gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

4/C'DE ZORUNLU EMEKLİLİĞE İPTAL

Bursa 1. İdare Mahkemesi, 4/C'li olarak çalışan personelin, emekliliğe hak kazanması nedeniyle sözleşmesinin yenilenmemesinin yürütmesini durdurdu » Türkiye istatistik Kurumu (TÜIK) Bursa Bölge Müdürlüğü'nde 20 yıl süreyle aralıksız olarak 4/C statüsünde sözleşmeli personel olarak görev yapan Fatma Mirzaoğlu'nun emekliliği hak ettiği gerekçesiyle sözleşmesi yenilenmedi.

12 Temmuz 2011 Salı 09:14
4/C'de zorunlu emekliliğe iptal

Bursa 1. İdare Mahkemesi, 4/C'li olarak çalışan personelin, emekliliğe hak kazanması nedeniyle sözleşmesinin yenilenmemesinin yürütmesini durdurdu » Türkiye istatistik Kurumu (TÜIK) Bursa Bölge Müdürlüğü'nde 20 yıl süreyle aralıksız olarak 4/C statüsünde sözleşmeli personel olarak görev yapan Fatma Mirzaoğlu'nun emekliliği hak ettiği gerekçesiyle sözleşmesi yenilenmedi.

Büro Çalışanları Hak Sendikası (Büro Hak-Sen) söz konusu gerekçeye dayanarak yapılan işlemin hukuka aykırı olduğunu iddia ederek, sendika üyesi adına Bursa 1. idare Mahkemesi'ne dava açtı. 'Kamu yararı yok' Dosyayı inceleyen Bursa 1. idare Mahkemesi kararında, "1990 yılından bu yana 20 yıldır görev yapan davacının, görevinde başarısızlığına veya hizmetine ihtiyaç duyulmadığına yönelik hukuken kabul edilebilir Büro Çalışanları Hak Sendikası (Büro Hak-Sen) söz konusu gerekçeye dayanarak yapılan işlemin hukuka aykırı olduğunu ifade ederek, sendika üyesi adına dava açmıştı. bir somut tespit bulunmadığı anlaşıldığından hizmet sözleşmesinin sona ermesi üzerine 5510 sayılı kanuna göre yaşlılık aylığını hak etmesi sebebiyle sözleşmesinin yenilenmemesine ilişkin işlemde kamu yararı ve hizmet gerekleri bakımından hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmaktadır" ifadelerine yer verdi.

Oybirliği ile alınan kararda; "Hukuk Devleti olmanın gereği, idarelerin takdir yetkisine dayalı olarak tesis ettikleri bireysel ya da düzenleyici işlemlerin hukuken geçerli ve objektif bir sebebe dayanmasıdır. Takdir yetkisine dayalı işlemlerin, hukukun belirlediği sınırlar ve eşitlik kuralı gözetilerek kamu yararına ve hizmet gereklerine uygun şekilde objektif, makul ve geçerli neden ve gerekçelere dayalı olarak tesis edilmesi gerektiği" ifadesi kullanıldı.

Aydınlık

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET