gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KPSS YERLEŞTİRME KILAVUZU DETAYLARI

KPSS-2014/2 Tercih Kılavuzu, ilgili mevzuat uyarınca atama izni alınmış olan kadroları ve pozisyonları, bunlar için aranan nitelikler ile kontenjanlarını kapsamaktadır. İşte detaylar...

19 Kasım 2014 Çarşamba 14:39
KPSS YERLEŞTİRME KILAVUZU DETAYLARI

GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

1 Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır.

2 KPSS-2014/2 Tercih Kılavuzu, ilgili mevzuat uyarınca atama izni alınmış olan kadroları ve pozisyonları, bunlar için aranan nitelikler ile kontenjanlarını kapsamaktadır.

3 Adayların bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonları tercih edebilmeleri için, 5-6 Temmuz 2014 ve 27-28 Eylül 2014 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2014-KPSS Lisans ve 2014-KPSS Ortaöğretim/Önlisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir.

4 Yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları için KPSSP94, önlisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır. Ancak, Danıştay 12.Daire Başkanlığının 27/06/2013 tarihli ve E:2009/5045, K:2013/5796 sayılı kararı gereğince Teknik Hizmetler ve Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri sınıflarına dahil adayların ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkin kadrolara(Tekniker, Teknisyen, Hemşire, Ebe, Sağlık Memuru, Sağlık Teknisyeni, Sağlık Teknikeri gibi kadrolara) başvurmak istedikleri takdirde, KPSS tercih işlemlerinde en üst öğrenim düzeyinden KPSS’ye girerek elde etmiş oldukları puanları ile alt öğrenim düzey(ler)indeki kadrolara başvuru yapabileceklerdir.


2014 KPSS/2 TERCİH KILAVUZU


KPSS-2014/2 Tercih Kılavuzundan Yerleştirme İçin Tercih Yapan/Tercih Yapacak Adayların Dikkatine

17 Kasım 2014 tarihinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanan KPSS-2014/2 Tercih Kılavuzunda Devlet Personel Başkanlığı tarafından aşağıdaki düzeltmeler yapılmıştır:

1) Kılavuz metni içerisinde yer alan BAŞVURMA ÖZEL ŞARTLARI’na;


2.10. MALİYE BAKANLIĞI

Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliği’nin “Çalışma şartı” başlıklı 39’uncu maddesinde; “18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik gereği yapılan sınavlar veya benzeri sınavlar sonucunda söz konusu Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan (B) grubu kadrolara atananlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından naklen atananlar, görevden çekilen personelden yeniden göreve atananlar ve Hazine Avukatı unvanına atananlar; atandıkları birimin bulunduğu il sınırları içerisinde fiilen iki yıl görev yapmak zorundadırlar. Bu sürenin hesabında izinli sürelerden yalnızca yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. Bu süreyi doldurmayanların kurum içi nakilleri yapılmaz.” hükmü yer almakta olup, Maliye Bakanlığının B grubu kadrolarını tercih edecek adayların, atandıkları birimin bulunduğu il sınırları içerisinde fiilen 2 yıl görev yapma zorunluluğunu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.” maddesi eklenmiştir.

2)  DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’nün Tablo-2’de yer alan ARFF MEMURU kadrolarına “1101” nitelik kodu eklenmiştir.

KPSS-2014/2 Tercih Kılavuzu, yeni haliyle ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanmıştır. Bu değişiklik nedeniyle tercihlerini değiştirmek isteyen adaylar, tercih süresi içinde tercihlerini değiştirebileceklerdir. Adayların tercihlerini yaparken, Tercih Kılavuzunda yapılan düzenlemelere ve değişikliklere dikkat etmeleri gerekmektedir.

KPSS-2014/2’de tercih yapan/tercih yapacak adaylara önemle duyurulur.


ÖSYM KURUM KODU

KADRO/POZİSYON UNVANI

İL

İLÇE

TEŞKİLAT

ADET

NİTELİK1

NİTELİK2

NİTELİK3

291080001

26321

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ARFF MEMURU

AĞRI

MERKEZ

Taşra

4

3331

291080003

26325

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ARFF MEMURU

BİNGÖL

MERKEZ

Taşra

2

3331

291080005

26326

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ARFF MEMURU

ÇANAKKALE

GÖKÇEADA

Taşra

 

 

291080007

26327

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ARFF MEMURU

ERZİNCAN

MERKEZ

Taşra

 

 

291080009

26328

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ARFF MEMURU

HAKKARİ

YÜKSEKOVA

Taşra

 

 

291080011

26329

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ARFF MEMURU

HATAY

MERKEZ

Taşra

 

 

291080013

26330

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ARFF MEMURU

IĞDIR

MERKEZ

Taşra

 

 

291080015

26331

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ARFF MEMURU

KARS

MERKEZ

Taşra

 

 

291080017

26332

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ARFF MEMURU

KOCAELİ

MERKEZ

Taşra

 

 

291080019

26333

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ARFF MEMURU

MARDİN

KIZILTEPE

Taşra

 

 

291080021

26334

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ARFF MEMURU

MUŞ

MERKEZ

Taşra

 

 

291080023

26338

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ARFF MEMURU

SİVAS

MERKEZ

Taşra

 

 

291080025

26339

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ARFF MEMURU

ISPARTA

KEÇİBORLU

Taşra

 

 

291080027

26340

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ARFF MEMURU

ŞANLIURFA

MERKEZ

Taşra

 

 

291080029

26341

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ARFF MEMURU

ŞIRNAK

MERKEZ

Taşra

 

 

291080031

26342

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ARFF MEMURU

UŞAK

MERKEZ

Taşra

 

 

291080033

26343

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ARFF MEMURU

VAN

MERKEZ

Taşra

 

 

291080035

26344

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ARFF MEMURU

GAZİANTEP

OĞUZELİ

Taşra

 

 

291080037

26345

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ARFF MEMURU

İSTANBUL

BAKIRKÖY

Taşra

 

 

291080039

26346

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ARFF MEMURU

MUĞLA

BODRUM

Taşra

 

 

291080041

26347

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ARFF MEMURU

ANTALYA

MURATPAŞA

Taşra

 

 

291080043

26348

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ARFF MEMURU

TRABZON

MERKEZ

Taşra

 

 

291080045

26349

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ARFF MEMURU

ERZURUM

YAKUTİYE

Taşra

 

 

291080115

26547

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ARFF MEMURU

ORDU

GÜLYALI

Taşra

 

 

 

 Kamudan Haberler

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET