gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ANAYASA MAHKEMESİ 5766, 2547, 5237, 5510 VE 534 SAYILI KANUN KARARLARI

28 Nisan 2011 Perşembe Günü Saat 09.30’da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları

02 Mayıs 2011 Pazartesi 08:30
Anayasa Mahkemesi 5766, 2547, 5237, 5510 ve 534 sayılı Kanun Kararları

 

Sıra No

Esas Sayısı

Konusu

İnceleme

Evresi

Verilen Kararın Sonucu

1

2009/39

 

Hatay 1. Vergi Mahkemesi

 

4.6.2008 günlü, 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un geçici 1. maddesinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi istemi.

 

Esas

- 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un geçici 1. maddesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,

 

- İptal kararının sonuçsuz kalmaması için kararın Resmî Gazete’de yayımlanacağı güne kadar YÜRÜRLÜĞÜNÜN DURDURULMASINA.

 

 

2

2009/56

 

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu

4.11.1981 günlü, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 17.8.1983 günlü, 2880 sayılı Kanun’un 22. maddesiyle değiştirilen 41. maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinin iptaline karar verilmesi istemi.

 

Esas

1- 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 17.8.1983 günlü, 2880 sayılı Kanun’un 22. maddesiyle değiştirilen 41. maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,

 

2- İPTAL HÜKMÜNÜN, KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK BİR YIL SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE.

 

3

2009/59

 

Ankara 9. İdare Mahkemesi

 

4.11.1981 günlü, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 54. maddesinin (g) fıkrasının “Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası verilen öğrenciler, bir daha herhangi başka bir yükseköğretim kurumuna alınamazlar.” biçimindeki ikinci cümlesinin iptaline karar verilmesi istemi.

 

Esas

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 54. maddesinin (g) fıkrasının “Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası verilen öğrenciler, bir daha herhangi başka bir yükseköğretim kurumuna alınamazlar.” biçimindeki ikinci cümlesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE.

 

4

2009/66

 

Şişli 2. Asliye Ceza Mahkemesi

 

1- 9.6.2004 günlü, 5187 sayılı Basın Kanunu’nun 26. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “… iki ay …” ibaresinin,

2- 26.9.2004 günlü, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 51. maddesinin (1) numaralı fıkrasının ilk cümlesinde yer alan “… hapis …” sözcüğünün,

iptaline karar verilmesi istemi.

 

Esas

1- 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 51. maddesinin (1) numaralı fıkrasının ilk tümcesinde yer alan “… hapis …” sözcüğünün iptaline ilişkin itiraz başvurusunun, Anayasa’nın 152. ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 28. maddelerinin son fıkraları gereğince REDDİNE,

2- 5187 sayılı Basın Kanunu’nun 26. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “… iki ay …” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,

3- İPTAL HÜKMÜNÜN, KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK BİR YIL SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE.

 

5

2009/86

 

Diyarbakır 2. İş Mahkemesi

31.5.2006 günlü, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 56. maddesinin son fıkrasının iptaline karar verilmesi istemi.

 

Esas

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 56. maddesinin son fıkrasının Anayasa’ya aykırı olmadığına ve itirazın REDDİNE.

 

6

2009/93

 

Ankara 9. İdare Mahkemesi

8.6.1949 günlü, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’nun 71. maddesinin birinci cümlesinde yer alan “… eşinden 30 yaş veya daha büyük ise ölümünde eşine yarı nispetinde aylık bağlanır.” ibaresinin iptaline karar verilmesi istemi.

 

Esas

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’nun 71. maddesinin birinci cümlesinde yer alan “… eşinden 30 yaş veya daha büyük ise ölümünde eşine yarı nispetinde aylık bağlanır.” İbaresinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve itirazın REDDİNE.


 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET