gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MAHKEME KARARLARI

3200 HAKİM VE SAVCININ İTİRAZI KARARA BAĞLANDI

3200 HAKİM VE SAVCININ İTİRAZI KARARA BAĞLANDI Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, 3200 hakim ve savcının itirazlarını karara bağladı.

BAĞKURLUYA ERKEN EMEKLİLİK

BAĞKURLUYA ERKEN EMEKLİLİK Geçmişte işyeri açmış ya da şirket ortaklığı ile vergi mükellefi olmuş ancak Bağ-Kur'a kayıt ve tescilini yaptırmamış olanlara geriye dönük borçlanma imkanı verilmesi gündemde.

SÖZLÜ SINAVDA BAŞARISIZ SAYILMA İŞLEMİNE MAHKEME İPTALİ

SÖZLÜ SINAVDA BAŞARISIZ  SAYILMA İŞLEMİNE MAHKEME İPTALİ Mahkeme, sözlü sınavdan başarısız sayılma işlemini iptal etti

ANAYASA MAHKEMESİ HABER SİTELERİNE UNUTULMA HAKKINI HATIRLATTI

ANAYASA MAHKEMESİ HABER SİTELERİNE UNUTULMA HAKKINI HATIRLATTI Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, yapılan bireysel başvuru üzerine, hakkında ulusal bir gazetenin internet arşivinde, uyuşturucu kullandığı için adli para cezasına hükmedildiğine ilişkin geçmiş yıllara ait yayımlanan haberin internet yayınının kaldırılmaması üzerine Anayasa ile güvence altına alınan şeref ve itibarın korunması hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

FAZLA ÇALIŞMA MAHKEMEDE NASIL TESPİT EDİLİR?

FAZLA ÇALIŞMA MAHKEMEDE NASIL TESPİT EDİLİR? İşçinin çalışma süresine ilişkin talepleri karşısında yargı çalışma saatlerini gösterir kayıtlar ile tanık beyanlarına göre fazla mesai ve çalışma süresi hesaplaması yapmaktadır.

YARGITAY'DA İŞYERİ DEVRİ ÖLÇÜTLERİ VE İŞÇİ ALACAKLARI

YARGITAY'DA İŞYERİ DEVRİ ÖLÇÜTLERİ VE İŞÇİ ALACAKLARI İşyeri devrine ilişkin Yargıtay 7. Hukuk Dairesinin almış olduğu bir kararında(*), işyeri devrine ilişkin temel ölçütler, devrin feshe bağlı haklara etkisi açıklanmıştır.

2010 KPSS İPTAL EDİLDİ

2010 KPSS İPTAL EDİLDİ Ankara 1. İdare Mahkemesi 2010 KPSS genel yetenek ve genel kültür sınavı iptal edildi.

KAFA TOKUŞTURAN ÖĞRETMENE KASTEN YARALAMA SUÇU

KAFA TOKUŞTURAN ÖĞRETMENE KASTEN YARALAMA SUÇU Sözünü dinlemeyen öğrencilerinin kafasını tokuşturan öğretmenin "kasten yaralama" suçundan beraatine hükmeden yerel mahkeme kararını Yargıtay Ceza Genel Kurulu bozdu.

YARGITAYDAN 100 BİNLERCE KİŞİYE ERKEN EMEKLİLİK MÜJDESİ

YARGITAYDAN 100 BİNLERCE KİŞİYE ERKEN EMEKLİLİK MÜJDESİ Yargıtay, yüz binlerce kişiye emsal olacak bir karar verdi.

EŞ DURUMU TAYİNİ REDDEDİLEN MEMURA MAHKEMEDEN İPTAL KARARI

EŞ DURUMU TAYİNİ REDDEDİLEN MEMURA MAHKEMEDEN İPTAL KARARI Ankara 4. İdare Mahkemesi, Polatlı Yüzükbaşı İlkokulu'nda öğretmen olarak görev yapan Eğitim-Bir-Sen üyesinin, Ağustos 2015'de elektronik ortamda yaptığı il içi eş durumu mazeret tayini talebinin reddedilmesine ilişkin işlemi, hukuka aykırı bularak iptal etti.

HİZMET GEREĞİ ATANAN MEMURUN DÖNME YASAĞINA YÜRÜTMEYİ DURDURMA

HİZMET GEREĞİ ATANAN MEMURUN DÖNME YASAĞINA YÜRÜTMEYİ DURDURMA Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 1. maddesiyle değiştirilen asıl yönetmeliğin 11. maddesinin 3. fıkrasında yer alan, “Hizmet gereği başka bir hizmet alanına veya bölgesine atanan memurlar, kurumların özel yönetmeliklerinde belirlenecek istisnalar dışında ayrıldığı hizmet alanına yeniden atanamaz” hükmünü yürütmeyi durdurdu.

KEYFİ MÜHENDİS ATAMASINA MAHKEME

KEYFİ MÜHENDİS ATAMASINA MAHKEME Türk Enerji-Sen, DSİ Genel Müdürlüğünce yapılan mühendis atamasına yönelik açılan dava sonucu yürütmesi durduruldu.

REKTÖRLERE GÖREVLENDİRME SINIRI

REKTÖRLERE GÖREVLENDİRME SINIRI Üniversitede şef olarak görev yapmakta olan Eğitim-Bir-Sen üyesinin, 2547 sayılı Kanun’un 13/b-4 maddesi uyarınca Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda görevlendirilmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan dava karara bağlandı.

SENDİKA YÖNETİCELERİ İŞYERİ GÜVENCESİ MAHKEME KARARI

SENDİKA YÖNETİCELERİ İŞYERİ  GÜVENCESİ MAHKEME KARARI Ankara 1. İdare Mahkemesi, Milli Eğitim Bakanlığı’nda eğitim uzmanı olarak görev yapan Eğitim-Bir-Sen üyesinin başka bir birimde görevlendirilmesine ilişkin işlem ile bu işleme yapılan itirazın reddine ilişkin işlemin hukuka aykırı olduğu, idari yargı mercilerince oluşturulan içtihatlarla belirlenen geçici görevlendirmenin koşul ve ölçütlerine uyulmadığı ve 4688 sayılı Kanun’un 18/2 maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle iptali talebiyle açılan davada, sendika temsilcisinin görev yerinin değiştirilmesinin hukuka aykırı olduğuna hükmetti.

SÖZLEŞMENİN FESHİ İŞLEMİNİN İPTALİNE İLİŞKİN DANIŞTAY KARARI

SÖZLEŞMENİN FESHİ İŞLEMİNİN İPTALİNE İLİŞKİN DANIŞTAY KARARI Türkiye İstatistik Kurumu Ankara Bölge Müdürlüğünde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/C maddesi kapsamında geçici personel olarak görev yapan personelin sözleşmesinin feshine açılan davada Danıştay Kararı.

MUVAFAKAT VERİLMEMESİ DAVA SONUCU

MUVAFAKAT VERİLMEMESİ DAVA SONUCU Ege Üniversitesinde görevli hemşire üyemizin eş durumu nedeniyle Balıkesir Üniversitesine tayin olmak için talep ettiği muvafakatın idarece verilmemesi nedeniyle Sağlık Sen tarafından İzmir 6. İdare Mahkemesinde dava açıldı.

GÖREV SÜRESİ UZATILMAYAN YÖNETİCİSİ YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI

GÖREV SÜRESİ UZATILMAYAN YÖNETİCİSİ YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliği gereğince yapılan değerlendirmelerde başarısız sayılma işlemine karşı açılan davalarda verilen yürütmeyi durdurma kararlarına istinaden üçüncü defa yapılan yeniden değerlendirme sonucunda, başarısız sayılma ve görev süresinin uzatılmamasına ilişkin işlemin yürütmesini durdurdu.

2015 ÖNCESİ EMEKLİ OLAN MEMURA EK İKRAMİYE MÜJDESİ

2015 ÖNCESİ EMEKLİ OLAN MEMURA EK İKRAMİYE MÜJDESİ Mahkeme kararıyla 30 yıldan fazla çalışan memura ek ikramiye alma fırsatı doğdu. Anayasa Mahkemesi kararından sonra Ankara İdare Mahkemesi de, dava açan emeklilerin 15 bin liradan 30 bin liraya kadar ek ikramiye alabileceklerine hükmetti.

BANKA İŞLEM ÜCRETLERİNE DANIŞTAY'DAN DUR KARARI

BANKA İŞLEM ÜCRETLERİNE DANIŞTAY'DAN DUR KARARI Danıştay İdari Dava Dairesi, banka hesabından "işletim ücreti" alınmasına ilişkin işlemlerin yürütmesini durdurdu.

SÖZLEŞMELİDEN KADROYA GEÇEN ÖĞRETMENE ÖZLÜK HAKKI

SÖZLEŞMELİDEN KADROYA GEÇEN ÖĞRETMENE ÖZLÜK HAKKI Danıştay 12. Dairesi, kadrolu öğretmenlerle sözleşmeli öğretmenlerin aynı özlük haklarına sahip olduğu kararını verdi.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET