gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

2010/2 KPSS ATAMALARININ TEKEMMÜL ETME İŞLEMİ BAŞBAKANI BEKLİYOR

2010/2 atamaları bilindiği üzere 2010 yılının Kasım ayında yapılacaktı. Ama ortaöğretim ve önlisans sınav sonuçları beklendiği için, 2011 yılı Ocak ayı sonuna ertelendi. Yapılan başvuruların sonuçları ise 19 Şubat'ta açıklandı. Ancak, bir kısım kamu kurumu personel birim yöneticileri mevzuatı ve süreci tam olarak bilmediğinden, yerleşen adayları mağdur etmekte ve atamam işlemlerini tamamlamak için, 2010 yılından kalan atama izinlerinin 2011 yılında da kullanılabileceklerine dair Başbakan onayını beklemektedir.

11 Mart 2011 Cuma 12:42
2010/2 KPSS atamalarının tekemmül etme işlemi Başbakanı bekliyor

190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin, 01/07/2006 tarihli ve 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek 7 nci maddesi ereğince, bütçe kanunu ile ek olarak verilen atama izinlerinin, Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu Bakan ile Maliye Bakanının birlikte teklifi üzerine Başbakan onayı ile belirleneceği hükme bağlanmıştır.

2011 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 22. maddesinde ise şu hüküm yer almaktadır:

"13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu idare, kurum ve kuruluşları; serbest memur kadrolarına 2010 yılında emeklilik, ölüm, istifa veya nakil sonucu ayrılan memur sayısının yüzde 50’sini geçmeyecek şekilde açıktan veya diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından nakil suretiyle atama yapabilir. Bu sınırlar içinde memur ihtiyacını karşılayamayacak söz konusu idare, kurum ve kuruluşlardan yükseköğretim kurumları için ilave 4.000 adet, diğerleri için ilave 21.000 adet atama izni verilebilir."

Söz konusu hükümde iki durum vardır.

1- Her kamu kurumu, bir önceki yıl boşalan kadrolarının yüzde 50'sine atama yapabilir. Bu konuda herhangi bir izne gerek yoktur.

2- Bu şekilde ihtiyacını karşılayamayan kamu kurumları için, 4 bini üniversitelere olmak üzere 25 bin atama izni dağıtılacaktır. Bu izin, 190 sayılı KHK gereğince, Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu Bakan ile Maliye Bakanının birlikte teklifi üzerine Başbakan onayı ile belirlenmektedir.

2010/2 KPSS tercih işlemleri sonucunda kamu kurumlarına yerleşenlerin, 1. madde çerçevesinde, atamalarının yapılması mümkündür. Ancak, bazı kamu kurumları ısrarla, 2010 yılından kalan izinlerin 2011 yılında da kullanılabileceğine ilişkin Başbakan onayı beklenmektedir. 25 bin kadronun dağıtımı sırasında bu izin her yıl rutin olarak çıkmaktadır. Bu nedenle, yerleşen adayları mağdur etmeksizin, atamalarının yapılması daha uygun olacaktır.

Yerleşen adayların işe başlatılmamasından dolayı mali haklarından kamu kurumlarının personel birimi yöneticileri sorumludur. Hiçbir yöneticinin, gereksiz bir tedirginlikten dolayı bu adayların bir aylık maaşlarından olmalarına hakkı yoktur. Belirtmiş olduğumuz üzere, bu izin zaten çıkacak olup, çıkacak bir izinden dolayı, atamaların bekletilmemesi ve boşalan kadroların yüzde 50'sine atama yapabilmekten dolayı bulunan atama izinlerinden kullanılarak atama işlemlerinin yapılması gerekmektedir.

Hali hazırda bir çok kamu kurumu atama işlemlerini tekemmül etmiştir olup sadece Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, DSİ, Karayolları Genel Müdürlüğü çok az sayıda kurum, adayları mağdur etmektedir.
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET