gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

AK PARTİ 2005 VE 2006 YILI KESİNHESABI ANAYASA MAHKEMESİNCE KARARA BAĞLANDI

Anayasa Mahkemesi yaptığı incelemede 2005 yılı için 81.329,31 YTL, 32.176,07 YTL Parti amacına uygun ve Parti tüzelkişiliği adına yapılmış harcama olarak kabulü mümkün görülmeyerek hazineye irat kabul edildi.

18 Haziran 2011 Cumartesi 01:32
AK Parti 2005 ve 2006 Yılı Kesinhesabı Anayasa Mahkemesince Karara Bağlandı

Denetimin maddi öğelerini oluşturan defter ve belgelerde Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Genel Merkezi ile il örgütlerinin 2006 yılı gelirlerinin 78.517.855,17 YTL., borçlarının 9.776.358,81 YTL., giderlerinin 83.126.615,04 YTL., alacaklarının 3.433.990,47 YTL., 2007 yılına devreden nakit mevcudunun 1.733.608,47 YTL. olduğu, gelir ve borç rakamları toplamı ile gider, alacak ve nakit devir rakamları toplamının birbirine denk olduğu görülmüştür.
Anayasa Mahkemesi tarafından:
            Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 2005 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda;
1-Parti’nin 2005 yılı kesinhesabında gösterilen 69.649.354,18 YTL. geliri, 3.694.628,84 YTL. borçları, 64.524.584,03 YTL. gideri, 2.695.817,23 YTL. alacakları ile 6.123.581,76 YTL. nakit devrinin Hazine’ye irat kaydedilenler dışında kalan bölümünün eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Yasası’na uygun olduğuna,
2- Kesinhesapta gösterilen giderlerden Parti amacına uygun ve Parti tüzelkişiliği adına yapılmış harcama olarak kabulü mümkün görülmeyen 81.329,31 YTL. karşılığı Parti malvarlığının2820 sayılı Siyasî Partiler Yasası’nın 75. ve 76. maddeleri gereğince Hazine’ye gelir kaydedilmesine,
            2006 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda;
1-Parti’nin 2006 yılı kesinhesabında gösterilen 78.517.855,17 YTL. geliri, 9.776.358,81 YTL. borçları, 83.126.615,04 YTL. gideri, 3.433.990,47 YTL. alacakları ile 1.733.608,47 YTL. nakit devrinin Hazine’ye irad kaydedilenler dışında kalan bölümünün eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Yasası’na uygun olduğuna,
2- Kesinhesapta gösterilen giderlerden Parti amacına uygun ve Parti tüzelkişiliği adına yapılmış harcama olarak kabulü mümkün görülmeyen 32.176,07 YTL. karşılığı Parti malvarlığının2820 sayılı Siyasî Partiler Yasası’nın 75. ve 76. maddeleri gereğince Hazine’ye gelir kaydedilmesine,
4.5.2011 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET