gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SAYIŞTAY DENETİMLERDE NELERE DİKKAT ETTİĞİNİ AÇIKLADI

Sayıştay yürüttüğü denetimlerde nelere dikkat edildiğine ilişkin bütün taraflara yol göstermek amacıyla Sayıştay Denetim Rehberlerini internet sitesinden yayınladı.

16 Ocak 2015 Cuma 08:09
SAYIŞTAY DENETİMLERDE NELERE DİKKAT ETTİĞİNİ AÇIKLADI

Sayıştay yürüttüğü denetimlerde nelere dikkat edildiğine ilişkin bütün taraflara yol göstermek amacıyla Sayıştay Denetim Rehberlerini internet sitesinden yayınladı. 


Sayıştay Denetim Rehberleri


6085 sayılı Sayıştay Kanun çerçevesinde Sayıştay meslek mensupları ve Genel Kurulunun görüşleri de alınarak hazırlanan  denetim rehberlerini yayınladı.


1-Düzenlilik Denetimi Rehberi

Düzenlilik Denetimi Rehberi, 6085 sayılı Sayıştay Kanununa göre, Türk hukuk sistemi ve genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları çerçevesinde hazırlanmış ve Denetim Planlama ve Koordinasyon Kurulunun 17.06.2011 tarih ve 2011/12 sayılı toplantısında görüşülmüş ve ayni tarihte Sayıştay Başkanı tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Bu rehber, daha sonra ihtiyaçlar çerçevesinde yeniden düzenlenmiş ve Düzenlilik Denetim Rehberi (V.2) olarak Denetim Planlama ve Koordinasyon Kurulunun 20.02.2013 tarih ve 2013/8 sayılı toplantısında kabul edilmiş ve 27.02.2013 tarihinde Sayıştay Başkanı tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Rehberin tüm versiyonuna aşağıdaki linklerden ulaşılabilir.2-Mali İstatistikleri Değerlendirme Rehberi 

5018 sayılı Kanunun 52, 53 ve 54 üncü maddeleri ile Sayıştay Kanununun 40 ıncı maddesinde düzenlenen hükümler uyarınca  Maliye Bakanlığınca yayımlanan mali istatistiklerin Sayıştay tarafından değerlendirilmesinde kullanılmak, Sayıştay Kanununun 37 ve 80 inci maddelerine göre hazırlanan  “Mali İstatistikleri Değerlendirme Rehberi”  08.03.2013 tarihli Başkanlık oluru ve (2013/6) sayılı Genelge ile ile yürürlüğe konmustur.3-Performans Bilgisi Denetimi Rehberi


6085 sayılı Sayıştay Kanunu, Türk hukuk sistemi ve genel kabul görmüş uluslararasıdenetim standartları çerçevesinde Sayıştay meslek mensupları  ve Sayıştay Genel Kurulunun görüş ve önerileri dikkate alınarak hazırlanan “Performans Bilgisini değerlendirme Rehberi” 01.04.2013 tarihli Başkanlık oluru ve 2013/10 sayılı Genelge ile  yürürlüğe konmuştur

Performans Bilgisi Denetimi Rehberi için tıklayınız.4- Faaliyet Raporları değerlendirme RehberiFaaliyet Raporları değerlendirme Rehberi, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu, Türk hukuk sistemi ve genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları çerçevesinde Sayıştay meslek mensupları  ve Sayıştay Genel Kurulunun görüş ve önerileri dikkate alınarak hazırlanmış ve  28.04.2013 tarihli Başkanlık oluru ve 29.04.2013 tarih ve 2013/13 sayılı Genelge ile yürürlüğe konmuştur.


Faaliyet Raporları değerlendirme Rehberi için tıklayınız.

 

5- Bilişim Sistemleri Denetim Rehberi

Bu rehber kapsamında yapılan bilişim sistemleri denetimi, mali denetim sürecine destek vermeyi, sistemlerin kontrol zayıflıklarının belirlenmesi ve öneriler sunulması yolu ile kuruma katkı sağlamayı ve bilgi sistemleri konusunda kamuoyuna ve parlamentoya bilgi sunmayı amaçlamaktadır. 


Bilişim Sistemleri Denetim Rehberi için tıklayınız.


K:SAYIŞTAY

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET