gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KAMU PERSONELİ OLABİLMEK İÇİN SINAV DETAYLARI

Kamu yönetiminde kariyer yapmak ve Devletin "kurmay tabaka"sı olarak tanımlanabilecek kariyer mesleklerde görev almak özellikle son donemde oldukça popüler hale gelmiştir. Çunku bu meslekler, bir taraftan mensuplarına toplumda saygın bir statü, itibar, görece yüksek maaş ve sosyal olanaklar sunarken, diğer taraftan kendi kurumunda ya da diğer kamu kurumlarında yükselme, üst düzey yönetici kadrolarına atanma fırsatı sağlamaktadır. Değişimi yakalamak ve bu yolda kariyer yapmak için KPSS, ALES, KPDS gibi sınavlar hakkında bilgili ve hazırlıklı olunması gerekmektedir.

22 Eylül 2012 Cumartesi 10:28

Kamu yönetiminde kariyer yapmak ve Devletin "kurmay tabaka"sı olarak tanımlanabilecek kariyer mesleklerde görev almak özellikle son donemde oldukça popüler hale gelmiştir. Çunku bu meslekler, bir taraftan mensuplarına toplumda saygın bir statü, itibar, görece yüksek maaş ve sosyal olanaklar sunarken, diğer taraftan kendi kurumunda ya da diğer kamu kurumlarında yükselme, üst düzey yönetici kadrolarına atanma fırsatı sağlamaktadır. Değişimi yakalamak ve bu yolda kariyer yapmak için KPSS, ALES, KPDS gibi sınavlar hakkında bilgili ve hazırlıklı olunması gerekmektedir.
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), birçok devlet kurumuna memur ataması yapmak için gerçekleştirildiğinden, sınava farklı alanlardan giren adaylar için farklı uygulamalar yapılmaktadır. Genel anlamda KPSS ile girilebilen 3 tur kadrodan soz edilebilmektedir: . A Grubu Kadrolar . B Grubu Kadrolar . Öğretmenlik Kadroları Bu kadrolara atanmak isteyen her KPSS adayının cevaplamakla yükümlü oldukları farklı testler bulunmaktadır.
KPSS-A NEDİR?
KPSS-A Kadroları; müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör yardımcılığı ile kaymakam adaylığı başta olmak üzere üst düzey memurluk kadrolarından oluşmaktadır. A grubu kadrolara alımlar her yıl yapılmaktadır. ÖSYM'nin sınav sonucunda belirlediği 120 farklı puan türünden kurumun kendi seçtiği puan turune göre alımlar gerçekleşmektedir.
KPSS-B NEDİR?
KPSS-A Kadroları dışında kalan kadrolardır. B grubu kadrolara alımlar 2 yılda bir (çift yıllarda) yapılmaktadır.
KPSS-ÖĞRETMENLİK NEDİR?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen öğretmen atamalarında KPSS P 10 puan turu kullanılmaktadır. Adayların her yıl yapılan Genel Kültür Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınav sonuçlarına göre P 10 puanları oluşturulmaktadır. 2012-KPSS Lisans (7-8 Temmuz 2012) Cumartesi sabah. Cumartesi öğleden sonra, Pazar sabah ve Pazar öğleden sonra olmak üzere dört oturumda, 81 il merkezinde ve Lefkoşa'da yapılmaktadır. Sınavda çoktan seçmeli sorulardan oluşan testler uygulanmaktadır. Genel Kultur - Genel Yetenek Sınavı 120 sorudan (60 Genel Yetenek - 60 Genel Kultur), Eğitim Bilimleri Sınavı 120sorudan, Yabancı Dil sınavı 60 sorudan ve Alan Bilgisi sınavlarının her biri 40'ar sorudan oluşmaktadır. 2012-KPSS Ortaöğretim/ Onlısans (23 Eylül 2012) Sınav, ortaöğretim düzeyinde girecek adaylar için sabah, önlisans düzeyinde girecek adaylar için öğleden sonra yapılacaktır. 2010 yılından itibaren Ortaöğretim / Önlisans adaylar için gerçekleştirilen Genel Yetenek Genel Kultur sınavında 120 soru sorulmaktadır. KPSS - A KPSS-A Kadroları; müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör yardımcılığı ile kaymakam adaylığı başta olmak üzere ust düzey memurluk kadrolarından oluşmaktadır. A grubu kadrolara alımlar her yıl yapılmaktadır. OSYM'nin sınav sonucunda belirlediği 120 farklı puan tütünden kurumun kendi seçtiği puan turune göre alımlar gerçekleşmektedir. A grubu alımlarda bazı kurum ve kuruluşlar sadece KPSS sonuçlarına göre atama yapmaktadır. Bu tur atamalarda KPSS, bir seçme sınavı niteliği taşımaktadır. Bazı kurumlar içinse KPSS'den alınan puanlar KPSS A grubu kadrolara atanmak için yeterli olmayıp kurum içi sınavlara girmenin bir önkoşuludur. Bu kurumlar kendi yapacağı yazılı ve/veya sozlu sınavlarla alınacak kadroları belirlemektedir. Bu tur atamalar için KPSS bir eleme sınavı niteliği taşımaktadır.
KPSS A kadrolarına atanmak için hangi testler cevaplandırılmalıdır?
KPSS A kadrolarına başvuran adayların Genel Yetenek - Genel Kültür testlerinin yanı sıra alan bilgisi testlerinden tamamını ya da bir kaçını (başvuru yapmayı düşündükleri kurum ya da kuruluşların puanlarındaki ağırlıklara göre) ve yabancı dil sınavını cevaplandırmaları gerekebilmektedir.
KPSS-A kadrolarına fen edebiyat fakültesi ya da mühendislik fakültesi mezunları başvurabilir mi?
2000'li yıllara kadar KPSS-A kadrolarına ağırlıklı olarak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Bilimler Fakültesi ve Hukuk fakültesi mezunları başvurabilmekteyken KPSS'nın merkezi olarak düzenli bir şekilde her yıl yapılmasıyla beraber başvurabilecek bölümlerde artış oldu. Örneğin bazı kamu kurumları mühendislik fakültesi mezunlarının (AB Genel Sekreterliği) kimileri Fen/FenEdebiyat Fakültesi mezunlarının (DİE) kimileri de Tabip, Diş Tabibi, Eczacı, Kimyager veya Kimya Mühendislerinin (Sağlık Bakanlığı) başvurularını kabul etmeye başlamıştır. Başvuruya açık bolum sayısı artmış olsa da uzman yardımcısı, müfettiş yardımcısı, kontrolör yardımcısı ve denetmen yardımcısı kadrolarına ağırlıklı olarak İIBF, SBF ve Hukuk Fakültesi mezunları arasından başvuru kabul etmektedir. Mühendislik, mimarlık, fen/fen edebiyat, tıp gibi diğer bölümlerden başvurular alınmaya devam etse de bu durum genel yapı içinde oldukça sınırlıdır. KPSS B Önceki bolümde belirtilen KPSS-A kadroları dışındaki her kadro KPSS-B kadrosudur. Mühendis, tekniker, teknisyen, memur, psikolog, mimar, veteriner vb. tüm kadrolar KPSS-B grubu kadrolarda yer almaktadır. Bu kadrolara ilk defa atanacak personelin ÖSYM tarafından yapılacak KPSS'ye girerek ÖSYM tarafından ilan edilecek KPSS Tercih Kılavuzunda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarına ait boş kadrolardan durumlarına uygun olanları tercih etmeleri halinde, puanları ve tercihleri çerçevesinde adı geçen Kurumca bilgisayar ortamında yerleştirme işlemleri yapılmaktadır
KPSS B kadroları için her yıl alım yapılmakta mıdır?
KPSS-B kadrolarına alımlar sadece çift yıllarda yapılmaktadır. 2012 yılında da B grubu kadrolar için alım yapılacak olup, bu kadrolara başvurmayı düşünen adaylar 2012 KPSS'ye katılmak durumundadırlar.
KPSS B kadrolarına atanmak için hangi testler cevaplandıRmalıdır?
KPSS B kadrolarına başvuranlar sadece Genel Yetenek - Genel Kültür testlerini cevaplandırmakla yükümlüdür. Yabancı dil sınavı isteğe bağlıdır.
KPSS B kadrolarına atanmak için girilmesi gereken KPSS sınavları hangi tarihlerde yapılmaktadır?
KPSS B kadrolarına atanmak için müracaat edecek lisans düzeyindeki adayların 7 Temmuz 2012 Cumartesi gunu gerçekleştirilecek olan Genel Kultur - Genel Yetenek sınavına, önlisans ve ortaöğretim mezunu adayların ise 23 Eylül 2012 Pazar gunu gerçekleştirilecek Genel Kultur Genel Yetenek sınavına girmeleri gerekmektedir.
Bir mühendis hem KPSS-A'ya hem de KPSS-B'ye başvurabilir mi?
KPSS-B kadroları ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme yoluyla atama yapılmak için ilana çıkılan kadrolardır. KPSS'ye girerek genel kultur ve genel yetenek testlerine katılan tüm adaylar KPSS-B kadrolarına başvurabilirler. Kaymakam adaylığı, müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör yardımcılığı kadrolarına başvurabilmek için KPSS'nin genel kulturgenel yetenek oturumunun dışında Pazar günü yapılan alan bilgisi sınavlarına (iktisat, Muhasebe, Maliye vb) katılmak gerekmektedir. Sadece lisans mezunlarının katılabileceği bu sınavın haricinde de kadronun açıldığı kamu kurumu tarafından yapılacak yazılı ve/veya sozlu sınavda da başarılı olmak gerekmektedir. Ancak bu kadrolara kimlerin başvurabileceği kurum tarafından ilan edilmektedir. Bu ilanda mühendislik ya da fen edebiyat fakültesi mezunlarına da yer verilmiş ise kışı ilana çıkan kadroya başvurabilir.
A VE B GRUBU ATAMALARININ FARKI
A grubu atamalar için, ilgili kurum ve kuruluşlar belirli KPSS puanlarına göre, kendileri de bir sınav ve devamında mülakat düzenleyip, başarılı olanların atamalarını gerçekleştirir. Örneğin İçişleri Bakanlığı, kaymakam alımları için, KPSS P 37 puan türünü baz alarak ilan verir. Bakanlık bu puan türünden belli bir puan üstünde alanlara(örneğin 85 ve üzeri gibi...) sınav düzenlediğini duyurur. Belirtilen tarihlerde şartları uyan adaylar başvurularını yapar. Bakanlığın ÖSYM ile yaptığı sınavdan başarılı olan adaylar, mülakat sınavına davet edilir. Mülakat sınavında da başarılı olanların atamaları yapılır. Bu işleyiş tüm A grubu kadrolar için aynıdır. B grubu kadrolar için de belirtilen yıllarda elde edilen KPSS puanı iki yıl boyunca kullanılır. Açılan kadrolar için adaylar, tercih yoluyla başvurularını yapar. İlgili kadrolar için yapılan başvurulardan en yüksek puandan itibaren atamalar doğrudan yapılır. Herhangi bir başka sınav ya da mülakat gerçekleştirilmez. A Grubu kadrolarda düşük puanlı adayların yerleşme olanağı kesinlikle yoktur. Çunku kurum/ kuruluş kendi düzenleyeceği sınava KPSS'de belli bir puanın üstünde alan adayları çağırır. Bu nedenle düşük puan alanlar bu sınava katılamayacağı için atamalarının da olması mümkün değildir. B Grubu kadrolarda düşük puanlı bir adayın ataması olabilir. Çunku açıklanan kadrolar için şartları uyan her aday KPSS puanının ne olduğu önemli olmaksızın başvuruda bulunabilir. Bu nedenle ilgili kadro için yapılan başvurulardaki en yüksek puandan atama yapılır. Bu atama bir kadro için 98 gibi yüksek bir puan olurken, başka bir kadro için 62 gibi daha düşük bir puan olabilir. KPSS'de mezun olunan alana göre yapılması gereken çeşitli testler bulunmaktadır. Sınavda, genel yetenek, genel kultur. yabancı dil, eğitim bilimleri, hukuk, iktisat, işletme, maliye, muhasebe, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, ekonometri, istatistik, kamu yönetimi ve uluslararası ilişkiler testleri yer almaktadır.
KPSS ÖĞRETMENLİK
Milli Eğitim Bakanlığının öğretmen ihtiyacını karşılamak amacıyla her yıl Ağustos ayında öğretmen ataması yapılmaktadır. Önceki yıllarda farklı dönemlerde de öğretmen atamaları yapılmış olmasına karşın MEB bundan böyle tek atama donemi olacağını belirtmiş olup uygulamanın bu şekilde devam edeceği ifade edilmiştir. Öğretmen atamaları her yıl KPSS sonuçlarına göre yapılmaktadır. Öğretmen adayların atanabilmek için Genel Yetenek - Genel Kultur testinin yanı sıra eğitim bilimleri testini de cevaplandırmaları gerekmektedir. Öğretmen olarak atanmak isteyen KPSS adaylarının P 10 puan türünde branşlarına yönelik olarak istenen puanı aldıktan sonra öğretmen atamalarına başvurması gerekmektedir.
Öğretmen atamaları için taban puan var mıdır?
Hangi puan türü kullanılmaktadır?
Öğretmen atamaları için P 10 puan turu kullanılmaktadır. Her branşın taban puanı, atama döneminde bakanlıkça ilan edilmektedir. Bu taban puanlar genel olarak ataması yapılacak öğretmen sayısına ve branşa bağlı olarak değişmektedir.  İÇTEN BAKIŞ  HAZİRAN 2012

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET