gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KPSS'DE KONUŞMA TERAPİSTİ, PERFÜZYONİST, SAĞLIK FİZİKÇİSİ VE ODYOLOG BAŞVURUSUNDA YENİ GELİŞME

KPSS Tercih Kılavuzlarında aşağıda yer alan kadro unvanlarına, söz konusu Kılavuzlarda ve tercihlerin alınması esnasında uyarılar yapılmasına rağmen, özel şartları taşımayan adayların yerleştirilmesi ve bu kadroların boş kalması üzerine, adayların yüksek lisans/doktora öğrenim bilgileri alınacak ve değerlendirilecektir. Bu doğrultuda, 2014 KPSS’ye giren ve bu kadro unvanlarına başvurmak isteyen adayların, KPSS Tercih İşlemlerinin başlayacağı günden önce Devlet Personel Başkanlığı Kamu Personel İstihdamı Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

22 Ağustos 2014 Cuma 01:21
KPSS'de Konuşma Terapisti, Perfüzyonist, Sağlık Fizikçisi ve Odyolog Başvurusunda Yeni Gelişme

KPSS Tercih Kılavuzlarında aşağıda yer alan kadro unvanlarına, söz konusu Kılavuzlarda ve tercihlerin alınması esnasında uyarılar yapılmasına rağmen, özel şartları taşımayan adayların yerleştirilmesi ve bu kadroların boş kalması üzerine, adayların yüksek lisans/doktora öğrenim bilgileri alınacak ve değerlendirilecektir.
 Bu doğrultuda, 2014 KPSS’ye giren ve bu kadro unvanlarına başvurmak isteyen adayların, KPSS Tercih İşlemlerinin başlayacağı günden önce Devlet Personel Başkanlığı Kamu Personel İstihdamı Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Aşağıda yer alan kadro unvanlarının karşısında söz konusu kadroya başvurabilecekler yer almakta olup, ilgili lisans mezunu olan adaylar ÖSYM sisteminde tanımlı olduklarından Devlet Personel Başkanlığına başvurmaları gerekmemektedir. Ancak, söz konusu kadroya başvurabilmek için lisans öğrenimi üzerine yüksek lisans veya doktora yapma şartı yer alıyorsa adayların muhakkak suretle Devlet Personel Başkanlığı Kamu Personel İstihdamı Dairesi Başkanlığına şahsen başvurması gerekmektedir.

Diğer taraftan, söz konusu kadrolara başvuru yapıp yapamayacağı tereddütlü olan adayların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından (Ör:“Sağlık Fizikçisi” kadrosuna atanabilir) alacakları karar çerçevesinde Devlet Personel Başkanlığı Kamu Personel İstihdamı Dairesi Başkanlığınca durumları değerlendirilecektir.

Söz konusu kadrolara başvurabilecek adaylar Devlet Personel Başkanlığınca TC Kimlik No bazında ÖSYM’ye bildirilecek ve adayların takip eden KPSS tercih dönemi ve sonrasında mezkûr kadrolara ÖSYM’ce tercih yapması sağlanacaktır.

K:DPB

ÜNVAN BAŞVURABİLECEKLER
Dil ve Konuşma Terapisti

1-"Dil ve Konuşma Terapisi" lisans programı mezunu olan adaylar                                                                     

2-Lisans mezunu olup "Dil ve Konuşma Terapisi" alanında Yüksek Lisans veya Doktora yapmış olan adaylar

Perfüzyonist

1-"Perfüzyon" lisans programı mezunu olan adaylar                                                            

2-Lisans mezunu olup "Perfüzyon" alanında Yüksek Lisans yapmış olan adaylar

Sağlık FizikçisiFizik, Fizik Mühendisliği, Nükleer Enerji Mühendisliği ve Fizik Öğretmenliği öğrenimleri üzerine;  

1-Radyoterapi Fiziği                                                 
2-Diagnostik Fiziği                                                           
3-Nükleer Tıp Fiziği  
alanlarının birinden Yüksek Lisans yapmış olan adaylar
Odyolog

1-"Odyoloji" lisans programı mezunu olan adaylar                                    

2-Lisans mezunu olup "odyoloji" alanında Yüksek Lisans veya Doktora yapmış olan adaylar

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET