gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KPSS SINAVINA GİRMEDEN KİMLER İŞE ALINABİLİR

Terör, afet, sözleşme feshine ilişkin KPSS sınavına tabi tutulmayacak kişiler belirlenmiştir.

24 Aralık 2011 Cumartesi 19:27
KPSS Sınavına Girmeden Kimler İşe Alınabilir

 -Terörle mücadele sırasında malul sayılmayacak şekilde yaralananlar ile terörle mücadelede üstün başarılarından dolayı komutanlarınca takdire layık görülen yedek subay, erbaş ve erler. 
-Tabii afetlerden zarar gören afetzedeler. 
C-3213 sayılı Maden Kanunu kapsamına giren madenlerin çıkartılması veya bunun için gerekli olan işletme ve arama faaliyetleri sebebiyle taşınmaz malları tamamen kamulaştırılanlar. 
-Kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli işçi kadrolarında çalışırken, disiplin soruşturması veya 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendi gereğince hizmet akdinin feshi dışında bir neden ile iş akdi feshedilenler.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET