gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

2011 İLKBAHAR ALES SINAVINA GİRMEDEN ÖNCE OKUYUN

2011 İlkbahar ALES sınavına girecek adaylar için okumalarında yararlı olacak bilgiler aşağıdadır. Güvelik önlemleri gözönünde bulundurulduğunda yanlarında başka bir şey götürmeleri muhafaza sorunu yaşatacaktır.

23 Nisan 2011 Cumartesi 20:44
2011 İlkbahar ALES Sınavına Girmeden Önce Okuyun

2011 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (İlkbahar Dönemi):

Sınava Giriş Belgelerinin Edinilmesi ve Sınavın Değerlendirilme Biçimiİle İlgili Bilgiler Aşağıdadır;

2011 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2011-ALES İlkbahar Dönemi), 24 Nisan 2011 Pazar günü yapılacaktır.

Adaylara Sınava Giriş Belgesi gönderilmedi. Adaylar sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, TC Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin http://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinmeleri gerekiyor. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunacaktır. Adaylar internetten edinecekleri bu belgelerin renkli ya da siyah-beyaz çıktılarını sınav günü yanlarında bulundurmak zorundadır. Bu belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Adayların sınava girecekleri binayı sınav gününden önce görmeleri yararlarına olacaktır.

Fotoğraflı ve onaylı Özel Kimlik Belgesi olarak sadece Nüfus Cüzdanı veya Pasaport kabul edilecektir. Nüfus Cüzdanı fotoğraflı ve TC Kimlik Numarası yazılı olmalıdır. Özel kimlik belgesi olarak nüfus cüzdanını veya pasaportunu sınav günü yanında bulundurmayan aday, gerekçesi ne olursa olsun sınava alınmayacak; sınava alınsa bile sınavı geçersiz sayılacaktır.

Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir test uygulanacaktır. Testin sayısal bölümünde 50'şer sorudan oluşan iki test (Sayısal-1 ve Sayısal-2 Testleri); sözel bölümünde ise 50'şer sorudan oluşan iki test (Sözel-1 ve Sözel-2 Testleri) yer alacaktır.

Bütün adaylar; dört testten, yüksek olarak hesaplanmasını istedikleri ağırlıklı puana uygun en az üçünü seçerek toplamda 150 soru cevaplandırmış olacaklardır. Ağırlıklı puanlara göre testlerin ağırlıkları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Bütün ağırlıklı puanlarının yüksek olarak hesaplanmasını isteyen adaylar isterlerse tüm testleri de cevaplandırabileceklerdir.

Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal-1, Sayısal-2, Sözel-1, Sözel-2 Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.

Ağırlıklı puanların hesaplanmasında testlerin ağırlıkları aşağıdaki gibi olacaktır:

 

 

Sayısal-1 SP

Sözel-1 SP

Sayısal-2 SP

Sözel-2 SP

Sayısal AP

0,35

0,3

0,35

-

Sözel AP

0,2

0,4

-

0,4

Eşit AP

0,4

0,4

0,2

-


kamudanhaberler.com

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET