gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TBMM KAMU MALİ YÖNETİMİN EL KİTABINI YAYINLADI

Türkiye Büyük Millet Meclisi Strateji Geliştirme Başkanlığı Kamu Mali Yönetimi El Kitabı yayınladı.

31 Ağustos 2014 Pazar 22:06
TBMM KAMU MALİ YÖNETİMİN EL KİTABINI YAYINLADI

Kitap önsözünde, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen aktörlerin ve mali süreç içerisinde bizzat yer alan uygulayıcıların faydalanması için “Kamu Mali Yönetimi El Kitabı” hazırlanmıştır. Yapılan bu çalışmada kamu mali yönetimi ve kamu harcamalarının yapılmasına ilişkin pek çok konu, soru-cevap yöntemiyle anlatılmaya çalışılmıştır. Ayrıca çalışanların işlerini yaparken elinin altında hazır bulabileceği, sıkça karşılaşılan ve tereddüde düşülen konularda, zaman kaybını en aza indirmek ve uygulama birlikteliğini sağlamak için birçok mevzuatın (kanun, yönetmelik, tebliğ, esas vb) bir arada toplandığı bir kaynak oluşturulmuştur. 


Türkiye Büyük Millet Meclisi Strateji Geliştirme Başkanlığı Kamu Mali Yönetimi El Kitabı'na ulaşmak için TIKLAYINIZ.


İçerikler

ÖNSÖZ .................................................................................................3

Dr. İrfan NEZİROĞLU

Genel Sekreter

BİRİNCİ BÖLÜM...................................................................5

5018 Sayılı Kanuna Göre Sorumlular ve Sorumlulukları, Harcama Birimi, Harcama Yetkilisi,Harcama Yetkisinin Devri ve Birleştirilmesi

İKİNCİ BÖLÜM...................................................................21

Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet Raporu

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM.............................................................33

İç Kontrol

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM...................................................51

Bütçe ve Kesin Hesap Süreci ile Bütçeden Harcama Yapılması

BEŞİNCİ BÖLÜM...............................................................73

Ön Ödemeler

ALTINCI BÖLÜM.............................................................85

Harcırahlar

YEDİNCİ BÖLÜM............................................................99

Temsil, Tanıtma ve Ağırlama Giderleri

SEKİZİNCİ BÖLÜM...................................................105

İhale, İhale Yetkisi ve Yetkilisi ile İhale Yetkisinin Devri 6

Strateji Geliştirme Başkanlığı Stratejik Plan

İç Kontrol Harcırah Kamu Zararı Taşınmaz İhale Bütçe ve Perfommans Ön Mali Kontrol

DOKUZUNCU BÖLÜM...........................................111

Doğrudan Temin

ONUNCU BÖLÜM........................................................129

Devlet Malzeme Ofisinden Yapılan Alımlar

ON BİRİNCİ BÖLÜM.............................................135

Taşınır Mallara İlişkin İşlemler

ON İKİNCİ BÖLÜM..................................................155

Taşınmaz Mal Yönetimi

ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM............................................159

Ön Mali Kontrol

ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜM................................167

Kamu Zararları ve Alacakları

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET