gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MALİYE 2013 EKONOMİ RAPORUNU YAYIMLADI

Maliye Bakanlığının 2013 yılı ilk yarısını değerlendirdiği 2013 yılı Ekonomik Raporda ekonomik değerler ve beklentiler açıklandı.

02 Kasım 2013 Cumartesi 07:49
MALİYE 2013 EKONOMİ RAPORUNU YAYIMLADI

2013 yılının ilk yarısı itibarıyla küresel ekonomide toparlanmanın ılımlı bir seyir  izlediği gözlenmektedir. Bu dönemde ABD potansiyelin altında büyürken Avro Bölgesi’nde uzun süreli durgunluğun ardından sınırlı bir toparlanma görülmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde ise büyüme yavaşlamış, sermaye 
hareketlerindeki oynaklığa bağlı olarak finansal kırılganlıklar artmıştır. 
 2012 yılında beklenenin altında bir performansla yüzde 3,2 büyüyen küresel ekonominin 2013 yılında yine beklenenin altında bir performansla yüzde 2,9 oranında büyümesi beklenmektedir. Avro Bölgesi’nde uzun süren resesyon ve başlıca gelişmekte olan ülkelerde göze çarpan zayıf iç talep ve dolayısıyla yavaşlayan büyüme birçok uluslararası kuruluşun tahminlerini aşağı yönlü revize etmelerine neden olmuştur. 
 Dünyada işsizlik, krizin üzerinden geçen uzun zamana rağmen halen kriz öncesi seviyelerine inememiş ve birçok gelişmiş ülkede yüksek seviyelerini korumuştur. 
 Küresel ekonomi halihazırda üç temel risk ile karşı karşıyadır. Bunlar; gelişmiş ülkelerde devam eden mali sorunlar, gelişmiş ülkelerde genişletici para 
politikasından çıkış ve gelişmekte olan ülkelerdeki yavaşlamadır. Son dönemde sermaye hareketlerinde gözlenen oynaklık, kredi ve beklenti kanalı üzerinden gelişmekte olan ülke ekonomilerine dair aşağı yönlü riskleri artırmaktadır. 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET