gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KORSAN YAYINCILIĞA VALİLİK VE BELEDİYE MÜCADELESİ

Fikri ve sınaî mülkiyet hakları konusunda uluslararası normlara uygun hukuki ve idari alt yapı mevcut olmakla birlikte, uygulamada arzu edilen sonuçlara ulaşılabilmesi için, İllerde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının etkin işbirliğine ihtiyaç duyulmaktadır. Ankara Valiliği tarafından çıkarılan genelge çerçevesinde yapılan işlemler bulunmaktadır.

15 Haziran 2011 Çarşamba 06:29
Korsan Yayıncılığa Valilik ve Belediye Mücadelesi

Günümüzde ekonomik değer, fiziki varlıklardan çok fikri sermaye ile ifade edilmektedir. Bu durum telif hakları, marka, patent, tasarım ve coğrafi işaret gibi fikri ve sınaî mülkiyet haklarını ülkelerin fikri hazineleri haline getirmekte olup, bu haklar uluslararası ilişkilerin temel unsurlarından biri haline gelmiştir.
Fikri ve sınaî mülkiyet hakları konusunda uluslararası normlara uygun hukuki ve idari alt yapı mevcut olmakla birlikte, uygulamada arzu edilen sonuçlara ulaşılabilmesi için, İllerde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının etkin işbirliğine ihtiyaç duyulmaktadır.

Fikri Mülkiyet Haklarının Korunması ve Korsan Yayıncılığın Önlenmesine İlişkin 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile 3257 Sayılı Sinema, Video ve Müzik Eserleri Kanununun uygulanması ve Fikri Mülkiyet Hakları İhlalleri ile İllerin mülki hudutları dâhilinde etkin mücadeleye esas olmak üzere aşağıda belirlenen tertip ve tedbirler derhal yerine getirilmektedir.
Buna göre;
1) İllerde fikri mülkiyet haklarının korunması ve korsan yayıncılığın önlenmesine ilişkin olarak Vali Yardımcısı başkanlığında benzer kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla komisyon oluşturulmakta, ilçe Kaymakamlıklarınca da benzer uygulamalar yapılmaktadır.

2)5846 sayılı yasanın 81. maddesinde belirtilen ihlallerde, genel kolluk ve belediye zabıtası; re’sen veya hak sahipleri, komisyon, meslek birlikleri veya ilgili diğer kanunlarla kendisine yetki ve görev verilmiş olanların ihbarı üzerine harekete geçerek usulsüz ve izinsiz olarak çoğaltılmış ve yayılmış nüsha ve yayınlar ile bunları çoğaltmaya yarayan her türlü aracı ve diğer delilleri toplayarak, taşınmaz olanlarını emanet altına aldıktan sonra toplanan delilleri ile birlikte Cumhuriyet Başsavcılıklarına sevk edilmektedir.
3)Korsan faaliyetlerin yoğun olabileceği yerlerde kontrol ve baskınlar sıklaştırılmakta ve İllerin genelinde faaliyette bulunan kent güvenlik sistemlerinden (Mobese kameraları) faydalanılarak sürekliliği sağlanılmaktadır.

4)Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere tüm Belediyelerin zabıta birimlerince sorumluluk bölgelerinde 5846 sayılı Kanuna aykırı korsan materyal satışına izin verilmeyecek, yakaladıkları materyallerin sahibi olsun veya olmasın genel kolluğa derhal teslimi sağlanmaktadır.

5)Belediyeler tarafından fikir ve sanat eserlerinin tespit edildiği materyallerin dolum, çoğaltım ve satışını yapan veya yayan işletmelerin sertifikalandırılmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik çerçevesinde ruhsatlandırılmaları sağlanacak, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile de işbirliği yapılarak yönetmelik hükümlerine aykırı ruhsatlandırmalar derhal iptal edilecektir. Yol, meydan, pazar yeri, kaldırım, iskele ve benzeri yerlerde bandrollü veya bandrolsüz materyallerin satışına, işgal harcı alınması gerekçe gösterilerek izin verilmemektedir.

6)İllerde yapılacak çalışmaların sonuçları Valiliklerin WEB Sitesinde aylık olarak yayınlanarak kamuoyunun düzenli olarak bilgilendirilmesi sağlanılmaktadır.

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca bandrollenmesi zorunlu olan nüshaların ve süreli olmayan yayınların bandrollü olup olmadıklarının denetlenmesinde ilgili bütün kurum ve kuruluşlar koordineli olarak çalışmalarını sürdürülmekte ve İllerde Fikri Mülkiyet Haklarının Korunmasında ve Korsan Yayıncılıkla mücadelede mutlak sonuç alınması hususunda gereğinin ifası sağlanılmaktadır.
 
T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
İl Yazı İşleri Müdürlüğü
 
SAYI : B.0.54.VLK.4.06.03.00-010.04-21565 22/11/2010
KONU : Fikri Mülkiyet Haklarının Korunması
ve Korsan Yayıncılıkla Mücadele
 
İlgi : T.C. Başbakanlığının 21.05.2008 tarih ve 26882 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
2008/7 No.lu Genelgesi.


Günümüzde ekonomik değer, fiziki varlıklardan çok fikri sermaye ile ifade edilmektedir. Bu durum telif hakları, marka, patent, tasarım ve coğrafi işaret gibi fikri ve sınaî mülkiyet haklarını ülkelerin fikri hazineleri haline getirmekte olup, bu haklar uluslararası ilişkilerin temel unsurlarından biri haline gelmiştir.

Fikri ve sınaî mülkiyet hakları konusunda uluslararası normlara uygun hukuki ve idari alt yapı mevcut olmakla birlikte, uygulamada arzu edilen sonuçlara ulaşılabilmesi için, Ankara İlinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının etkin işbirliğine ihtiyaç duyulmaktadır.

Fikri Mülkiyet Haklarının Korunması ve Korsan Yayıncılığın Önlenmesine İlişkin 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile 3257 Sayılı Sinema, Video ve Müzik Eserleri Kanununun uygulanması ve Fikri Mülkiyet Hakları İhlalleri ile Ankara İli mülki hudutları dâhilinde etkin mücadeleye esas olmak üzere aşağıda belirlenen tertip ve tedbirler derhal yerine getirilecektir.

Buna göre;

1)Ankara İlinde fikri mülkiyet haklarının korunması ve korsan yayıncılığın önlenmesine ilişkin olarak Vali Yardımcısı Yıldırım Uçar Başkanlığında ilgi Genelgede yer alan benzer kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla komisyon oluşturulacak, çalışmalar aralıksız olarak sürdürülerek sonuçları takip edilecektir. İlçe Kaymakamlıklarınca da benzer uygulamalar yapılacaktır.

2)5846 sayılı yasanın 81. maddesinde belirtilen ihlallerde, genel kolluk ve belediye zabıtası; re’sen veya hak sahipleri, komisyon, meslek birlikleri veya ilgili diğer kanunlarla kendisine yetki ve görev verilmiş olanların ihbarı üzerine harekete geçerek usulsüz ve izinsiz olarak çoğaltılmış ve yayılmış nüsha ve yayınlar ile bunları çoğaltmaya yarayan her türlü aracı ve diğer delilleri toplayarak, taşınmaz olanlarını emanet altına aldıktan sonra toplanan delilleri ile birlikte Cumhuriyet Başsavcılıklarına sevk edeceklerdir.

3)Korsan faaliyetlerin yoğun olabileceği yerlerde kontrol ve baskınlar sıklaştırılacak ve Ankara İli genelinde faaliyette bulunan kent güvenlik sistemlerinden (Mobese kameraları) faydalanılarak sürekliliği sağlanacaktır.

4)Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere tüm Belediyelerin zabıta birimlerince sorumluluk bölgelerinde 5846 sayılı Kanuna aykırı korsan materyal satışına izin verilmeyecek, yakaladıkları materyallerin sahibi olsun veya olmasın genel kolluğa derhal teslimi sağlanacaktır.

5)Belediyeler tarafından fikir ve sanat eserlerinin tespit edildiği materyallerin dolum, çoğaltım ve satışını yapan veya yayan işletmelerin sertifikalandırılmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik çerçevesinde ruhsatlandırılmaları sağlanacak, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile de işbirliği yapılarak yönetmelik hükümlerine aykırı ruhsatlandırmalar derhal iptal edilecektir. Yol, meydan, pazar yeri, kaldırım, iskele ve benzeri yerlerde bandrollü veya bandrolsüz materyallerin satışına, işgal harcı alınması gerekçe gösterilerek izin verilmeyecektir.

6)Ankara’da yapılacak çalışmaların sonuçları Valiliğimiz WEB Sitesinde aylık olarak yayınlanarak kamuoyunun düzenli olarak bilgilendirilmesi sağlanacaktır.

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca bandrollenmesi zorunlu olan nüshaların ve süreli olmayan yayınların bandrollü olup olmadıklarının denetlenmesinde ilgili bütün kurum ve kuruluşlar koordineli olarak çalışmalarını sürdürecek ve Ankara İlinde Fikri Mülkiyet Haklarının Korunmasında ve Korsan Yayıncılıkla mücadelede mutlak sonuç alınması hususunda gereğinin ifasını önemle rica ederim.
 
Alâaddin YÜKSEL
Ankara Valisi
 
T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
İl Kültür ve Turzim Müdürlüğü
 
SAYI : B.16.4.DEN.4.04.06/ 26/04/2011
KONU : Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları
Koordinasyon Kurulu
 
İlgi : a) Başbakanlığın 2008/7 nolu genelgesi.
b) Makamınızın 22.11.2010 tarihi ve 21565 sayılı yazısı.
VALİLİK MAKAMINA

Başbakanlığın 2008/7 nolu genelgesi "2008-2010 Hükümet programı Eylem Planı", "2008 yılı Programı" ve " Türkiye'nin AB Müktesebatma Uyum Programı (2007-2013)" nda belirlenen hedefler doğrultusunda,

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları ihlalinin önlenmesi konusunda uygulamada arzu edilen sonuçlara ulaşılabilmesi için;

İlgili kamu kuruluşları arasında ortak strateji ve politikaların geliştirilerek uygulama birliğinin sağlanması ve Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları konusunda kısa, orta ve uzun vadeli stratejileri oluşturmak, kurumlar arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlamak amacıyla,

Vali Yardımcısı Yıldırım UÇAR'ın başkanlığında;

Başkan Yardımcısı;
-Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Doğan ACAR

Üyeler;
-Ankara İl Jandarma Komutanlığı,
Jandarma Yarbay Murat ÇOLAK
-Ankara İl Emniyet Müdürlüğü,
2. Sınıf Emniyet Müdürü Kenan KABAK
-Ankara İl Sağlık Müdürlüğü,
Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Sedat GÜLAY
-Ankara İl Tarım Müdürlüğü
İl Müdür Yardımcısı Ramazan DEMİR
-Ankara İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü
İl Müdür Yardımcısı M. Nuri SOYLU

katılımları ile Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Koordinasyon Kurulu'nun oluşturulması düşünülmektedir.

Makammızca'da uygun görüldüğü takdirde; yukarıda adı soyadı, görev yeri ve unvanı yazılı personelin, Vali Yardımcısı Yıldırım UÇAR Başkanlığında "Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklan Koordinasyon Kurulu"nda görevlendirilmesini olurlarınıza arz ederim.
 
Doğan ACAR
İl Kültür ve Turizm Müdürü
 
Uygun görüşle arz ederim.
26/04/2011

Yıldırım UÇAR
Vali Yardımcısı
 
OLUR
26/04/2011


Alâaddin YÜKSEL
Ankara Valisi
 
MESLEK BİRLİKLERİ

1-YAYBİR (Yayıncılar Meslek Birliği)
Yönetim Kurulu Başkanı : Tuğrul PAŞAOĞLU
Adres: Prof. Kazım İsmail Gürkan cad. Ortaklar Han No: 12 Kat:4 Cağaloglu / İSTANBUL
Tel: 0 212 512 42 14
Ankara Temsilciliği: Av. Abdullah EGELİ
2-FİYAB (Film Yapımcıları Meslek Birliği)
Yönetim Kurulu Başkanı : Galip GÜLTEKİN
Adres: Atatürk Bulvarı Ata Apt. No: 231/10 Kavaklıdere / ANKARA Tel: 0312 467 43 14
3-MÜYA-BİR (Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği)
Yönetim Kurulu Başkanı: Yusuf Sevdin KANAÇ
Adres: Merkez Efendi Man. Mevlana Cad. Tercüman Sitesi A-10 Blok Kat:8 Daire:6 Cevizlibağ Zeytinburnu /İSTANBUL Tel: 0 212 582 12 83
4-MÜ-YAP ( Mü-Yap Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği)
Yönetim Kurulu başkanı: Bülent FORTA
Adres: Kuloğlu Man. Turnacıbaşı aSok. No: 6 Kat: 5 Beyoğlu / İSTANBUL Tel: 0 212 292 46 13
5-SESAM (Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği)
Yönetim Kurulu Başkanı : R.Yılmaz ATADENİZ
Adres: Ergenekon Cad. Ahmetbey Plaza No: 10 Kat: 5-6-7-8 Harbiye Şişli / İSTANBUL
Tel : 0 212 247 57 48
Ankara Temsilciliği : Av. Abdullah EGELİ
6-MESAM (Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği)
Yönetim Kurulu Başkanı: Atilla ÖZDEMİROĞLU
Sakarya Cad. Alinazmi İşhanı No: 1/43 Kızılay Çankaya/ANKARA
Tel: 0 312 433 47 72.
 
MESLEK ODALARI

1-Ankara Ticaret Odası
Adres Söğütözü Mah. 2180 Cad. (Eski 2.Cadde) No: 5/ A Söğütözü-
Çankaya/ ANKARA
Tel: 0 312 201 81 00 - 201 81 01
2-Ankara Sanayi Odası
Atatürk Bulvarı No: 193 Kavaklıdere /ANKARA Tel: 0 312 417 12 00
3-Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği
Anafartalar Caddesi Konya Sokak No: 18 Ulus Altındağ / ANKARA Tel: 0 312 310 22 44
4-Ankara Matbaacılar Ciltciler ve Sanatkarlar Odası
İvedik Organize Sanayi Bölgesi Matbaacılar Sitesi 559 sok. No: 2 Yenimahalle/ANKARA Tel: 0 312 394 46 21
 
DERNEKLER

1-Tüketici Hakları Derneği
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 12 Onur İşhanı Kat: 3 Daire No: 64 Kız
Çankaya/ANKARA
Tel : 0 312 417 93 34 - 419 37 74
 
FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI VE
KORSAN YAYINCILIKLA MÜCADELELERDE YILLARA
GÖRE İSTATİSTİK TABLOSU
JANDARMA
POLİS
KİŞİ
CD/KASET
KİTAP
KİŞİ
CD/KASET
KİTAP
2006
3
1105
-
242
264.759
40.169
2007
9
3884
-
229
155.582
25.392
2008
24
6589
484
172
145.075
43.263
2009
5
1557
-
216
271.656
70.700
2010
3
296
-
414
500.459
247.637
 
2010 YILI AYLARA GÖRE İSTATİSTİK ÇİZELGESİ
2011 YILI AYLARA GÖRE İSTATİSTİK ÇİZELGESİ
JANDARMA
POLİS
KİŞİ
CD/KASET
KİTAP
KİŞİ
CD/KASET
KİTAP
OCAK
-
-
-
24
55.509
4.498
ŞUBAT
2
295
-
35
30.460
6.754
MART
-
-
-
62
41.918
160.396
NİSAN
-
-
-
61
87.045
1.215
MAYIS
-
-
-
52
72.915
7.141
HAZİRAN
-
-
-
34
46.401
630
TEMMUZ
1
1
-
21
28.693
7.596
AĞUSTOS
-
-
-
26
20.570
5.186
EYLÜL
-
-
-
19
8.780
5.792
EKİM
-
-
-
51
42.393
16.716
KASIM
-
-
-
29
25.190
5.041
ARALIK
-
-
-
38
40.585
26.672
TOPLAM
3
296
0
414
500.459
247.637
JANDARMA
POLİS
KİŞİ
CD/KASET
KİTAP
KİŞİ
CD/KASET
KİTAP
OCAK
-
-
-
54
48.417
5.927
ŞUBAT
-
-
-
61
35.721
13.616
MART
-
-
-
33
13.168
5.960
NİSAN
-
-
-
34
42.778
4.884
MAYIS
-
-
-
15
20.863
290
HAZİRAN
-
-
-
TEMMUZ
-
-
-
AĞUSTOS
-
-
-
EYLÜL
-
-
-
EKİM
-
-
-
KASIM
-
-
-
ARALIK
TOPLAM
-
-
-
197
160.947
30.677
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET