gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ SINAVINDA ALINAN ÖNLEMLER

Son sınavın şaibeli hale gelmesi nedeniyle alınan önlemler arttırıldığı gibi mevcut önlemlerde daha sıkı kontrol edilecektir. 21.10.2010

20 Ekim 2010 Çarşamba 21:29
KPSS Eğitim Bilimleri Sınavında Alınan Önlemler

KPSS Eğitim Bilimleri Sınavında Alınan Önlemler
KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı 31.10.2010 tarihinde saat 09.30’da 81 il merkezi ve Lefkoşe’de yapılacak. Sınav cevaplama süresi ikibuçuk saat (150 dakika) olacaktır. Sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren iki yıl geçerli.
Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi eline geçmeyenler veya belgesini kaybedenler, sınavın yapılacağı hafta içerisinde Pazartesi gününden itibaren ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticilikleri veya ÖSYM Bürolarından bu belgelerini bir ücret ödemeden çıkartabilirler. Bu belge sadece adayın kendisine veya birinci derece yakınlarına (anne, baba, kardeş, eş ve çocuk) kimlik kontrolü yapılarak elden verilir.
Son sınavın şaibeli hale gelmesi nedeniyle alınan önlemler arttırıldığı gibi mevcut önlemlerde daha sıkı kontrol edilecektir.
Adayların sınav binasına, çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlar ile kulaklık, kolye, küpe, broş, metal para gibi metal içerikli eşyalar ve her türlü elektronik/mekanik cihazla, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla (Bu araç, gereç vb. eşyalarla sınava gelen adaylar kesinlikle sınav binalarına alınmayacaklardır.), cep bilgisayarı, saat ve her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla, silah ve benzeri teçhizatla girmeleri; sınav süresince, birbirleriyle konuşmaları, kopya çekmeleri veya çekilmesine yardımcı olmaları, salondaki görevlilere soru sormaları, müsvedde kâğıdı kullanmaları veya cevaplarını başka bir kâğıda yazmaları, birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri, hesap makinesi, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt vb. yardımcı araçlar kullanmaları, başkalarını rahatsız edecek şekilde bir şeyler yiyip içmeleri ve sınav düzenini bozacak başka davranışlarda bulunmaları sınav kurallarına aykırıdır. Bu yasaklara uymadığı saptanan adayların sınavları iptal edilecektir.
Sınavda salon görevlileri, adayın Sınava Giriş ve Kimlik Belgesindeki fotoğrafın adayı tanımadazorluk çıkardığı kanısına varabilirler. Bu durumda sınav görevlileri adaydan, kendisini kolaylıkla tanıtabilecek bir fotoğraf isteyebilirler. Bu amaçla, her adayın yanında kendini açık bir şekilde tanıtan kurallara uygun olarak çekilmiş bir fotoğraf bulundurması gereklidir. Her aday bu fotoğrafın arkasına mutlaka T.C. Kimlik Numarasını, adını ve soyadını yazmalıdır.
Sınava Giriş ve Kimlik Belgesinin aslını, özel kimlik belgesini (nüfus cüzdanı veya pasaport) ve bir fotoğrafını yanında bulundurmayan aday, gerekçesi ne olursa olsun sınava alınmayacak; sınava alınsa bile sınavı geçersiz sayılacaktır.
Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların bu belgeler dışında herhangi bir eşyalarını sınav binalarına getirmemeleri gerekmektedir.
Adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmalıdır. Adaylar sınava kalem, silgi, kalemtıraş, saat getirmeyeceklerdir. Bu gereçler bütün adaylara ÖSYM Başkanlığınca sağlanacaktır.
Adayların sınava yiyecek, içecek, su getirmeleri de kesinlikle yasaktır. Su ve şekerleme de adaylara ÖSYM tarafından sağlanacaktır.
Sınavların yapıldığı binalara girişte adayların ve sınav görevlilerinin üstleri emniyet görevlileri tarafından elle ve dedektörle aranacak; çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlar ile kulaklık, kolye, küpe, broş, metal para gibi metal içerikli eşyalar ve her türlü elektronik/mekanik cihaz sınav binasına kesinlikle alınmayacaktır. Sınav öncesinde, sınav esnasında ya da sınav sonrasında bina içerisinde cep telefonu veya her türlü elektronik cihaz taşıdığı tespit edilen adayın sınavı iptal edilecektir.
Bina girişinde yığılmaya yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri, sınavdan en az bir saat önce sınav yapılacak bina önünde bulunmaları, sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.
Testin Kapsamı
1) Eğitim Psikolojisi %50
) Gelişim psikolojisi %10 a) Program geliştirme %10
b) Öğrenme psikolojisi %25 b) Öğretim metotları %25
c) Ölçme ve değerlendirme %15 3) Rehberlik %15
2) Program Geliştirme ve Öğretim %35
a) Program geliştirme %10
b) Öğrenme psikolojisi %25 b) Öğretim metotları %25
3) Rehberlik %15

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET