gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KPSS A ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARINDA BİLİNMEYENLER

KPSS A Grubu Öğretmenlik Sınavına katılmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Bilgi Formuna başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Başvurular elektronik ortamda alınacaktır. Başvurudan önce adayların kılavuzun arka sayfasında yer alan banka şubelerinden birine giderek sınav ücretini yatırmaları gerekmektedir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.

09 Mayıs 2011 Pazartesi 19:25
KPSS A Öğretmenlik Başvurularında Bilinmeyenler

2011-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik

Başvuru Kılavuzu (09.05.2011)

Aday Bilgi Formu

Başvuru İşleminde Adayların İzleyeceği Yol

Başvuru Merkezleri


 Lisans düzeyinde, sadece A Grubu ve öğretmenlik kadroları için düzenlenen 2011 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) başvurular, bugün başlıyor. KPSS, lisans düzeyinde, sadece A Grubu ve öğretmenlik kadroları için, il merkezleri ile Lefkoşa'da, 9 Temmuz Cumartesi sabah ve öğleden sonra, 10 Temmuz Pazar sabah ve öğleden sonra olmak üzere dört oturumda yapılacak.

1.1 2011 Kamu Personel Seçme Sınavı (A Grubu ve Öğretmenlik), sadece A Grubu Kadrolar ve Öğretmen Kadroları için yapılacaktır. Bu sınav bu kılavuzda bundan böyle 2011-KPSS olarak anılacaktır.
2011-KPSS, 18.03.2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ”Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” ve bu Yönetmelik uyarınca Devlet Personel Başkanlığı ve ÖSYM tarafından hazırlanan “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar ile İlgili Usul ve Esaslar” hükümlerine göre düzenlenmiştir.
1.2 Adalet Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ile İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarının Bakanlık Teftiş Kurulları, Jandarma Genel Komutanlığı, Askeri Adalet Teftiş Kurulları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 1. maddesinin 3. fıkrasında sayılanlar ile Devlet Senfoni Orkestraları ve Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Sanatçıları bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.
1.3 Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.
a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,
b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve katma bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atanacaklar içindir.
1.4 A Grubu Kadrolar; kamu kurum ve kuruluşlarına ait Müfettiş Yardımcılığı, Uzman Yardımcılığı, Denetmen Yardımcılığı, Aday Meslek Memurluğu (Dışişleri Bakanlığı), Maiyet Memurluğu (Kaymakam Adaylığı) gibi kadrolardır. KPSS, doğrudan atama yapacak kamu kurum ve kuruluşları için bir seçme sınavı, giriş sınavı yapacak kamu kurum ve kuruluşları için ise bir eleme sınavıdır.
Yönetmelik kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşları, A Grubu Kadrolar için, yönetmeliklerine göre ya sadece KPSS sonuçlarını göz önünde tutarak doğrudan atama yapacaklar ya da KPSS sonuçlarına göre belirleyecekleri belli bir puan üzerinde puan almış adayları çağırarak giriş sınavlarını kendileri yapacaklar ve bu giriş sınavının sonuçlarına göre eleman alacaklardır.
Kamu kurum ve kuruluşları, A Grubu Kadrolar için, 2011-KPSS'den sonra ayrı bir giriş sınavı yapmayacaklarsa adayların atanma için nasıl başvuracaklarını, giriş sınavı yapacaklarsa başvuruları nasıl alacaklarını, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartlar ile kendi özel mevzuatı gereğince arayacakları genel ve özel şartları ve KPSS puan türünü basın yoluyla verecekleri ilanlarla duyuracaklardır. Adaylar, kamu kurum ve kuruluşlarının eleman alımı öncesinde basın yoluyla Yönetmelik hükümlerine göre verecekleri ilanlarda geçerli koşulların duyurulacağını göz önünde tutmalıdır.
1.5 Bu sınavın sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen kadrolarına yapılacak atamalarda da kullanılacaktır.
Öğretmen kadroları için bu sınava başvuran adaylar, sınavın Cumartesi sabah ve Cumartesi öğleden sonraki oturumlarına girmek zorundadır.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen kadrolarına atanmak amacıyla bu sınava girecek öğretmen adaylarının, Bakanlığın internet sayfasında yayınlanacak “Öğretmen Atamaları İle İlgili Milli Eğitim Bakanlığının Duyurusu”nu sınava başvuru yapmadan önce dikkatle incelemeleri gerekmektedir. Öğretmenlik kadrolarına yapılacak atamalar için nasıl başvurulacağı ve atamaların nasıl yapılacağı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından adaylara duyurulacaktır.
1.6 2011-KPSS sonuçları B Grubu Kadrolar için ÖSYM Başkanlığınca yapılacak merkezi yerleştirme işlemlerinde ya damerkezi yerleştirme kapsamında olmamakla birlikte yapacakları ilk defa açıktan personel alımlarında KPSS sonuçlarını kullanma durumunda olan ve kamu personeli istihdam eden (Belediye İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru, Milli Savunma
Bakanlığı sivil memur alımları ve bazı üst kurullar gibi.) tüm kurumların yapacakları personel alımlarında kullanılamayacaktır. A Grubu Kadrolar ile Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Kadrolarına başvurmayacak adayların 2011- KPSS'ye girmelerine gerek yoktur.
1.7 2010-KPSS LİSANS sonuçları sınav tarihinden itibaren iki yıl geçerliliğini korumaktadır. Bu sınava girmiş adaylardan, A Grubu Kadrolar ile Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Kadrolarına başvuracak olanlar, puanlarını yükseltmek istiyorlarsa 2011-KPSS'ye girebilirler.
1.8 2011-KPSS sonuçları A Grubu ve Öğretmen Kadroları için sınav tarihinden itibaren iki yıl geçerli olacaktır. 2009-KPSS (A Grubu ve Öğretmenlik) sonuçları 11 Temmuz 2011 tarihine kadar geçerlidir. Bu sınavın sonuçları, A grubu kadrolar ve öğretmen kadroları için bu tarihten sonra kullanılamayacaktır.
1.9 2011-KPSS, lisans mezunları veya lisans mezunu olabilecek durumda olan adaylar için Tablo-1’de gösterilen alanlarda
yapılacaktır.
1.10 2011-KPSS, 9-10 Temmuz 2011 tarihlerinde Türkiye'de il merkezlerinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde (KKTC)
Lefkoşa'da yapılacaktır.
1.11 Sınav; Cumartesi sabah, Cumartesi öğleden sonra, Pazar sabah ve Pazar öğleden sonra olmak üzere dört oturumda
yapılacaktır. Adayların tümü Cumartesi sabah oturumuna girmek zorundadır. Adaylar Cumartesi öğleden sonra, Pazar sabah
veya Pazar öğleden sonra oturumlarından hangilerine gireceklerine kendileri karar vereceklerdir. Adayların bu kararı
vermeden önce Tablo-1 ve Tablo-2’yi incelemeleri yararlarına olacaktır.
1.12 Adayların, Yönetmeliğin A Grubu olarak tanımladığı kadrolar için kamu kurum ve kuruluşlarına ve öğretmen kadroları
için Milli Eğitim Bakanlığına başvurdukları tarihte mezun durumda olmaları şarttır.
1.13 Bu Yönetmelik kapsamında olmayıp yapacakları sınavlarda KPSS sonuçlarını esas alma durumunda olan kamu kurum
ve kuruluşları personel alımlarında lisans düzeyi için 2010-KPSS KPSSP3 puanını kullanacaklardır.
1.14 Yönetmelik kapsamına girmeyen yurt içindeki ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlar, istedikleri takdirde, amaçları
doğrultusunda bu sınavın sonuçlarını kullanabilirler.
1.15 Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilebilmesi için,
sınava, atandığı salonda girmesi,
kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,
soru kitapçığının üzerinde basılı olan soru kitapçığı numarasıyla cevap kâğıdı üzerindeki numaranın aynı olması,
cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp kodlaması,
cevaplarını cevap kâğıdına işaretlemiş olması,
cevap kâğıdına yazması ve işaretlemesi gereken bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,
sınav sonunda soru kitapçığını ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim etmesi,
salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması
zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilir.
1.16 Başvurusunu yapmayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya
sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran,
aynı işlem için birden fazla ödeme yapan adayların ödedikleri ücretler geri verilmez. Adaylardan alınan sınav ücretleri gelecek
dönemlere devredilmez.
1.17 Kendi sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından internet ortamında
açıklanmasından itibaren en geç 30 gün içinde, Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak Merkezimize başvurmalıdır. Bu
adayların inceleme masrafları karşılığı, ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Güvenevler Şubesi 6032068-5001 numaralı
hesabına (IBAN:TR 970001000830060320685001) 5,00 TL yatırdıklarını gösteren dekontunu dilekçelerine eklemeleri gerekir.
Dilekçe ÖSYM Sınav Hizmetleri Müdürlüğü 06538 Bilkent/Ankara adresine ulaştırmalıdır. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak
kaydına giriş tarihi esas alınacaktır.
1.18 Sınavlarda kullanılan soru kitapçıkları, sınav sonuçlarının ilanından bir yıl sonra, cevap kâğıtları ise iki yıl sonra imha
edilebilir. Merkezimizde bulunan her türlü sınav evrakının aslı, yargı organlarının aksi kararları olmadıkça, aday dâhil hiçbir kişi
ya da kuruma gösterilmez veya verilmez.
1.19 Özürlü adaylar, bu durumlarını gösteren sağlık kurulu raporunu, özürlerine ilişkin özgeçmişlerini anlatan bir dilekçe ile
birlikte Aday Bilgi Formuna ekleyeceklerdir. Başvurma işlemi bittikten sonra özürlü duruma gelen adayların raporlarını bir
dilekçe ekinde hemen ÖSYM'ye göndermeleri gerekir. Daha önceki yıllarda özürlü olarak sınava başvuran ve raporları kabul
edilen adaylar, özür durumlarında bir değişiklik olmasa da eski raporlarının bir fotokopisini bu durumlarını belirten dilekçe
(Genel Amaçlı Dilekçe örneği kullanılmalıdır.) veya Aday Bilgi Formu ekinde ÖSYM’ye ulaştırmalıdır. Özürlü adaylar sınavda,
kendilerinin kullanacağı özel bir gerece zorunlu olarak ihtiyaç duyuyorlarsa, bu ihtiyaçları ve kullanacakları gerecin ne olduğu
sağlık kurulu raporlarında ayrıntılı olarak belirtilmiş olmalıdır. Rapor ÖSYM'nin yetkili kurullarınca kabul edildiği takdirde, adaylar bu gereçlerini sınavda kullanabileceklerdir. Okuyamayacak derecede görme özürlü adaylara ve/veya ellerini kullanamayan adaylara okuyucu/işaretleyici yardımı verilecektir. Özürlü olarak sınava girecek adayların Sınava Giriş Belgesinde "Özürlü Salonu" yazacaktır. Bu adaylara özürleri nedeniyle farklı bir test verilmeyecek, sınav sonuçlarının değerlendirilmesi diğer adaylarınki gibi yapılacaktır. Sağlık kurulu raporunu eklemeyen veya raporları ÖSYM'nin yetkili kurullarınca kabul edilmeyen adaylar KPSS'e başvuran diğer adaylar gibi işlem göreceklerdir. Sınavın yapılacağı hafta içerisindeki
Merkezimize gönderilen raporlar, özürlü adaylara uygun sınav koşullarının sağlanması amacıyla kullanılmaktadır. Adayların Merkezimize göndermiş oldukları raporları, yerleştirme ile kamu kurum ve kuruluşlarına atanma işlemlerinde dikkate alınmaz.
1.20 Adaylar beyan ettikleri bütün bilgilerin doğruluğundan sorumludurlar. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir. Sınava girme hakkı olmadığı halde sınava girip yüksek puan almak memur olarak atanma hakkı doğurmaz.
1.21 Sınav sonuçlarının geçerli sayılabilmesi için bir adayın bu kılavuzdaki tüm kurallara uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilecektir. Sınavdan sonra bile olsa bu kurallara uymadığı saptanan adayların, sınav sonuçlarından doğan hakları iptal edilecektir.
1.22 Adayların Merkezimizle yapacakları bütün yazışmalarda, bu kılavuzdaki Genel Amaçlı Dilekçe örneği kullanılmalıdır.
Dilekçe üzerindeki bütün bilgi alanlarının doldurulması zorunludur. Dilekçe üzerindeki bilgileri eksik olan adayların dilekçeleri işleme kesinlikle konmayacaktır. Adayların dilekçelerinin aslını Merkezimize ulaştırmaları gerekmektedir. Merkezimize faksla veya e-posta yoluyla ulaştırılan dilekçeler kesinlikle işleme konulmayacaktır sonra; kimlik bilgileri değişikliği, adres değişikliği vb. değişiklik isteklerini Merkezimize dilekçe ile bildirmeyeceklerdir. Bu değişikliklerle ilgili olarak Merkezimize gönderilen dilekçeler işleme alınmayacaktır. Bu bilgilerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar değişikliği, internet sayfasındaki açıklamalar doğrultusunda, ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet sayfasında bulunan Aday İşlemleri Sistemi üzerinden kendileri yapacaklardır.
2. B A Ş V U R M A
2.1. BAŞVURMA KOŞULLARI
2011-KPSS'ye, lisans programlarından (dört ve daha fazla yıllık yükseköğretim) mezun olanlar ile sınavın geçerlik süresi
içerisinde mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabileceklerdir. A Grubu Kadrolar için KPSS sonucu ile kamu kurum ve kuruluşlarına başvuracak adayların, bu kurum ve kuruluşların ilanlarında belirtmiş oldukları koşulları taşımaları gerekir.
Yukarıdaki koşullardan herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilen adaylar, KPSS’ye alınmış olsalar bile bu sınav sonucu ile elde ettikleri hiçbir haktan yararlandırılmazlar.
2.2. BAŞVURMA İŞLEMLERİ
Sınava katılmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Bilgi Formuna başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.
Başvurular elektronik ortamda alınacaktır. Başvurudan önce adayların kılavuzun arka sayfasında yer alan banka şubelerinden birine giderek sınav ücretini yatırmaları gerekmektedir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.
Başvurular aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır:
Son iki yıl içinde ÖSYM’nin yapmış olduğu herhangi bir sınava başvuru merkezi aracılığıyla başvurmuş olan adaylar, bu sınav için başvurularını; isterlerse bireysel olarak internet aracılığıyla, isterlerse diledikleri bir başvuru merkezine başvurarak yapabilirler. Bu şartı taşımayan adaylar, başvurularını bir Başvuru Merkezinden yapmak zorundadır.
Başvuru merkezleri ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.
Başvurusunu bir Başvuru merkezi aracılığıyla yapacak adaylar,
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET