gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KPSS’DEN MUAF TUTULMAYI GEREKTİRECEK ÖNCELİKLİ DURUMLAR NELERDİR?

Merkezi sınavdan muaf olanlar...

26 Aralık 2010 Pazar 19:00
KPSS’den muaf tutulmayı gerektirecek öncelikli durumlar nelerdir?

11/04/2006 ve 26136 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar İçin Yapılacak Merkezi Sınava Girecekler İle Eğitim Düzeyleri İtibarıyla Merkezi Sınav  Dışında Kalanlar Ve Bunların İşe Yerleştirilmelerine İlişkin  Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ'in  Merkezi sınav uygulanmayacaklar başlıklı 7 nci maddesine göre, durumları aşağıda belirtilenler merkezi sınavdan muaftırlar: 
*  Tabii Afetlerde Zarar Gören Afetzedelerin İşe Gönderilmelerinde ve İşe Alınmalarında Öncelik Tanınması Hakkındaki 26/2/1985 tarihli ve 85/9422 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı* çerçevesinde işe alınacaklar,
*  Türk Vatandaşlığına Kabul Edilen Afgan Göçmenlerinin İşyerlerinde Öncelikle İşe Alınmalarına Dair 31/3/1983 tarihli 83/6291 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde işe alınacaklar,
*  3213 sayılı Maden Kanunu kapsamına giren madenlerin çıkartılması veya bunun için gerekli olan işletme ve arama faaliyetleri sebebiyle taşınmaz malları tamamen kamulaştırılanlara, kamu kurum ve kuruluşlarının, daimi işçi taleplerine göndermede öncelik tanınmasına ilişkin Bakanlar Kurulunun 7/6/2002 tarih ve 2002/4671 sayılı Kararı çerçevesinde kamulaştırmayı yapan kamu kurum ve kuruluşu tarafından kamulaştırmanın yapıldığı yerde işe alınacaklar,
*  Terörle Mücadele Sırasında Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananlar ile Üstün Başarılı Olanların ve Bakanlar Kurulu Kararı ile Yükümlülük Süresi Uzatılan Yedek Subay, Erbaş ve Erlerin İşe Alınmalarında Öncelik Tanınması Hakkındaki 29/1/1999 tarihli ve 99/12354 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde işe alınacaklar,
*  Kamu kurum ve kuruluşları, Kurumun önceden iznini almak kaydıyla, kömür ve maden işletmelerinde yer altı işlerinde çalıştırılacak işçileri noter gözetiminde yapılacak kur’a ile istihdam edilecekler,
*  Kamu kurum ve kuruluşlarında daimi kadrolu işçi olarak çalışmış olup da bu kurum ve kuruluşun kendi disiplin mevzuatı uyarınca görev veya meslekten ihraç ya da 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunun 25/II nci maddesi gereğince hizmet akdinin feshi dışında bir nedenle ayrılmış olanlardan daimi işçi kadrolarında istihdam edilmek isteyenler.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET