gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

4/C PERSONELİNE EK ÖDEME YOLU AÇILDI

4/C'li personelin ek ödeme talebini reddeden Adıyaman Tapu Müdürlüğü işlemine Şanlıurfa İdare Mahkemesi 657 sayılı Kanun'un 4/C maddesi kapsamında istihdam edilen davacının, kurum çalışanlarına 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek-9.maddesi kapsamında ödenen ek ödemelerden yararlandırılması gerekirken, bu yönde yaptığı başvurunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna vardı.

31 Ekim 2014 Cuma 06:10
4/C PERSONELİNE EK ÖDEME YOLU AÇILDI

4/C PERSONELİNE EK ÖDEME YOLU AÇILDI

4/C'li personelin ek ödeme talebini reddeden Adıyaman Tapu Müdürlüğü işlemine Şanlıurfa İdare Mahkemesi 657 sayılı Kanun'un 4/C maddesi kapsamında istihdam edilen davacının, kurum çalışanlarına 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek-9.maddesi kapsamında ödenen ek ödemelerden yararlandırılması gerekirken, bu yönde yaptığı başvurunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna vardı.


Adıyaman Tapu Müdürlüğü'nde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/C maddesi kapsamında geçici personel statüsünde istihdam edilen davacının, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek-9 .maddesi kapsamında kurum çalışanlarına ödenen ek ödemelerden yararlandın iması talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 13.09.2013 tarih ve 867 sayılı davalı idare işleminin; Anayasa'nın eşitlik ve sosyal devlet ilkeleri ile bağdaşmadığı, hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali ile anılan ek ödemelerin idareye başvuru tarihinden geriye doğru 60 günlük süreden itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenildi.


Kararda, hukuka aykırılığı yargı karan ile saptanan işlemler nedeniyle ilgililerin yoksun kaldığı parasal hakların tazmini Anayasa'nın 125. maddesi uyarınca zorunlu olduğundan; davacının idareye başvuru tarihinden geriye doğru altmışıncı günden itibaren yoksun kaldığı ek ödemelerin yine aynı tarihten itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesi gerekmektedir.Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, tazmin talebinin kabulü ile davacının idareye başvuru tarihinden geriye doğru altmışıncı günden itibaren yoksun kaldığı ek ödemelerin yine aynı tarihten itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine karar verildi.

 

KamudanHaberler

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET