gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MEMURSEN'DEN GENÇLİK BAKIŞ ARAŞTIRMASI SONUÇLARI

MEMURSEN tarafından illerin genç nüfus sayısına orantılı bir biçimde, 26 ilde 15-35 yaş arasındaki nüfus içerisinden maksimum çeşitlilik ve kartopu örnekleme yöntemi ile seçilmiş 3250 kişilik örnekleme anket ve 40 gençle derinlemesine mülakat çalışması üzerinden gerçekleştirilmiş bir alan araştırması yapıldı.

28 Mayıs 2014 Çarşamba 06:11
MEMURSEN'DEN GENÇLİK BAKIŞ ARAŞTIRMASI SONUÇLARI

Araştırma sonuçlarına göre;

Gençlerin televizyon programları arasında en çok dizileri takip ettikleri görülmektedir (% 28,6). Gençlerin televizyonda en çok izledikleri diğer program türleri ise sırasıyla haberler (% 15,5), eğlence-müzik programları (% 13,7) ve filmlerdir (% 13,7). 

Gençlerin üçte ikisinden fazlası (% 69) siyasetle sadece seçmen olarak, % 12’i ise aktif katılımcı olarak ilgilendiğini belirtmektedir. Siyaseti gereksiz bulduğunu ifade edenlerin oranı ise % 12’dir. 

Gençlerin % 37,1’i oy vereceği siyasal partiyi belirlerken “partinin ideolojisine baktığını”, % 28,2’si “partinin sunduğu çözüm önerilerine” baktığını, % 12,2’si ise “partinin liderine” baktığını ifade etmektedir. Partinin kadrosuna, toplumdaki kanaat önderlerinin tavsiyesine ve yakın çevresine bakarak oy vereceği siyasal partiyi belirlediğini söyleyenlerin oranı ise birbirine yakın düzeylerde çıkmaktadır.

“Türkiye’nin bölgesel ve küresel oyuncu olması konusunda ne düşünüyorsunuz?” sorusuna verilen yanıtlar incelendiğinde, “bu ideale çok yakın olduğunu düşünüyorum” seçeneğinin katılımcıların üzerinde en çok ittifak ettikleri seçenek olduğu gözlenmektedir (% 33). Bu seçeneği sırasıyla “mümkün, ancak bugün bu ekonomik güce sahip değil” seçeneği (% 26), “bölgesel olarak mümkün, küresel olarak değil” seçeneği (% 19) ve “bir ütopyadan ibaret olduğunu düşünüyorum” seçeneği (% 17) takip etmektedir.


Gençlerin internet kullanımına ilişkin davranışları incelendiğinde; internetten yararlanma sıklığının bir hayli yüksek olduğu gözlenmektedir. Gençlerin yaklaşık üçte ikisi (% 60,7) günde birkaç kez internetten yararlandığını ifade etmektedir. İnternetten hiçbir şekilde yararlanmadığını ifade edenlerin oranı ise yalnızca % 8,3’tür.


ARAŞTIRMAYA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET