gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

PERFORMANS- KALİTE HASTA GÜVENLİĞİ AJANSI DERGİSİ

Performans- Kalite Hasta Güvenliği Ajansı Dergisi

02 Mayıs 2016 Pazartesi 09:43
Performans- Kalite Hasta Güvenliği Ajansı Dergisi


"Performans, Kalite ve Hasta Güvenliği Ajansı" 13. Sayı için tıklayınız.

 

Derginin önsözünde editör;

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Doğan ÜNAL editörlüğünde dergi  yayınlanmaktadır.  EditörSağlıkta Kalite, Akreditasyon, Hasta ve Çalışan Güvenliği konuları başta olmak üzere Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığımız tarafından ger- çekleştirilen ve gerçekleştirilmesi planlanan çalışmaların sunulduğu ajansımızın 13. sayısında sizlerle buluşmaktan büyük memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek isterim. 

Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon kapsamında Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen çalışmaları geriye dönük kronolojik olarak izleyebileceğiniz bir belge niteliği de taşıyan “Performans, Kalite ve Hasta Güvenliği Ajansı” nın bu sayısında 2015 yılından itibaren bugüne kadar gerçekleştirilmiş önem arz ettiğini düşündüğümüz faaliyetleri derledik. Gönüllülük esası ile gerçekleştirilen akreditasyon faaliyetlerinin yanında, ülkemiz sağlık kurumlarında zorunlu olarak uygulanması ve değerlendirilmesi gereken kalite çalışmaları da yürütülmektedir. Bu kapsamda 2011 yılında yayımlanan Sağlıkta Kalite Standartları’na (SKS) yönelik revizyon çalışmaları bitirilmiş, sağlıkta kalite sürecine ait temel bilgileri içeren SKS Hastane, sağlık hizmetinde kalitenin iyileştirilmesi için hastaneler ve tüm paydaşlar için çok önemli bir rehber niteliğinde olan SKS’nin 5. Versiyonu yayımlanmıştır. Sağlıkta Akreditasyon Standartları (SAS) Hastane Seti, ADSM Seti, SAS Değerlendirici Eğitim Programı ve son olarak Diyaliz Seti akredite edilmiş, ilk değerlendirmesi olumlu tamamlanan SAS Laboratuvar Seti’nin ISQua yönetim kurulu akreditasyon onay süreci de başlamıştır. Genel olarak gelişmelere baktığımızda bakanlığımızca ulusal düzeyde gerçekleştirilen kalite ve akreditasyon çalışmalarının, oluşturulan sağlıkta kalite ve akreditasyon sisteminin uluslararası nitelik kazandığını ifade etmek mümkündür. Sağlıkta kalite kültürünün ülkemizde geliştirilmesi adına gerçekleştirilen kongre, sempozyum ve eğitim faaliyetleri, kalite değerlendirmeleri ile kalite ve akreditasyon standartlarının geliştirilmesi gibi pek çok çalışmaya ilişkin somut bilgileri de bu ajansta bulabilirsiniz. 

Bu arada 01-04 Mart 2016 tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz “VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi” ne sizleri davet ediyor, kongrenin ülkemiz ve dünya sağlık sistemine katkıda bulunmasını diliyorum. Bakanlığımız tarafından 2015 yılında gerçekleştirilen kalite ve akreditasyon çalışmalarının özetlendiği “Sağlıkta Performans ve Kalite Ajansı” nın bu sayısını sizlerle paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyduğumuzu belirtmek isterim. Bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonraki çalış- malarımızda da bizden desteğinizi esirgemeyeceğinizi temenni ediyor, sağlıkta kalitede en iyiyi aramayı hep birlikte sürdüreceğimize inanıyor, saygılar sunuyorum.  

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET