gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ANAYASA MAHKEMESİ'NDEN 4/C'İN İPTALİ İSTEMİNE RET

Anayasa Mahkemesi, Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunun başvurusu üzerine; 14.7.1965 günlü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 maddesinin (C) fıkrasının ve 10.11.2005 günlü, 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu’nun 49. maddesinin ikinci fıkrasının iptali istemini görüştü. Yüksek Mahkeme her iki taleple ilgili iptal istemini reddettti. Anayasa Mahkemesi bu kararıyla; 4/B'den sonra 4/C'yi de Anayasa'ya uygun bulmuştur.

31 Mart 2011 Perşembe 12:06
Anayasa Mahkemesi'nden 4/C'in iptali istemine ret

 Anayasa Mahkemesi, 4-C düzenlemesinin iptali istemini reddetti.

Anayasa Mahkemesi, Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunun başvurusu üzerine,
 
1- 14.7.1965 günlü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 maddesinin (C) fıkrasının,

2- 10.11.2005 günlü, 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu’nun 49. maddesinin ikinci fıkrasının,

iptalini ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi istemlerini görüştü.
 
Yapılan görüşme sonrasında, Yüksek Mahkeme;
 
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 maddesinin (C) fıkrasının Anayasa’ya aykırı olmadığına ve itirazın REDDİNE, OYÇOKLUĞUYLA,
 
2- 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu’nun 49. maddesinin ikinci fıkrasına ilişkin esas incelemenin, fıkranın “657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) fıkrasına göre sözleşmeli olarak çalıştırılacak geçici personele ödenecek ücretler, …” bölümü ile sınırlı olarak yapılmasına, OYBİRLİĞİYLE,
 
3- 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu’nun 49. maddesinin ikinci fıkrasının “657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) fıkrasına göre sözleşmeli olarak çalıştırılacak geçici personele ödenecek ücretler, …” bölümünün Anayasa’ya aykırı olmadığına ve itirazın REDDİNE, OYÇOKLUĞUYLA,
 
- Yürürlüğün durdurulması isteminin REDDİNE. OYBİRLİĞİYLE
 
karar vermiştir.
 
Bu karar gereğince; Anayasa Mahkemesi 4/B'den sonra 4/C istihdam şeklini de Anayasaya uygun bulmuştur.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET