMEMESİNE BAĞLI İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASI-609
 • J. -TİCARİ TAKSİ, DOLMUŞ VE BENZERİ NİTELİKTEKİ ŞEHİR İÇİ TOPLU TAŞIMA ARAÇALARINDA ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIK İŞLEMLERİNE BAĞLI İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASI-610
 • III. -SGK İDARİ PARA CEZALARINDA İNDİRİM-611
 • A. -SİGORTALI İŞE GİRİŞ İLE İŞYERİ BİLDİRGENİN YASAL SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA İLGİLİLERCE KENDİLİKLERİNDEN VERİLMESİ-611
 • B. -İDARÎ PARA CEZALARININ PEŞİN ÖDENMESİ HALİNDE İNDİRİM-611
 • IV. -SGK İDARİ PARA CEZALARINDA ZAMANAŞIMI-612
 • ONİKİNCİ BÖLÜM
 • SGK’YA İTİRAZ VE DAVA YOLLARI
 • I. -İTİRAZ-613
 • A. -GENEL OLARAK İTİRAZ VE DAVA YOLLARI-613
 • B. -SSK UYGULAMASINDA İTİRAZ-614
 • 1. -İtirazı Değerlendiren Komisyonun Teşekkülü-614
 • 2. -İtirazların Değerlendirilmesi-614
 • C. -SOSYAL GÜVENLİK KURUMU UYGULAMASINDA İTİRAZ-615
 • 1. -Prim Tahakkuk İtiraz Komisyonu-615
 • 2. -İdari Para Cezaları İtiraz Komisyonu-615
 • 3. -İşkolu Kodu İtiraz Komisyonu-616
 • 4. -İtirazın Değerlendirilmesinde Ortak Konular-617
 • 5. -Örnek İtiraz Dilekçesi-617
 • D. -SOSYAL GÜVENLİK KURUMU UYGULAMASINDA İŞÇİLİK ORANLARINA İTİRAZ-618
 • 1. -Asgari İşçilik Tespit Komisyonunun Oluşumu-618
 • 2. -Komisyonun Çalışma Esasları-618
 • 3. -Komisyonca Dosyaların Ön İncelemesi Ve Değerlendirilmesi-619
 • a. -Ön İnceleme-619
 • b. -Komisyonca Yapılan Değerlendirme Ve Tespit-619
 • c. -Yerinde Tespit-621
 • 4. -Asgari İşçilik Tespit Komisyonunun Tespit Süresi, Kararlar Ve İtiraz-621
 • a. -Tespit Süresi Ve Karar Yeter Sayısı-621
 • b. -İtiraz-622
 • c. -İtirazdan Vazgeçme-622
 • II. -SGK İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ DAVA YOLLARI-622
 • A. -İDARİ PARA CEZALARINA DAVA YOLU-622
 • B. -ÖRNEK DAVA DİLEKÇESİ-624
 • C. -İDARİ PARA CEZALARI DIŞINDA KALAN BÜTÜN İŞLEMLERE KARŞI DAVA YOLU-625
 • 1. -Yetkili Mahkeme-625
 • a. -SSK Uygulaması-625
 • b. -SGK Uygulaması-627
 • c. -Dava Dilekçesi Örnekleri-628
 • 2. -Temyiz Yolu-631
 • ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 • TAKSİTLENDİRME - TECİL VE İCRA İŞLEMLERİ
 • I. -TECİL VE TAKSİTLENDİRMENİN YASAL DAYANAKLARI-633
 • II. -TECİL VE TAKSİTLENDİRME YETKİ TUTARLARI-634
 • III. -BORÇLULARIN TECİL VE TAKSİTLENDİRMEDEN YARARLANMALARININ USUL VE ESASLARI-636
 • A. -BAŞVURU İŞLEMLERİ-636
 • B. -BORÇLUNUN ÇOK ZOR DURUM HALİNİN İNCELENMESİ-638
 • 1. -Kamu Kurum Ve Kuruluşları, Belediyeler Ve 100. 000TL Ve Altında Borçlu Olanlar İçin Çok Zor Durum Halinin Tespiti-639
 • 2. -Tecile Konu Borç Toplamı 100. 000TL Üzerinde Olan Borçlular İçin Çok Zor Durum Halinin Tespiti-641
 • a. -Halka açık olan şirketlerin -çok zor durum- halinin tespit edilmesi-641
 • b. -Tecil ve Taksitlendirmeye konu borcu 100. 000TL’nın üzerinde olan diğer borçluların -çok zor durum- halinin tespiti-642
 • c. -İlk Taksitin Ödenmesi, Tecil ve Taksitlendirmenin Başlaması-642
 • d. -Tecil ve Taksitlendirme Süresi ve Kademeli Taksitlendirme-643
 • e. -Tecil ve Taksitlendirmenin Değerlendirilmesi, Ödeme Planının Düzenlenmesi ve Taksitlendirme Komisyonunun Karar Alması-645
 • f. -Teminat ve Teminat Aranılmayacak Durumlar-646
 • g. -Teminat Olarak Gösterilen Taşınır ve Taşınmazların Değer Tespitlerinin Yapılması-649
 • h. -Teminat Dışındaki Hacizlerin Kaldırılması-651
 • ı. -Hak Ve Alacak Haczi Yapılmış Borçların Tecil Ve Taksitlendirilmesi-652
 • ıa. -Genel Olarak-652
 • ıb. -Üçüncü kişiler nezdinde haczedilen hak ve alacağın bulunması-653
 • ıc. -Üçüncü kişiler nezdinde hak ve alacağın olması ve borçlularca aynı zamanda tecil ve taksitlendirme talebinde bulunulması-654
 • IV. -ÖDEMELER NİSPETİNDE HACİZLERİN KALDIRILMASI, TEMİNATIN İADESİ VE TEMİNAT DEĞİŞİKLİĞİ-655
 • V. -AYLIK TAKSİTLERİN VE CARİ AY PRİMLERİNİN AKSATILMASI-657
 • VI. -TECİL VE TAKSİTLENDİRME ŞARTLARINA UYULMAMASI-659
 • VII. -NİYABETEN TAKİPTE TAKSİTLENDİRME İŞLEMLERİ-660
 • VIII. DAHA ÖNCE YAPILMIŞ OLAN TECİL VE TAKSİTLENDİRMELER-660
 • IX. -TECİL VE TAKSİTLENDİRMELERDE ŞAHSİ KEFALETİN KABUL EDİLMESİ-661
 • X. -TECİL VE TAKSİTLENDİRME TALEPLERİ UYGUN GÖRÜLMEYEN BORÇLULAR-661
 • XI. -ALT İŞVERENİ BULUNAN BORÇLULARIN TECİL VE TAKSİTLENDİRME TALEPLERİ-662
 • XII. -GENEL MÜDÜRLÜĞE AKTARILACAK TECİL VE TAKSİTLENDİRME TALEPLERİ-662
 • XIII. TECİL VE TAKSİTLENDİRMEDE KULLANILAN FORM VE BELGE ÖRNEKLERİ-663
 • XIV. TECİL FAİZİ-673
 • 1. -21. 11. 2009- 05. 10. 2010 Döneminde Tecil Faizi-673
 • 2. -05. 10. 2010 Tarihinden İtibaren Tecil Faizi-673
 • XV. -SGK ALACAKLARININ TAKİP VE TAHSİLİNDE ASIL İŞVEREN VE ALT İŞVERENLERE YÖNELİK OLARAK 6183 S. KANUN HÜKÜMLERİNE GÖRE YÜRÜTÜLEN İCRA TAKİP İŞLEMLERİ-674
 • ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 • SGK İŞVEREN UYGULAMALARINDA GEREKLİ VE YARARLI DİĞER BİLGİLER
 • I. -İNŞAAT VE İHALELİ İŞLERDE ESAS ALINACAK ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI-677
 • II. -FİİLÎ HİZMET SÜRESİ ZAMMI KAPSAMINDAKİ İŞLER VE İŞYERLERİ İLE GRUP BAŞKANLIKLARI İLETİŞİM ADRESLERİ-694
 • A. -FİİLÎ HİZMET SÜRESİ ZAMMI KAPSAMINDAKİ İŞLER VE İŞYERLERİ-694
 • B. -REHBERLİK ve TEFTİŞ BAŞKANLIĞI GRUP BAŞKANLIKLARI Ve GÖREV ALANLARI-698
 • III. -2002-2009 YILLARI SGK SPEK TABAN VE TAVANLARI-699
 • A. -SPEK TABANI-699
 • B. -SPEK TAVANI-699
 • IV. -2000-2011 YILLARI İTİBARIYLA ASGARİ ÜCRETLER-700
 • V. -2009 YILI İÇİN GEÇERLİ OLAN (KAMU-ÖZEL SEKTÖR) ASGARİ ÜCRET-SPEK-PRİME TABİ TUTULACAK İSTİSNALAR VE 4/b SİGORTALILARIN BEYAN SINIRLARI-701
 • A. -GÜN VE AYLIK OLARAK 16 YAŞINDAN BÜYÜK İLE KÜÇÜK OLANLAR İÇİN ASGARİ ÜCRET-701
 • B. -SİGORTA PRİMLERİNE VE İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİNE ESAS GÜNLÜK VE AYLIK KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI İLE İPC’NIN MİKTARLARINDA DİKKATE ALINACAK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI-701
 • C. -ÇIRAK VE ÖĞRENCİLERİN PRİMLERİNİN HESABINA ESAS TUTULACAK KAZANÇ TUTARI-702
 • D. -PRİME ESAS KAZANÇLARDAN İSTİSNA TUTULACAK YEMEK PARASI, ÇOCUK ZAMMI VE AİLE ZAMMI (YARDIMI) TUTARLARI-703
 • E. -BAĞ-KUR’LULARIN (4/1-B) SİGORTALILARIN PRİME ESAS KAZANÇLARI-703
 • F. -2009 YILINDAKİ FİİLLERE BAĞLI OLARAK UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARINA ESAS ASGARİ ÜCRET-704
 • VI. -YILLARA GÖRE İNŞAAT M2 MALİYET BEDELLERİ-704
 • A. -2000-2005 İNŞAAT M2 MALİYET BEDELLERİ-704
 • B. -2006 YILI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ (YTL)-708
 • C. -2007 YILI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ (YTL)-712
 • D. -2008 YILI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ (YTL)-716
 • E. -2009 YILI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ (TL)-720
 • F. -2010 YILI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ-724
 • VII. -İŞSİZLİK SİGORTASI PRİM ORANLARI-728
 • VIII. SGK PRİMİNE TABİ OLAN VE OLMAYAN KAZANÇ UNSURLARI-728
 • IX. -SGK ALACAKLARINDA UYGULANAN TECİL FAİZ ORANI-731
 • X. -SİGORTA PRİMİNE TABİ TUTULMAYACAK YEMEK PARASI İLE ÇOCUK VE AİLE YARDIMI TUTARLARI-732
 • XI. -2010 YILINDA SGK UYGULAMALARI AÇISINDAN GEREKLİ BİLGİLER-733
 • A. -5510 S. KANUNUN 4/1-a KAPSAMINDAKİ SİGORTALILARIN SİGORTA PRİMİ VE İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMLERİNE ESAS GÜNLÜK VE AYLIK KAZANÇLARININ ALT VE ÜST SINIRLARI-733
 • 1. -Bir İşverene Bağlı Olarak Çalışan Sigortalılar İçin;-733
 • a. -Özel Sektörde: -733
 • b. -Kamu Sektöründe: -733
 • 2. -Çırak ve Öğrenciler İçin: -734
 • 3. -Prime Esas Kazançlardan İstisna Tutulacak Yemek Parası, Çocuk Zammı ve Aile Zammı (Yardımı) Tutarları: -734
 • 4. -2925 sayılı Kanuna Tabi Sigortaların Prime Esas Kazanç ve Ödeyecekleri Prim Tutarı: -735
 • B. -4/1-b KAPSAMINDAKİ SİGORTALILARIN PRİME ESAS GÜNLÜK VE AYLIK KAZANÇLARININ ALT VE ÜST SINIRLARI İLE ÖDENECEK PRİM TUTARLARI-735
 • C. -5510 S. KANUNUN 60. MADDESİNE GÖRE GENEL SAĞLIK SİGORTALILARININ PRİME ESAS GÜNLÜK VE AYLIK KAZANÇLARI-737
 • D. -08. 05. 1985 TARİHLİ VE 3201 S. KANUNA GÖRE YURTDIŞINDA GEÇEN SÜRELERİN VE 5510 SAYILI KANUNUN 41. MADDESİNE GÖRE YAPILACAK HİZMET BORÇLANDIRILMASINA ESAS TUTAR-737
 • E. -GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEKLERİNİN ALT SINIRA TAMAMLANMASI-738
 • F. -İDARİ PARA CEZALARI-739
 • XII. -2011 YILINDA SGK UYGULAMALARI AÇISINDAN GEREKLİ BİLGİLER-739
 • A. -01. 01. 2011-31. 12. 2011 DÖNEMİNDE ASGARİ ÜCRETLER-SİGORTA PRİMİNE ESAS ALINACAK KAZANÇLARIN TABAN VE TAVANI-739
 • 1. -01. 01. 2011-31. 12. 2011 Döneminde Asgari Ücretler-739
 • a. -01. 01. 2011 ila 30. 06. 2011 tarihleri arası için: -739
 • b. -01. 07. 2011 ila 31. 12. 2011 tarihleri arası için: -739
 • 2. -(4/1-a) Kapsamındaki sigortalıların sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerine esas günlük ve aylık kazançlarının alt ve üst sınırları-740
 • a. -Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalılar için;-740
 • aa. -Özel sektörde-740
 • ab. -Kamu sektöründe: -740
 • b. -Çırak Ve Öğrenciler İçin: -741
 • 3. -(4/1-b) Kapsamındaki Sigortalıların Prime Esas Günlük Ve Aylık Kazançlarının Alt Ve Üst Sınırları İle Ödenecek Prim Tutarları-742
 • a. -5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin;-742
 • b. -(4) Numaralı Alt Bendi Kapsamındaki Sigortalılar İle Köy Muhtarlarının, -742
 • B. -PRİME ESAS KAZANÇLARDAN İSTİSNA TUTULACAK YEMEK PARASI, ÇOCUK ZAMMI VE AİLE ZAMMI (YARDIMI) TUTARLARI-743
 • 1. -Yemek Parası: -743
 • 2. -Çocuk Zammı: -743
 • 3. -Aile Zammı (Yardımı): -743
 • XIII. İNŞAATIN İKMAL EDİLEN KISMININ, BİNA MALİYETİNE ORANLARINI GÖSTERİR CETVEL-744
 • KAYNAKÇA-747

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET