gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KPSS TERCİH KILAVUZUNDA YER ALAN İLLER BANKASI KADROLARI SORUNU

Daha önce yapmış olduğumuz haberlerde, Kasım ayında yapılması gereken KPSS tercih işlemlerinin çok geciktirilmesinin öngörülemeyen sorunlara yol açabileceğine dikkat çekmiştik. Sitemize gelen bir mail doğrultusuda yaptığımız araştırmada, KPSS tercih kılavuzunda yer alan İller Bankası kadroları için sorun yaşanabileceğini değerlendirmekteyiz

02 Şubat 2011 Çarşamba 13:29
KPSS tercih kılavuzunda yer alan İller Bankası kadroları sorunu

SİTEMİZE GELEN MAİL

İller Bankası özelleştirilmesi söz konusu, bu sırada 2010/2 kılavuzunda yeralan İler Bankası Kadrolarına yerleştirildiğimiz takdirde Hak kaybı olur mu? lütfen bu konuyu ana sayfaya taşıyınız.
İyi Çalışmalar

6107 SAYILI İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ HAKKINDA KANUNU HAKKINDA BİLGİ


6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun, geçen hafta Meclis Genel Kurulunda görüşülüp kabul edilmiş ve onay için Cumhurbaşkanlığına gönderilmiştir. Meclis Genel Kurulunda kabul edilen hükümlerin ilgili bölümleri şu şekildedir:

"Banka personeli
MADDE 11- (1) Banka hizmetlerinin gerektirdiği görevler, 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmayan sözleşmeli personel eli ile yürütülür."

"Mali ve sosyal haklar
MADDE 12- ...
(4) Bankada sözleşmeli statüde çalışan personele, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilenlere ilişkin esas ve usuller çerçevesinde iş sonu tazminatı ödenir."

Mevcut personel ile olan geçici madde hükümlerine aşağıda yer verilmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 4- (1) Bu Kanunun 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasıyla kadroları iptal edilen personelden Bankada sözleşmeli olarak çalışmak isteyenler; bu Kanunun 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen yönetmeliğin yayımlanmasından itibaren en geç üç ay içerisinde Bankadaki durumlarına uygun pozisyonlara atanır ve söz konusu pozisyonlara atama işlemi yapılıncaya kadar Bankaca ihtiyaç duyulan ve statülerine uygun işlerde görevlendirilir. Bunlar, Bankada yeni bir pozisyona atanıncaya kadar, eski kadrolarının aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali haklarını almaya devam ederler.

(2) Sözleşmeli olarak çalışmayı kabul etmeyen personel, bu Kanunun 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen yönetmeliğin yayımlanmasından itibaren en geç üç ay içerisinde Banka tarafından Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Bu personel, Devlet Personel Başkanlığınca 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun değişik 22 nci maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında belirtilen esas ve usuller çerçevesinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilir. Ancak, 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca Özelleştirme Fonundan karşılanması öngörülen ödemeler, Banka tarafından karşılanır. Bu şekilde yeni bir kadroya nakledilenlerden, haklarında şahsa bağlı hak ve/veya fark tazminatı uygulaması devam eden personelin 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin altıncı fıkrası kapsamındaki hakları devam eder. Bu madde uyarınca yapılan atamalar, ilgililerin şahsa bağlı haklarının ve fark tazminatının tespitine esas önceki kadro ve pozisyonlarının ücretlerinin artırılması ve şahsa bağlı haktan yararlanma süresinin yeniden başlaması sonucunu doğurmaz. "

"Yürürlükten kaldırılan hükümler
MADDE 14- (1) 13/6/1945 tarihli ve 4759 sayılı İller Bankası Kanunu ile 8/12/1987 tarihli ve 298 sayılı 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırılmıştır.
(2) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte İller Bankası Genel Müdürlüğüne ait kadrolar iptal edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili bölümünden çıkarılmıştır."


DEĞERLENDİRME

1- İller Bankası Kanunu şuan, onay için Cumhurbaşkanlığına gönderilmiştir. Cumhurbaşkanı Gül onaylayıp, Resmi Gazetede yayımı için Başbakanlığa gönderecektir. Kanun, Resmi Gazetede yayımlandığı gün yürürlüğe girecektir.

2- 2010/2 KPSS tercih kılavuzunda, İller Bankasına ait 48 kadro yer almaktadır. Bu kadroların tümü memur kadrosudur.

3- Mecliste kabul edilen İller Bankası Kanununun 14. maddesinin 2. fıkrasına göre, Kanunun yürürlüğe gireceği tarihte, İller Bankası kadroları iptal edilecek ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameden çıkarılacaktır. Bu şu anlama gelmektedir: Atama yapılmak için ilana çıkılan kadrolar, iller bankası kanununun Resmi Gazetede yayımlandığı gün, yok hükmünde olacaktır.

4- İyimser bir yorumla, İller Bankasının 4/B'li personel istihdamına benzer bir yapıya geçtiği ve kadrolu alınmak üzere ilana çıkılan ancak kadrolar iptal olacağından, yerleşen adayların sözleşmeli pozisyonlara atanabileceği belirtilebilir. Ancak, bürokratik yapının, risk almayan yapısı düşünüldüğünde, bu iyimser yorumun gerçekleşme şansının az olduğunu belirtmek istiyoruz.

5- Sorun yaşanmaması için şu 3 şartın bir arada bulunması gerekmektedir.
a- Cumhurbaşkanı Gül, kabul edilen kanunu, inceleme süresi olan son güne kadar incelemelidir. (Mecliste 26 Şubat'ta kabul edilmiştir. Meclisin göndermesi ve Cumhurbaşkanlığına tebliği düşünüldüğünde, muhtemelen bu süre en son 13 Şubattır.)
b- KPSS tercih işlemleri 2 Şubat'ta sona erecektir. ÖSYM sonuçları mümkün olan en kısa sürede açıklamalıdır. Başvurular elektronik ortamda alındığı için, sonuçlar ertesi gün açıklanabilir.
c- ÖSYM sonuçları açıklar açıklamaz, adaylar hemen İller Bankasına başvurmalı ve bazı evraklar tamam olmamasına rağmen atama onayları alınarak işlemler tekemmül ettirişmelidir.

Yukarıdaki 3 aşama birden gerçekleşmez ise İller Bankası kadrolarına atanacak adayların, mağdur edilmesinden endişe etmekteyiz.
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET