gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

4/C'DE AİHM MİLADI

KAKSEN'in yaptığı AİHM başvurusu 4/c'liler de yeni umut oldu...

16 Şubat 2012 Perşembe 15:37

 HAKSEN’in iç hukuku tamamlayarak AİHM’e yaptığı başvuru AYRIM YAPILMAKSIZIN TÜM 4/C PERSONELİ İÇİN BİR MİLATTIR.

Bu başvurunun öneminin daha iyi anlaşılması için AİHM’in daha önceki bazı kararlarının tüm çalışanlar açısından nasıl bağlayıcı olduğuna ilişkin örnekler vardır.

1-Daha önceki yıllarda ‘iş bırakma’ nedeniyle pek çok memur çeşitli cezalar verilirken, sendikamız hukuk müşavirinin bu konuda ceza alan başka bir sendika üyeleri adına yaptığı başvuruda AİHM, sendika kararına uyan memurlara ceza verilemeyeceğine karar verdi. Başvuru sadece bazı sendika üyeleri için yapılmış olmasına rağmen, kararın gerekçesine göre bundan sonra hiçbir sendika üyesi memura iş bırakma nedeniyle ceza verilememiştir.

2-Sendika ile bir belediye arasında yapılan toplu sözleşmenin yasal olarak kabul edilmemesi üzerine AİHM’e yapılan başvuru sonucu AİHM, sözleşmenin uluslararası mevzuata uygun olduğuna karar verdi. Bu karardan sonra herhangi bir yasa olmadan, diğer belediylerde de memurlar adına başka sendikalar tarafından sözleşmeler yapılmıştır.

Bu örnek olaylardan da anlaşılacağı üzere sendikamız tarafından yapılan başvuru ilk ve tek AİHM başvurusudur. Bu başvuru 3 yıllık bir hukuk mücadelesinin sonucu olarak sadece HAKSEN tarafından yapılabilen önemli bir başvurudur.

Artık tüm 4/C’li personelin bir hakkı teslim etmesinin zamanı gelmiştir. Sadece söylem üreten, mağduriyeti istismar etmekten ve siyaset yapmaktan başka bire faaliyeti olmayan sendikaların 4/C lilerin hakkını alması mümkün değildir.

Sadece AİHM başvurusuyla değil tüm eylem ve söylemleriyle 4/C statüsünün kaldırılması için kararlı bir mücadele yürüten HAKSEN’e katılmanın zamanı geldi de geçmektedir.

Konfederasyonumuza bağlı Büro Hak-Sen’e Türkiye İstatistik Kurumunda 4/C’li olarak çalışan personel tarafından yapılan başvurular üzerine 4/C personelinin sendikal örgütlenme hakkı başta olmak üzere tüm yasal haklarının elde edilmesi için 2008 yılında başlatılan hukuk mücadelemiz devam etmektedir.

Hukuk mücadelemiz sonucu, üyeliği işlemeye koymayan TÜİK kararı ve 4/C personelin memur sendikalarına üye olmasını engelleyen Devlet Personel Başkanlığı görüşü iptal edilerek, TÜİK 4/C personeli Sabahattin Gürler’in sendikamızın 4/C’li ilk üyesi olması sağlanmıştır.

Sabahattin Gürler 1989-2008 yıları arasında aralıksız olarak 19 yıl süreyle 4/C statüsünde çalışmasına rağmen emeklilik süresini doldurduğu gerekçesiyle 2009 yılında sözleşmesi yenilenmeyerek herhangi bir tazminat ödenmemiştir.

Bu nedenle, HAKSEN Hukuk Müşavirliğince sendika üyemiz adına Nisan-2009’da Danıştay’a dava açılmıştır. Danıştay 2.Dairesinin yürütmeyi durdurma talebimizi reddetmesi nedeniyle İdari Dava Daireleri Kuruluna yapılan itiraz üzerine, Danıştay İDDK yaptığı inceleme sonucu, Mart- 2010 ayında 657 sayılı Yasanın 4/C maddesinin Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptali için Anayasa Mahkemesine başvuru kararı almıştır.

Söz konusu başvurunun Anayasa Mahkemesince incelenmesi sonucu ‘4/C İPTAL BAŞVURUSU’ Mart-2011 ayında reddedilmiştir. Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararı da Ekim-2011’de Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Anayasa Mahkemesinin ret kararından sonra, davanın lehimize sonuçlanma ihtimalinin bulunmadığı ve yargılamanın yıllar sonra kesinleşeceği göz önüne alınarak konu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine götürülmüştür.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine götürülen konu, 4/C’li üyemize tazminat ödenmemesine ilişkin bireysel işlem olması nedeniyle , konunun diğer 4/C’li personeli ilgilendirmediği şeklinde son derece yanlış yorumlar yapılmaktadır.

Zaten 4/C veya herhangi başka bir konuda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine toplu bir başvuru mekanizması yoktur.

Kaldı ki, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin herhangi yasayı iptal etmesi gibi bir yetkisi ve görevi yoktur.

AİHM, kendisine yapılan bireysek başvuruları Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine aykırılık açısından inceleyerek, hak ihlalinin olup olmadığını tespit etmektedir.

Hak ihlalinin tespit edilmesi durumunda, ihlali yapan Devlet’in konuya ilişkin gerekli tedbirleri alması gerekmektedir.

AİHM’e doğrudan doğruya 4/C konusunda herhangi bir başvurunun söz konusu olamayacağı, ancak bireysel anlamda iç hukuk yollarının tüketilmesi sonucu bir başvurunun yapılabilmesi mümkündür.

Ayrıca, ükemizdeki kişi veya kuruluşların 657 sayılı Yasanın 4/C maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesine yeni bir başvuru yapması da artık mümkün değildir.

Kısacası, HAKSEN dışında herhangi bir kişi veya sendikanın bu aşamada AİHM’e başvuru yapması da mümkün değildir.

HAKSEN tarafından yapılan başvurunun 3 yıllık bir dava sürecinden sonra gerçekleştiği unutulmamalıdır.

HAKSEN, binlerce 4/C linin geleceğini, hak ve ekmeğini ilgilendiren başvuruyu sendikal mücadelenin yüzünü ağartacak bir anlayışla yapmıştır.

AİHM, başvurumuzu incelerken, sadece tazminat ödenip ödenmediği konusuna bakmayacaktır. Buradaki esas incelencek olan husus, 4/C personel istihdamının insan hakları açısından evrensel hukuka uygunluğu olacaktır. Zira söz konusu mağduriyetin kaynağı, 4/C statüsünden kaynaklanmaktadır.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET