gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

2012-KPSS LİSANS SONUÇLARI NEDEN ÖNEMLİ? 2013 KPSS'YE HAZIRLANIRKEN DİKKAT EDİLECEKLER

Bu sonuçlar, yükseköğretim programlarının, kendi mezunlarının 2012-KPSS LİSANS’da nasıl bir başarı gösterdiklerine ilişkin bilgi edinmelerine yardım edecektir. Bu amaçla bu kitapta yer alan bilgiler yorumlanırken aşağıdaki hususların göz önünde tutulması uygun olacaktır.

12 Ocak 2013 Cumartesi 19:39

Aşağıda ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali DEMİR 'in değerlendirmesiyle  2012-KPSS L

a) S

b) Adaylar, her ne kadar seçmeli de olsa yukar

Adaylar

Adaylar ayn

c) Bu kitaptaki say


 Bölüm 1- Yükseköğretim Programları
 Bölüm 1- Yükseköğretim Programları

 Bölüm 2- Ham Puan Dağılımları
 Bölüm 2- Ham Puan Dağılımları

 Bölüm 3.1- Test Kapsamları, Puan Türleri ve Test Ağırlıkları
 Bölüm 3.2- Adayların Puan Değer Aralıklarına Göre Dağılımı
 Bölüm 3.2- Adayların Puan Değer Aralıklarına Göre Dağılımı


İSANS’a giren adayların mezun oldukları yükseköğretim programlarına göre ham puan ortalamaları yer almaktadır. Bu sonuçlar, yükseköğretim programlarının, kendi mezunlarının 2012-KPSS LİSANS’da nasıl bir başarı gösterdiklerine ilişkin bilgi edinmelerine yardım edecektir. Bu amaçla bu kitapta yer alan bilgiler yorumlanırken aşağıdaki hususların göz önünde tutulması uygun olacaktır.ınav sonuçları iki yıl süreyle geçerli olduğundan bu sınava sadece mezunlar değil, iki yıl içinde mezun olabilecek durumda olanlar da girebilmişlerdir. Eski yıllardaki mezunlardan özel olarak sınava hazırlanmamış olanların bazı bilgileri unutmuş veya halen okumakta olanların henüz bazı konuları görmemiş olmaları doğaldır. Eski mezunların veya halen okumakta olanların daha çok sınava girdiği bir yükseköğretim programına ait ortalamaların bu durumda olmayan diğer programlara göre daha düşük olması beklenir. Bazı adayların ise sadece sınav hakkında bilgi edinmek için sınava girmiş olabilecekleri de göz önünde tutulacak hususlardan biridir.ıdaki çizelgede yer alan çeşitli alanlarda sınava girmişlerdir.ın, mezun oldukları alanlar ile sınava girdikleri alanlar arasında tam bir örtüşme bulunmamaktadır.ı oturum içinde kendi alanlarına daha çok zaman ayırmış olabilirler. Adayların kendi alanları dışındaki alanlarda başarıları değerlendirilirken bu hususun da göz önünde tutulması gerekir.ısal bilgilerden de anlaşılacağı gibi bazı programlardan sınava giren aday sayısı, aynı alandaki diğer programlardan daha az veya daha çok olabilmektedir. Sınava giren aday sayısının az olduğu yükseköğretim programlarında, bu adayların mezun oldukları programı temsil edemeyecekleri olasılığı vardır.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET