gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KPSS KADRO ATAMA YERLEŞTİRMELERİ HAKKINDA MERAK EDİLEN SORULARA CEVAPLAR

Kpss kadro atama yerleştirmeleri hakkında merak edilen sorulara cevaplar

17 Temmuz 2012 Salı 15:07

Kpss kadro atama yerleştirmeleri hakkında merakedilen sorulara cevaplar?

 Soru 1: . … bölümü mezunuyum. Memur olarak atanmak istiyorum. Ne yapmam gerekir?

Cevap 1: Öncelikle ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı’na en üst öğrenim düzeyiniz itibariyle katılmanız ve buradan elde edeceğiniz puanlar ile A grubu kadrolar için kamu kurum ve kuruluşlarının ilanlarını, B grubu kadro veya pozisyonlar için de ÖSYM ve diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak ilanları takip etmeniz gerekmektedir.
 
Soru 2: (A) grubu kadro ve (B) grubu kadro nedir?
Cevap 2: (A) grubu kadrolar; mesleğe KPSS’nin ardından kurumların kendi özel mevzuatları gereğince gerekli puanı almış adaylar arasında yapılan özel yarışma sınavı (yazılı ve/veya sözlü) ile yardımcı (stajyer) olarak girilen ve yetiştirme döneminin ardından yapılan yeterlilik sınavında başarı gösterilmesi üzerine asıl unvana ataması yapılan kadrolardır. (Müfettiş yardımcılığı, uzman yardımcılığı, kaymakam adaylığı vb) 
(B) grubu kadrolar ise; kariyer meslek olarak anılan meslekler dışında kalan diğer kadrolar olarak tanımlanmıştır. (Örneğin, mühendis, hemşire, sağlık memuru, teknisyen, veznedar, koruma ve güvenlik görevlisi, ambar memuru, VHKİ vb.) Bu kadrolara ilk defa atanacak personelin KPSS'ye girerek ÖSYM tarafından ilan edilecek KPSS Tercih Kılavuzunda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarına ait boş kadrolardan durumlarına uygun olanları tercih etmeleri halinde, puanları ve tercihleri çerçevesinde bilgisayar ortamında yerleştirme işlemleri yapılmaktadır.
 
Soru 3: KPSS sınavları ne zaman yapılmaktadır?
Cevap 3: KPSS (A) Grubu ve Öğretmenlik sınavı her yıl, KPSS (B) Grubu sınavı 2010, 2012 gibi çift yıllarda yapılmaktadır. ÖSYM sınav takvimini ilan etmektedir. 2012 yılı itibariyle KPSS (B) Grubu (Lisans), A Grubu ve Öğretmenlik kategorisi için sınav başvuru tarihi 09 Nisan – 18 Nisan 2012, sınav tarihi ise 07-08 Temmuz 2012 olarak, KPSS (B) Grubu Ortaöğretim ve Önlisans kategorisi için sınav başvuru tarihi 18 Haziran-04 Temmuz 2012, sınav tarihi ise 23 Eylül 2012 olarak belirlenmiştir.
 
Soru 4: Merkezi yerleştirme işlemleri nasıl yapılmaktadır?
Cevap 4: Öncelikle kamu kurum ve kuruluşları personel ihtiyaçlarını, Nitelik Kod Kılavuzu’nda yer alan kodları kullanarak Devlet Personel Başkanlığı’na (DPB) bildirirler. DPB, yerleştirme yapılmak üzere kendisine yapılan bildirimleri, Nitelik Kod Kılavuzu'nda yer alan hususlara uygunluk yönünden inceleyerek, gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra ÖSYM Başkanlığına gönderir. Yerleştirme yapılacak (B) grubu kadroların sınıf, unvan, derece ve sayısı ile bu kadrolar için aranacak nitelikleri kapsayan bilgiler, DPB adına ÖSYM tarafından ilan edilir. Bunun için ÖSYM bir tercih kılavuzu hazırlar. Daha sonra elektronik ortamda adayların tercihlerini alır ve adayları (B) grubu kadrolara; KPSS puanları, tercihleri, kadro sayıları ve koşulları göz önünde tutmak suretiyle bilgisayar ortamında yerleştirir.
 
Soru 5: Kurumsal yerleştirme nedir?
Cevap 5: DPB adına yılda iki kez yapılan merkezi yerleştirmenin dışında bazı kurum ve kuruluşların KPSS puanını kullanarak ve adayları yazılı ve/veya sözlü başka sınavlara da tabi tutarak yaptığı yerleştirmelerdir. Sağlık Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Merkez Bankası, Emniyet Genel Müdürlüğü gibi bazı kurum ve kuruluşlar, belirli kadro veya pozisyonlar için kurumsal yerleştirme yapmaktadır. Yerleştirmenin ÖSYM tarafından yapılıyor olması, yerleştirmenin merkezi yerleştirme olduğu anlamına gelmez. ÖSYM tarafından ilan edilen yerleştirmelerden yalnızca DPB adına yapıldığı belirtilen ve KPSS-yerleştirme yılı/1 veya KPSS-yerleştirme yılı/2 şeklinde ilan edilenler merkezi yerleştirmedir.
 
Soru 6: Yerleştirme sonrası atama süreci nasıl işler?
Cevap 6: Yerleştirmesi yapılan adaylar, yerleştirildikleri kamu kurum ve kuruluşlarına, Tercih Kılavuzu’nda yazılı olan belgeler ve KPSS Sınav Sonuç Belgesi ile birlikte atanmak üzere süresi içinde başvururlar. Kamu kurum ve kuruluşları, atamaya yetkili amirin onayı ile beş kişiden oluşan bir sınav değerlendirme komisyonu kurar. Bu komisyon, atanmak üzere bildirilen adayları, aranılan nitelikler yönünden inceleyerek, nitelikleri uyanların atamalarının yapılmasını teklif eder. Adaylar herhangi bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, ilan edilmiş kadrolara doğrudan atanır. Ancak, atama için öngörülen koşullara uymayan veya gerekli belgeleri süresi içinde getiremeyen adayların atamaları yapılmaz.
 
Soru 7: Devlet Personel Başkanlığı kamu kurum ve kuruluşlarına doğrudan atama yapar mı?
Cevap 7: Devlet Personel Başkanlığının kamu kurum ve kuruluşlarının münhal kadro veya pozisyonlarına doğrudan atama yapması söz konusu değildir.
 
Soru 8: Memuriyete girişte yaş sınırı var mı?
Cevap 8: Genel olarak 18 yaşını tamamlayanlar Devlet memuru olabilirler. Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler ise, en az 15 yaşını doldurmuş ve kazai rüşt kararı almış olmak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler. (B) grubu kadrolar için üst yaş sınırı yoktur; (A) grubu kadrolar için de sınavın yapıldığı tarih itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak şartı aranır.
 
Soru 9: KPSS puanı ne zamana kadar geçerlidir?
Cevap 9: KPSS sonuçları, iki yıl süreyle geçerlidir.(Ancak, örneğin 2010 yılı önlisans puanı olan aday, 2010 yılı Lisans KPSS sınavına başvuru tarihinden sonra öğrenim durumu itibariyle lisans düzeyinden mezun olduysa, 2012 yılı lisans KPSS sınavına girdiği vakit 2010 yılı KPSS önlisans sınav sonucu geçerliliğini yitirecektir; 2012 yılı KPSS lisans puanı bu aşamadan sonra geçerli olacaktır.) İki yıl içinde yeni sınav yapılmazsa sonuçlar yeni sınav tarihine kadar geçerli olmaya devam eder.
 
Soru 10: Son sınıf öğrencileri de sınava girebilir mi?
Cevap 10: Sınav sonuçlarının geçerli olduğu iki yıl süresince, mezun olabilecek durumdaki adaylar KPSS sınavına girebilirler.
 
Soru 11: İki öğrenim düzeyinden de mezuniyetim var. Hangi düzeyden sınava katılabilirim?
Cevap 11: Adaylar en üst öğrenim düzeylerinden sınava girebilirler. KPSS, objektif bir yerleştirme yapılabilmesi amacıyla aynı öğrenim düzeyinden adayların birbirleriyle yarışmalarını sağlayacak şekilde, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları dikkate alınarak farklı öğrenim düzeylerinden yapılan bir yarışma sınavı olduğundan, bu sınava girecek adaylar arasında haksız rekabete sebebiyet verilmemesi için, adayların son öğrenim düzeylerinden sınava girmeleri hususu, tartışılmaz bir zorunluluktur. Lisans düzeyinde yapılacak KPSS’nin son başvuru tarihi itibariyle lisans mezunu olan adaylar, artık ortaöğrenim/önlisans düzeyinden sınava giremezler.
 
Soru 12: Aynı puanın yalnızca bir yerleştirme için kullanılabilmesi ne demektir?
Cevap 12: (B) grubu kadrolar için esas alınan KPSS puanıyla (lisans için KPSSP3, önlisans için KPSSP93 ve ortaöğretim için KPSSP94) ÖSYM tarafından DPB adına yapılan merkezi yerleştirmelerde tercihte bulunan ve herhangi bir kadro ya da pozisyona yerleştirmesi yapılan adaylar, ataması yapılmasa dahi aynı puanla diğer merkezi yerleştirme işlemlerine katılamaz. Ancak, (A) grubu kadrolar ile kurumsal yerleştirmelerde böyle bir kısıtlama söz konusu değildir.
 
Soru 13: Merkezi yerleştirme işlemleri sonucu bir kuruma yerleştim. Ne yapmam gerekiyor?
Cevap 13: Yerleştirmenizin yapıldığı idare ile irtibata geçmeniz ve istenilen belgeleri süresi içeresinde teslim etmeniz gerekmektedir.
 
Soru 14: Yerleştirildiğim kuruma … nedeniyle gitmek istemiyorum / gidemeyeceğim. Ne yapmalıyım?
Cevap 14: Atamanızın yapılması için gerekli belgeleri vermemeniz halinde atamanız yapılmayacak, aynı zamanda merkezi yerleştirmede puanınızı kullandığınız için bir daha bu puanı merkezi yerleştirmelerde kullanamayacaksınız. 
Atamanızın yapılması için gerekli belgeleri vermiş olmanız halinde ise;
a)Atama işlemleriniz yapılmamışsa feragat dilekçesi verebilirsiniz.
b)Atama işlemlerinizin yapılması halinde ise göreve başlamamanız halinde çekilmiş sayılacağınız için 657 sayılı Kanuna tabi bir göreve 1 yıl süre ile başlayamazsınız.
 
Soru 15: Memur olarak çalışırken merkezi yerleştirmeye katıldım ve yerleştirildim. Ne yapmalıyım?
Cevap 15: Yerleştirildiğiniz kadroya(657 sayılı Kanun 4/A maddesi) atamanızın yapılması, halen çalıştığınız kurumun muvafakat vermesine bağlıdır. Muvafakati, yerleştirildiğiniz kurum isteyecektir. Süreci takip edebilir ve muvafakat verilmemesi durumunda yargı mercilerine başvurabilirsiniz. Eğer bir sözleşmeli pozisyona(399 sayılı KHK ya tabi) yerleştirilirseniz, memuriyetten istifa edip beklemeksizin söz konusu sözleşmeli pozisyonda göreve başlayabilirsiniz.
 
Soru 16: Sözleşmeli(399 sayılı KHK ya tabi) personel olarak çalışırken merkezi yerleştirmeye katıldım ve yerleştirildim. Ne yapmalıyım?
Soru 17: Askerlik görevimi yerine getirirken merkezi yerleştirmeye katıldım ve yerleştirildim. Ne yapmalıyım?
Cevap 17: Yerleştirildiğiniz kuruma atama için istenilen evrakları ve de “askerde olduğunuzu ve … tarihinde terhis olacağınızı” belirten bir dilekçe vermeniz gerekmektedir. Terhis tarihinden sonra yine daha önce vermiş olduğunuz dilekçenizi ilgi tutarak ve terhis belgenizi dilekçenize ekleyerek ilgili kuruma başvurmanız halinde atamanız yapılacaktır.
 
Soru 18: Nitelik Kod Kılavuzunun yasal dayanağı nedir?
Cevap 18: Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin “Atama yapılacak kadroların belirlenmesi” başlıklı 20 nci maddesinin 5 inci fıkrasında; “Kamu kurum ve kuruluşları, DPB tarafından onaylanan Nitelik-Kod Kılavuzu'nda belirtilenler dışında ayrıca özel nitelik belirleyemez.” hükmü yer almaktadır. Bu doğrultuda, ortaöğretim düzeyindeki kodlar Milli Eğitim Bakanlığıyla yapılan çalışmalar, önlisans/lisans düzeyindeki kodlar ise Yükseköğretim Kuruluyla yapılan çalışmalar çerçevesinde belirlenmektedir.
 
Soru 19: KPSS Yerleştirme Kılavuzundaki kadro ve pozisyonlar için kullanılan kodları kim belirliyor?
Cevap 19: KPSS Tercih Kılavuzunda ilan edilen kadro ve pozisyonlar ile bunlar için aranılan nitelikler, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları ve yürürlükteki mevzuatları ile Başkanlığımızca onaylanan Nitelik-Kod Kılavuzu’nda belirtilen nitelikler çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşları tarafından belirlenmektedir.
 
Soru 20: Neden … bölümünden hiç alım yapılmıyor / az alım yapılıyor?
Cevap 20: Kadro ve pozisyonların öğrenim durumlarına göre dağılımı ilgili kurum ve kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda şekillenmektedir.
 
Soru 21: … bölümüyle aynı dersleri aldım / … bölümünden daha kapsamlı bir bölümden mezun oldum. Bizim bölüm için neden farklı bir kod kullanılıyor?
Cevap 21: Ortaöğretim düzeyindeki kodlar Milli Eğitim Bakanlığıyla yapılan çalışmalar, önlisans/lisans düzeyindeki kodlar ise Yükseköğretim Kuruluyla yapılan çalışmalar çerçevesinde belirlenmekte ve bu çalışmalarda alınan kararlarla Nitelik Kod Kılavuzu güncellenmektedir.
 
Soru 22: KPSS’den yüksek puan aldım. Başka adaylar çok daha düşük puanlarla yerleştirilirken ben niye yerleşemiyorum?
Cevap 22: KPSS yerleştirmeleri adayın tercihleri, puanı ve öğrenim durumu dikkate alınarak bilgisayar ortamında yapılmaktadır. Söz konusu kadro veya pozisyona yapılan yerleştirme neticesinde taban ve tavan puan ÖSYM tarafından açıklanmaktadır.
 
Soru 23: “MEB’den onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak” koşulunu taşıyor muyum?
Cevap 23: Bu özel şartla ilgili açıklamalar Tercih Kılavuzlarında yer almaktadır.
 
Soru 24: “İngilizce bilmek” koşulunu taşıyor muyum?
Cevap 24: Bu özel şartla ilgili açıklamalar Tercih Kılavuzlarında yer almaktadır. Ayrıca İngilizce dışında diğer yabancı diller için de Tercih Kılavuzunda yer alan söz konusu açıklamalar geçerlidir.
 
Soru 25: “Bilgisayarlı muhasebe sertifikasına sahip olmak” özel koşulunu, üniversite öğrenimim sırasında aldığım bilgisayarlı muhasebe dersi ile taşıyabilir miyim?
Cevap 15: Onaylı transkriptiniz ile bu durumu belgelemeniz halinde mümkündür.
Devlet Personel Başkanlığı

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET