gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

2011 KPSS 1 TERCİHLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Adaylar tercihlerini 20 Haziran – 1 Temmuz 2011 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 1 Temmuz 2011 gecesi, saat 00:00’da sona erecektir. Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır.

20 Haziran 2011 Pazartesi 22:06
KPSS-2011/1 TERCİH KILAVUZU

GENEL AÇIKLAMALAR

TABLO 1 - ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN KADROLAR VE POZİSYONLAR

TABLO 2 - ÖNLİSANS MEZUNLARI İÇİN KADROLAR VE POZİSYONLAR

TABLO 3 - LİSANS MEZUNLARI İÇİN KADROLAR VE POZİSYONLAR

MEZUNİYETE İLİŞKİN ARANAN NİTELİKLER

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER

ÖNLİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER

LİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER

CİNSİYET VE DİĞER KOŞULLAR İÇİN ARANAN NİTELİKLER

TABLO 4A - MEZUN OLUNAN ORTAÖĞRETİM ALANLARI

TABLO 4B - MEZUN OLUNAN ÖNLİSANS PROGRAMLARI

TABLO 4C - MEZUN OLUNAN LİSANS PROGRAMLARI


1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR
1.1 Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar
İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme
yapılacaktır.
1.2 KPSS-2011/1 Tercih Kılavuzu, ilgili mevzuat uyarınca atama izni alınmış olan kadroları ve
pozisyonları, bunlar için aranan nitelikler ile kontenjanlarını kapsamaktadır.
1.3 Adayların bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonları tercih edebilmeleri için, 10-11 Temmuz 2010
ve 28 Kasım 2010 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2010-KPSS
Lisans ve 2010-KPSS Ortaöğretim/Önlisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili
KPSS puanını almış olmaları gerekir.
1.4 Yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları için KPSSP94, önlisans mezunları için KPSSP93 ve
lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır.
1.5 Merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar,
daha sonraki personel alımları için yerleştirmelerine esas alınan puanla başvuruda bulunamazlar.
2. TERCİHLERİN YAPILMASI İÇİN GENEL BİLGİLER
Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercihlerin ÖSYM’ye internetle gönderildiği son gün itibariyle, sınava
girilen öğrenim düzeyindeki bir okuldan veya programdan mezun olunması zorunludur. Tercihlerin
internetle ÖSYM’ye gönderilmesinin son günü itibariyle mezun durumda bulunmayan adayların,
yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile, atamaları yapılmayacaktır. Adayların boş kadrolara ve pozisyonlara
yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için tercihlerin kurallara uygun olarak yapılması ve yapılan
tercihlerin geçerli olması zorunludur.
3. TERCİHLERİN YAPILMASI İLE İLGİLİ İŞLEMLER
3.1 Adaylar tercihlerini 20 Haziran – 1 Temmuz 2011 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye
gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 1 Temmuz 2011 gecesi, saat 00:00’da
sona erecektir. Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır.
3.2 Bu kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarının atama yapacakları boş kadro ve pozisyonlarını içeren
tablolar yer almaktadır. Tablo-1’de ortaöğretim mezunlarının, Tablo-2’de önlisans mezunlarının ve
Tablo-3’te lisans mezunlarının tercih edebilecekleri kadro ve pozisyonlar bulunmaktadır.
3.3 Tercihlerinizi yaparken size uygun olan kadro ve pozisyonların bulunduğu tablolardaki “Aranan Nitelik
Kodları” sütununda yer alan nitelik kodlarını dikkatle incelemeniz ve size uyup uymadığını
belirlemeniz son derece önemlidir.
Bir kadro veya pozisyon için mezun olunan program/alan koşulu birden fazla ise bunlardan
birinin karşılanması yeterlidir. Ayrıca, bu kılavuzdaki Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı
tarafından düzenlenen “Başvuru Genel Şartları ve Diğer Hususlar” başlıklı uyarıları mutlaka
okumanız ve tercihlerinizi yaparken bu uyarıları da göz önünde tutmanız gerekir.
DİKKAT:
Koşullarından herhangi birini karşılamadığınız bir kadro ya da pozisyona tercihleriniz arasında yer vermeniz
ve yerleştirilmeniz halinde ilgili kurum tarafından atamanızın yapılmayacağını göz önünde bulundurunuz.
Mağduriyete uğramamanız için tercihlerinizi internetle ÖSYM’ye göndermeden önce tüm tercihlerinizin
durumunuza uygun olduğundan mutlaka emin olunuz.
Tercihlerinizi internetle ÖSYM’ye göndermeden önce tüm tercihlerinizin durumunuza uygun
olduğundan mutlaka emin olunuz. Tercih süresi bitene kadar, sisteme işlenen tercihlerde değişiklik
yapılabilecektir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar bu işlemi http://ais.osym.gov.tr
adresinden elektronik ortamda yapacaklardır. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen
iptali veya mezuniyet tarihinde değişiklik taleplerini içeren dilekçeler Merkezimizde kesinlikle işleme
alınmayacaktır. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır.
3.4 Tercih yapmak istediğiniz kadro ve pozisyonları belirleyiniz ve 15’i geçmemek üzere istek sıranıza
göre yazınız. Bu sıralamada kadro ve pozisyonun size uygunluğu ve sizin bunlara vereceğiniz
öncelikler son derece önemlidir. Tercihlerinizi yazmanız için bu kılavuzdaki boş Tercih Listesinden
yararlanabilirsiniz. Böyle bir hazırlık size tercihlerinizi internete girmenizde kolaylık sağlayacaktır.
Üzerinde çalışma yaptığınız listeyi ÖSYM’ye kesinlikle posta ile göndermeyiniz veya elden
teslim etmek için girişimde bulunmayınız. Böyle bir liste ÖSYM’de hiçbir şekilde işleme
konmayacaktır. Sadece internetten yapılan tercihler geçerlidir.
3.5 İnternet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayardan ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet
adresine giriniz ve önce Tercihler alanına ardından KPSS-2011/1 Tercih İşlemleri alanına erişiniz.
Buradaki ilgili alana T.C. Kimlik Numaranızı ve şifrenizi girerek tercihlerinizi yapabilirsiniz.
Kişisel şifresini kaybeden ya da unutan adaylar, ÖSYM’nin http://ais.osym.gov.tr internet adresinden
ücretsiz olarak yeniden edinebilirler. Bunun için belirtilen internet adresinden “Şifremi Unuttum
alanına girmeleri burada kendilerine sorulan soruları doğru cevaplandırmaları (Sorulara verilen
cevaplar, daha önce sistemde şifre değişikliği yapılırken verilen bilgilerle aynı olmalıdır.)
gerekmektedir. Bu sorulara doğru cevap veremediği için şifresini bu yolla yeniden edinemeyen adaylar
nüfus cüzdanı ya da pasaportları ile birlikte Başvuru Merkezlerine (Ortaöğretim Kurumu Müdürlükleri,
ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticilikleri ve ÖSYM Büroları) şahsen başvurarak ücreti karşılığı (2,00 TL)
yeni şifrelerini edinmek zorundadır. Bu şifre daha sonraki gerek tercih gerekse sınavlar ile ilgili
işlemlerde de kullanılacağından adayların bu şifreyi saklamaları yararlarınadır.
Adayın kişisel bilgisi olan şifreler, başka hiç bir kişiye verilmemektedir. Tutuklu ya da zorunlu askerlik
görevini yapmakta olduğundan dolayı bizzat yukarıda belirtilen başvuru merkezlerine gelemeyecek olan
adaylara ise, bulundukları cezaevi müdürlükleri ya da askeri birlik komutanlarının resmi yazı ile müracaat
etmesi halinde, adayın ismine düzenlenmiş kapalı zarf içinde adaya iletilmek üzere şifre verilebilecektir.
İsteyen adaylar tercihlerini ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliklerinde, 3,00 TL. ödeyerek yaptırabilirler.
KKTC uyruklu adaylar T.C Kimlik Numarası yerine sınava başvururken kullandıkları numarayı kullanacaklardır.
3.6 KPSS-2011/1 Tercih İşlemleri alanına T.C. Kimlik Numaranızla şifrenizi girdikten ve “Tercih Bildir”
alanına tıkladıktan sonra size ait bazı bilgiler ekrana gelecektir. Bu bilgilerde düzeltme gereği
duyuyorsanız aşağıda 3.7. maddedeki açıklamalara göre hareket ediniz. Sonra hazırlamış olduğunuz
tercih listenizdeki kadro ve pozisyon kodlarını sırasıyla ekrandaki ilgili alana yazınız.
Mezun olduğunuz program tercih etmiş olduğunuz kadro/pozisyon için aranan öğrenim koşulu
ile uyumlu değil ise yapmış olduğunuz tercih sistem tarafından kaydedilmeyeceğinden bir
sonraki tercihinizi yazmanız sistem tarafından engellenecektir. Tercihlerinizi yazarken bu
durumu göz önünde bulundurunuz.
Doğruluğundan emin olduğunuz zaman yaptığınız işlemi ekrandaki uyarılara göre sonlandırınız.
Tercihlerinizin ÖSYM’ye ulaştığından emin olmanız için ekranda “KPSS-2011/1 Tercihleriniz ………..
tarihinde başarı ile ÖSYM’ye bildirilmiştir.” ifadesini görmeniz gerekir. Bu aşamada “Yazdır”
alanına tıklayarak bir çıktı alınız ve bu çıktıyı saklayınız.
3.7 Tercihlerinizi yapmak için ÖSYM’nin ilgili internet sayfasına girdikten sonra ÖSYM kayıtlarında size ait
öğrenim düzeyi, mezun olunan program/alan ve mezuniyet tarihi bilgileri ekrana gelecektir. Adaylar
sınava girdikleri öğrenim düzeyindeki kadro veya pozisyonlardan tercih yapmak zorundadır.
Sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olamama ya da sınava girdikten sonra daha üst
öğrenim düzeyinde diploma almış olmak gibi nedenlerle sınava girilen öğrenim düzeyinde
değişiklik yapılması mümkün değildir.
Mezun olunan program/alan bilginizde değişiklik yapmak için ilgili resmi belge (diploma, öğrenci
belgesi…vb.) ve bu kılavuzdaki “Genel Amaçlı Dilekçe” örneği ile birlikte 30 Haziran 2011 günü saat
17:00’ye kadar SHDB KPSS Bürosuna ÖSYM’ye şahsen başvurunuz veya bu evrakın bir yakınınız
aracılığı ile elden teslim edilmesini sağlayınız.
Ekranda mezuniyet tarihiniz gün, ay ve yıl olarak görülmektedir. Bu tarihte değişiklik yapmak
istiyorsanız bu değişikliği ekranda tercih süresi içerisinde kendiniz yapabilirsiniz. Tercih süresi
tamamlandıktan mezuniyet tarihinde değişiklik yapılamayacaktır.
4. YERLEŞTİRMENİN YAPILMASI
4.1 Bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonlara yerleştirme, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacaktır.
4.2 Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun
olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.
4.3 Önlisans ve lisans düzeyindeki kadrolara yerleştirme yapılırken ÖSYM’ce sınava girilen öğrenim
düzeyi, cinsiyet, mezun olunan program/alan ile kadro ve pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki
tutarlık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih
iptal edilecektir.
DİKKAT:
Ortaöğretim mezunları için kılavuzda yer alan kadrolara yerleştirmede, mezun olunan alan/dal kontrolü
yapılmayacaktır (Sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet kontrolü yapılacaktır.). Ortaöğretim mezunu
adaylar tercihlerini yaparken kadronun istemiş olduğu mezuniyet niteliklerine uygun
olup/olmadıklarına dikkat etmelidirler. Mezuniyet alan/dalı istenenden farklı olan adayların, yerleşmiş
olsalar bile ilgili kurum tarafından atamaları yapılmaz. Bir mağduriyet yaşamamaları için ortaöğretim
mezunu adayların tercihlerini yaparken, kadronun belirttiği mezun olunan alan/dal niteliklerini çok
dikkatli incelemelidir.
4.4 Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan
hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların kamu kurum ve kuruluşlarınca
atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.
4.5 Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadro ve pozisyonlara
yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday
ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak,
yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı
adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşememiş olacaktır.
5. SONUÇLARIN DUYURULMASI
Yerleştirme sonuçlarını adaylar ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme
sonuçları ile ilgili olarak adaylara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Yerleşme
bilgileri ÖSYM’ce kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilecektir. Bir kadro veya pozisyona yerleşen
adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kamu kurum veya kuruluşlarına başvuracaklar,
atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi
gerektiğini bu kurum veya kuruluşlardan öğreneceklerdir.
6. KADRO VE POZİSYONLARA ATANMA
ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme
yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklardır. Yerleştirildikleri
halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde
yerleştirildikleri kurum veya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.
7. HAK İDDİA EDİLEMEYECEK DURUMLAR
KPSS'de yüksek puan almak, bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonlara yerleştirmede tek başına bir
hak teşkil etmeyecektir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar
yüzünden yerleştirmesi yapılamayan veya daha alt tercihlerine yerleştirilen adaylar bu durumdan
dolayı bir hak iddia edemeyecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarının atama için öngördükleri niteliklere
sahip olmayan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir.
8. YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ ÜZERİNDE İNCELEME İSTEKLERİ
Yerleştirme işlemleri ile ilgili inceleme isteğinde bulunan adaylar, yerleştirme sonuçlarının internet
yoluyla açıklanmasından itibaren, en geç 30 gün içinde bu kılavuzdaki “Genel Amaçlı Dilekçe
örneğini kullanarak ÖSYM’ye başvurmalıdırlar. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak Biriminin adayın
dilekçesi üzerine bastığı tarih damgası ve numara esas alınır. Bu dilekçenin işleme konulabilmesi için,
dilekçeye ÖSYM’nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Güvenevler Şubesi 6032068-5001 numaralı
hesabına (IBAN:TR 970001000830060320685001) 5,00 TL’nin yatırıldığını gösterir banka dekontunun
fotokopisinin eklenmesi gerekir.
ADAYLARIN DİKKATİNE!
Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Ek 2 nci
maddesinde 30/11/2007 tarihli ve 2007/12991 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yapılan değişiklikle bu
Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılan merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadro
veya pozisyona yerleştirilen adaylar (Yerleştirilen, yerleştirildiği halde ilgili kuruma başvurmayan,
yerleştirilen ancak yerleştirildiği kadro/pozisyonun niteliğini taşımadığı tespit edilen ya da yerleştirilerek
ataması yapılan), daha sonraki merkezi yerleştirme işlemlerinde yerleştirmelerine esas alınan puanla
başvuruda bulunamayacaklardır. Tercihte bulunacak adayların mağdur olmamaları açısından bu hususa
dikkat etmeleri ayrıca önem arz etmektedir.
BAŞVURU GENEL ŞARTLARI VE DİĞER HUSUSLAR
Kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadro veya pozisyonlarına yerleştirilmek için yapılacak başvurularda
uyulması gereken genel ve özel koşullar aşağıdadır. Tercihler yapılmadan önce aşağıdaki koşulların
dikkatle okunması son derece önemlidir.
1. BAŞVURMA GENEL ŞARTLARI
İlan edilen kadro veya pozisyonlara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip
olmaları gerekmektedir.
1) Türk vatandaşı olmak.
2) 18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş
olmak ve Türk Medeni Kanununun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet
memurluklarına atanabilirler. Kazai rüşt kararının girilen sınav tarihinden önce alınmış olması
gerekmektedir.)
3) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
4) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı
suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,
sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma,
suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
5) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin 6’ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını
taşımak.
6) Kılavuzda yer alan “pozisyonları” tercih edecek adaylar için;
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü
bulunmamak. (Hangi görevin devamlı yapılmasına, hangi vücut veya akıl hastalığı veya vücut
sakatlığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili
kurumlar tarafından karar verilecektir.)
Kılavuzda yer alan “kadroları” tercih edecek adaylar için;
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. (Hangi görevin devamlı
yapılmasına, hangi akıl hastalığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların
incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.)
7) Tercih edilecek kadro veya pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
2. BAŞVURMA ÖZEL ŞARTLARI
Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, bu Kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonların karşısındaki başvuru
şartları bölümünde aranılan şartların “tamamını” taşımaları gerekmektedir. Bununla birlikte, eğer
“BAKINIZ BAŞVURMA ÖZEL ŞARTLARI ...” ifadesi var ise kurumlarca aranılan diğer şartların yanı sıra
adayların bu bölümde belirtilen şartları da taşımaları gerekmektedir. Bu şekilde olan kadrolarla ilgili
açıklamalar aşağıda yapılacağı için bu bölümün çok dikkatli okunması gerekmektedir. Bu şartları
taşımayan adayların yerleştirilseler dahi atamalarının yapılması mümkün değildir.
2.1. SAĞLIK FİZİKÇİSİ
1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun ek 13 üncü maddesine göre
Sağlık Fizikçisi kadrolarını tercih edecek adayların, fizik, fizik mühendisliği veya nükleer enerji
mühendisliği eğitimi üzerine radyoterapi fiziği, diagnostik radyoloji fiziği veya nükleer tıp fiziği dallarının
birinde yüksek lisans yapmış olmaları gerekmektedir.
2.2. MUHAFAZA MEMURU
Gümrük Müsteşarlığı Muhafaza Memuru kadrolarını tercih edecek adayların ilgili mevzuat gereği;
erkeklerde en az 1.72 cm, bayanlarda ise en az 1.65 cm boyunda olmaları ve hastanelerden “Yurdun her
yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir” ibareli sağlık raporu almaları gerekmektedir.
2.3. ODYOLOG
1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun ek 13 üncü maddesine göre
Odyolog kadrolarını tercih edecek adayların odyoloji alanında lisans eğitimi veren fakülte veya
yüksekokullardan mezun veya diğer lisans eğitimleri üzerine odyoloji yüksek lisansı veya doktorası yapmış
olmaları gerekmektedir.
2.4. KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10 uncu maddesine göre bu kadro veya
pozisyonlarda çalıştırılacak personelde aşağıdaki şartlar aranır:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) Silahsız olarak görev yapacaklar için en az 8 yıllık ilköğretim veya ortaokul, silahlı olarak görev
yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.
c) 18 yaşını doldurmuş olmak.
d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı
suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,
sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma,
suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
e) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak.
f) 14 üncü maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.
Aynı Kanunun 11 inci maddesine göre; Özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilecekler... hakkında
valilikçe güvenlik soruşturması yapılır. Soruşturma sonucu olumlu olanlara, bu Kanunun 14 üncü
maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla bitirmiş olmak şartıyla, valilikçe çalışma izni
verilir. Ateşli silah taşımayacak özel güvenlik görevlileri hakkında sadece arşiv araştırması yapılır.
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması bir ay içinde tamamlanır.
Özel güvenlik görevlilerine 5188 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde belirtilen
yetki, zor kullanmanın son aşaması olarak silah kullanma yetkisini de kapsamaktadır.
Silahlı olarak görev yapacak özel güvenlik görevlileri için Kanunda yaş sınırı bulunmamakla birlikte, 6136
sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin 91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrası
hükmü doğrultusunda 21 yaşını doldurmamış olanlara silah taşıma ruhsatı verilemeyeceğinden silahlı
görev yapacak özel güvenlik görevlilerinin 21 yaşın üzerinde olması şartı aranacaktır ve kendilerinden
6136 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı doğrultusunda kamuya ait sağlık kuruluşlarından alınacak “silahlı özel
güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık kurulu raporu istenecektir.
* 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun çerçevesinde, kamu kurum ve kuruluşlarına ait
Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadro ve pozisyonlarına atanacakların, ÖSYM’ce yerleştirilmelerini
müteakip haklarında valiliklerce yapılacak güvenlik soruşturması ya da arşiv araştırması olumlu
sonuçlandıktan sonra ilgili kurumlarca atamaları yapılacaktır.
2.5. ÇÖZÜMLEYİCİ
“Çözümleyici” kadro veya pozisyonlarını tercih edecek adayların;
Fakültelerin fizik, matematik bölümleri ile mühendislik fakültelerinin elektrik, elektrik-elektronik, elektronik
ve bilgisayar ile ilgili bölümlerinden mezun olmaları veya,
- Diğer fakültelerden mezun olup, bilgisayar alanında ders aldığını belgelemeleri ve Milli Eğitim
Bakanlığınca onaylı veya Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı kurslardan veya yükseköğrenim kurumlarından
alınmış Bilgisayar Analist Programcı Sertifikasına ya da programlama dillerinden en az iki tanesini
bildiklerine dair sertifikaya sahip olmaları,
- İngilizce bilmeleri,
şarttır.
2.6. ARFF MEMURU (İTFAİYECİ)
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait ARFF Memuru (İtfaiyeci) pozisyonunu tercih
edecek adayların aşağıdaki şartları da taşımaları gerekmektedir:
a) En az 1.70 cm. boyunda olmak,
b) 28 yaşından büyük olmamak,
c) Ruhi ve fiziki engeli bulunmamak,
d) Yurdun her yerinde ARFF (Hava Alanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele) Memuru (İtfaiyeci) olarak görev
yapabileceğine dair “Heyet Raporu” almış olmak.
2.7. GEMİ SÖRVEY KURULU UZMANI
Denizcilik Müsteşarlığındaki Gemi Sörvey Kurulu Uzmanlığı kadrolarına atanacakların genel şartların
yanında aşağıdaki şartları da taşımaları gerekmektedir;
a) Uzakyol vardiya zabiti, uzakyol vardiya mühendisi/makinisti veya üstü ehliyetlerden birine sahip olarak
en az 2 yıl deniz tecrübesi bulunmak, (Mesleğinde 2 yıl çalışmış gemi inşa mühendisleri için yukarıda
belirtilen ehliyetlere sahip olma şartı aranmaz)
b) Renk körlüğü ile % 40’ı aşan oranda özrü bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelendirmek.
2.8. PROGRAMCI
“Programcı” kadro veya pozisyonlarını tercih edecek adayların, Bilgisayar Programcılığı eğitimi veren
fakülte veya yüksekokullardan mezun olmaları veya diğer fakülte veya yüksekokullardan mezun olanların,
Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı kurslardan veya yükseköğrenim
kurumlarından alınmış Bilgisayar Programcısı Sertifikasına sahip olmaları şarttır.
3. DİĞER HUSUSLAR
Adayların tercihlerini yaparken aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir.
3.1. Adayların, diploma veya geçici mezuniyet belgeleri ile tercih edecekleri kadro ve pozisyonların
karşısındaki başvuru şartları arasında yer alan; Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı, sürücü belgesi,
sertifika vb. diğer belgelere, yerleştirme işlemine son başvuru tarihi itibariyle sahip olmaları gerekmektedir.
Sağlık kurulu raporunun ise atama yapılacak kuruma belgelerin teslim edilmesi sırasında alınması
yeterlidir.
3.2. Adayların öncelikle tercih edecekleri kadro/pozisyonun karşısında yer alan öğrenim koşuluna sahip
olmaları ilaveten bu kadro/pozisyon için aranılan diğer özel niteliklerin tümüne sahip olmaları
gerekmektedir.
3.3. Adayların tercih edecekleri kadro ve pozisyonların karşısındaki başvuru şartları bölümünde birden
fazla öğrenim alanı veya programı belirtilmiş ise, bunların sadece birinden mezun olmuş bulunmaları
yeterlidir.
3.4. Tercih edilecek kadroların başvuru şartları arasında mesleki öğrenim görmüş olmak şartına ilave
olarak ustalık-kalfalık belgesi veya sertifika sahibi olmak şartı yer alması halinde, mesleki öğrenimi
olanların ayrıca bu mesleklerle ilgili ustalık-kalfalık belgesi veya sertifika sahibi olmaları şart değildir.
3.5. Adayların tercih edecekleri kadroların karşısındaki başvuru şartları bölümünde belirtilen yabancı dil
sınav türü ve seviyesinin dengi sınav türü ve seviyesinde aynı yabancı dili bilenler de söz konusu kadroları
tercih edebilirler. Denklik tablosu aşağıdadır.
3.6. Başvuru şartları arasında dil şartı olarak sadece “İNGİLİZCE BİLMEK” gibi bir yabancı dil bilme
şartının yer alması halinde, bu kadroları, (3.5.)’te belirtilenler ile birlikte ortaöğretimde yabancı dil hazırlık
eğitimi görüp başarılı olanlar ile yabancı dil hazırlık sınıfını müteakip yabancı dil ağırlıklı eğitim veren
Ortaöğretim kurumlarından mezun olduğunu belgelendirenler, yükseköğrenimde zorunlu/seçmeli yabancı
dil hazırlık eğitimi görüp başarılı olanlar, yabancı dil ağırlıklı ya da yabancı dille eğitim veren
yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar ile yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra
yabancı ülkelerde İngilizce dilinde yüksek lisans veya doktora yaptığını belgelendirenler de tercih
edebileceklerdir.
3.7. Başvuru şartları arasında “B SINIFI SÜRÜCÜ BELGESİ SAHİBİ OLMAK” niteliği aranan kadroları,
“C”, “D” ve “E” sınıfı sürücü belgesi sahibi olanlar da tercih edebileceklerdir.
3.8. Başvuru şartları arasında “MEB’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak” niteliği
aranan kadroları, MEB’den Onaylı Bilgisayar Programcısı Sertifikası, MEB’den Onaylı Bilgisayar Analist
Programcı Sertifikası sahibi olanlar da tercih edebileceklerdir.
3.9. Örgün eğitim yoluyla zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgeleyen
adaylar, “M.E.B.’dan Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikasına Sahip Olmak” niteliğine ve aynı şekilde
daktilo dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylar da, “M.E.B.’dan Onaylı Daktilo
Sertifikasına Sahip Olmak” niteliğine sahip olarak değerlendirilecektir.
3.10. Adaylardan istenilen sertifikaların, Milli Eğitim Bakanlığından veya Milli Eğitim Bakanlığından onaylı
kurslardan veya yükseköğrenim kurumlarından alınmış olması gerekmektedir.
3.11. Adaylar tercih edecekleri kadro ve pozisyonların nitelikleri arasında birebir kendi mezun oldukları
alan/programların yer aldığı kadro ve pozisyonları tercih edebileceklerdir.
3.12. Yerleştirme işlemleri, adayların mezun oldukları unvanlara göre değil, mezun olunan alan/program
esas alınmak suretiyle yapılmaktadır. (Örneğin; nitelikleri arasında (3017) “Hemşirelik, Sağlık Memurluğu
veya Sağlık Teknikerliği önlisans programlarından birinden mezun olmak.” koşulu aranan kadro ve
pozisyonlara ilgili programlardan mezun olan adaylar başvurabilecek, diğer programlardan Sağlık
Teknikeri unvanıyla mezun olanlar başvuramayacaktır.)
3.13. Kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonların yerleri il ya da ilçe düzeyinde gösterilmekte olup, ilçe
düzeyinde gösterilen kadro ve pozisyonlara yerleştirilen adaylar bu ilçelerde, il düzeyinde gösterilen
kadrolara atanma hakkını elde edenler ise, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçlarına göre o il dâhilindeki
ilçelere, bölge düzeyinde teşkilatlanan kuruluşlarda ise kuruluşun o bölge dâhilindeki il ve ilçelerine
atanabileceklerdir.
*Kılavuzda Hacettepe Üniversitesinin talepleri içerisinde yer alan ve Kastamonu İline ait kadrolarda
görev alacak adaylar, H.Ü. Kastamonu Tıp Fakültesinin Kastamonu İlinde eğitime başlamasına
kadar Ankara’da görevlendirileceklerdir.
3.14. Meteoroloji Genel Müdürlüğüne ait İstidlalci kadrolarına; ortaöğretim kurumlarının Meteoroloji alanı
ile Anadolu Meteoroloji Meslek Liselerinin Elektrik ya da Bilgisayar alanlarından mezun olanlar
atanabileceklerdir.
3.15. 3795 sayılı Kanun gereği “Teknisyen” kadrosuna Endüstri Meslek Lisesi, Kız Meslek Lisesi, Teknik
Lise ve Kız Teknik Lisesi mezunları atanabilmektedirler. Diğer ortaöğretim kurumlarından mezun
adayların, Teknisyen kadrolarını tercih etmeleri halinde atamaları yapılmayacaktır.
ÖZÜRLÜ ADAYLARIN DİKKATİNE:
Özürlü statüsündeki adayların, tercih ettikleri kadro ve pozisyonlar için aranılan genel ve özel şartları
taşımaları halinde, puanları ve tercihleri çerçevesinde yerleştirilmeleri mümkün bulunmaktadır.
Bununla birlikte, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesinde; kurum ve kuruluşların
toplam dolu kadro sayılarının (yurtdışı teşkilatı hariç) %3’ü oranında özürlü çalıştırmak zorunda oldukları
ve özürlüler için sınavların, özürlü kontenjanı açığı bulunduğu sürece özür grupları ve eğitim durumları
itibariyle sınav sorusu hazırlanmak ve ulaşılabilirliklerini sağlamak suretiyle merkezi olarak yapılacağı
hüküm altına alınmıştır.
Memur olmak isteyen özürlü vatandaşlarımızın, özürlü kontenjanı çerçevesinde ve 657 sayılı Kanunun 53
üncü maddesine istinaden özürlüler için yapılacak olan merkezi sınavda başarılı olmaları halinde de
memur olarak istihdam edilmeleri mümkün bulunmaktadır.
 
 
 
 
 
 
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET