gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MESLEK KURSLARINA KATILANLAR NEDEN İŞSİZ

Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) Koordinasyonunda Antalya'da gerçekleştirilen mesleki eğitim faaliyetlerine ilişkin Prof. Dr. Oğuz Karadeniz'in liderliğindeki araştırma ekibi tarafından hazırlanan "Mesleki Eğitim Kurslarına Katılanların İşgücü Piyasasındaki Durumu Araştırması Raporu" yayımlandı. Araştırmaya göre kursiyerlerin işsiz kalmalarındaki nedenler sayıldı.

20 Mart 2014 Perşembe 22:56
MESLEK KURSLARINA KATILANLAR NEDEN İŞSİZ

Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) Koordinasyonunda Antalya'da gerçekleştirilen mesleki eğitim faaliyetlerine ilişkin Prof. Dr. Oğuz Karadeniz'in liderliğindeki araştırma ekibi tarafından hazırlanan "Mesleki Eğitim Kurslarına Katılanların İşgücü Piyasasındaki Durumu Araştırması Raporu"  yayımlandı.

Kursiyerlerin işgücüne katılmama nedenleri arasında öğrencilik,çalışma koşulları, işin ikametgaha uzaklığı, hamilellik ve çocuk bakımı, hastalık ve ailevi durumlar bulunmaktadır.

1. Kursiyer seçiminde yeni kriterler geliştirilmeli ve kurs ücreti kursa katılım için tek etken olmaktan çıkarılmalıdır. Örgün yükseköğrenim gören ve zaten bir meslek sahibi olacak olan öğrencilerin söz konusu kurslara katılması kaynakların etkin kullanımını engelleyebilmektedir. Öğrencilerin mesleki eğitim kurslası yerine özgeçmiş hazırlama, mülakat tekniklerigibi iş arama becerilerini geliştirecek programlara katılımının sağlanması, söz konusu kesimin mezun olduktan sonra iş bulmalarını kolaylaştırabilir.

2. Özellikle mevsimlik çalışmanın yoğunlaştığı büyük şehirlerde mesleki eğitim gören kurslasına katılan işsizlerin memleketlerine döndükleri zaman da illerindeki Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüklerince takibi ve kendilerine iş sunulması, kurs sonrası yer değiştirmekten kaynaklanan sorunları en aza indirebilecektir.

3. İkametgahın iş uzaklığını dikkate alacak şekilde kursiyerlere iş sunulmalı, orta ve uzun vadede kamu ulaşım politikaları işgücü piyasasındaki mekansal uyumsuz eşleşmeyi azaltacak biçimde yeniden planlanmalıdır.

4. Eğitimler, çalışan ve iş değiştirmek isteyenler için akşam saatlerinde de yapılmalıdır.

5. Bu kurslara şehir dışından katılan özellikle kadınlara, kurs süresince –çocukları ile kalabilecekleri- bir yer tahsis edilmelidir.

6. Eğitim veren firmaların çalıştırma taahhüdüne uygun sürelerde çalıştırmaması, aynı işi yapanlardan daha düşük ücret vermesi, günlük çalışma sürelerini çok uzun uygulaması, stajyer muamelesi yapmasının önlenmesi için İŞKUR’un firmaları denetlemesi sağlanmalıdır. Söz konusu denetim iş müfettişleri tarafından ya da İİMEK denetim Kurulu tarafından gerçekleştirilebilir.

7. Bazı kursiyerler sertifika sınavının eğitimin tamamlanmasından (2 ay gibi) uzun bir aralık geçmesinden sonra yapılmasından yakınmakta ve sınavların eğitim sonrasında mümkün olduğu kadar kısa zamanda yapılmasını önermektedir. Bir kısım kursiyer ise sertifikaların geç verilmesinden dolayı şikâyetlerini dile getirmektedir. Belirtilen nedenlerle sınavların zamanında yapılması ve sertifikaların geciktirilmeksizin verilmesi sağlanmalıdır.

8. İşverenlerin eğitim sonrası çalıştırma taahhüdünde bulundukları sürelere uyulmadığı konusunda şikâyetler dile getirilmiştir. Bu kişiler süre dolmadan iş sözleşmelerinin askıya alınmasından yakınmaktadır. Belirtilen nedenlerle İŞKUR’un ya da İİMEK Denetim Kurulları’nın kurs bittikten sonra çalıştırma taahhüdünde bulunan firmada denetim yapması önerilir.Sürücü belgesine sahip olma zorunluluğunun bulunduğu mesleklere ilişkin kurslara katılan bazı kişiler eğitim öncesi bu bilginin verilmemesinin büyük mağduriyet oluşturduğunu beyan etmektedir. Bu nedenle eğitim programları öncesi, eğitime katılacak kişilerin hangi niteliklere sahip olması gerektiği hakkında İŞKUR tarafından bilgilendirme yapılmalı ve eğitim başvurusunda bu belgelerin ibrazı istenmelidir. 

"Mesleki Eğitim Kurslarına Katılanların İşgücü Piyasasındaki Durumu Araştırması Raporu"na buradan ulaşabilirsiniz.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET