gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ANAYASA MAHKEMESİ 7 TEMMUZ 2011 SONUÇLARI

7 Temmuz 2011 Perşembe Günü Saat 09.30’da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları

12 Temmuz 2011 Salı 08:44
Anayasa Mahkemesi 7 Temmuz 2011  Sonuçları


 

Sıra No

Esas Sayısı

Konusu

İnceleme

Evresi

Verilen Kararın Sonucu

1

2010/69

 

Hakkari Sulh Ceza Mahkemesi

26.9.2004 günlü, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 297. maddesinin (2) numaralı fıkrasının iptaline karar verilmesi istemi.

Esas

- 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 297. maddesinin (2) numaralı fıkrasının Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,

 

- İPTAL HÜKMÜNÜN, KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ALTI AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE.

 

2

2010/99

 

Bakırköy 13. İş Mahkemesi

22.5.2003 günlü, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 20. maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “… kesin olarak …” ibaresinin iptaline karar verilemesi istemi.

 

Esas

4857 sayılı İş Kanunu’nun 20. maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “… kesin olarak …” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve itirazın REDDİNE.

3

2010/116

 

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi

19.10.2005 günlü, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun;

1- 160. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “… ile diğer mensupları …” ibaresinin,

2- 161. maddesinin birinci cümlesinin,

iptaline karar verilmesi istemi.

 

Esas

5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun;

1- 160. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “… ile diğer mensupları …” ibaresinin,

2- 161. maddesinin birinci cümlesinin,

Anayasa’ya aykırı olmadığına ve itirazın REDDİNE.

 

4

2009/12

 

Ankara 1.

İdare Mahkemesi

10.12.2003 günlü, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun ekindeki 22.12.2005 günlü, 5436 sayılı Kanun’un 12. maddesiyle değiştirilen (I) SAYILI CETVEL’in Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri başlıklı bölümün 8. sırasında yer alan “Adalet Bakanlığı” ibaresinin iptaline karar verilmesi istemi.

 

Esas

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun ekindeki 22.12.2005 günlü, 5436 sayılı Kanun’un 12. maddesiyle değiştirilen (I) SAYILI CETVEL’in Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri başlıklı bölümün 8. sırasında yer alan “Adalet Bakanlığı” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve itirazın REDDİNE.

5

2011/2 (Değişik İşler)

 

Mehmet Hatip DİCLE vekili Av. Levent KANAT

 

1- 12.06.2011 tarihinde yapılan XXIV. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Diyarbakır ili seçim çevresinden bağımsız milletvekili seçilen ve buna dair mazbatasını alan müvekkil Mehmet Hatip DİCLE hakkında Yüksek Seçim Kurulu’nca alınan 1022 no’lu ve 21.06.2011 tarihli kararda müvekkile verilen milletvekili tutanağının seçilme yeterliğine ilişkin tam kanunsuzluk hali nedeniyle iptaline dair kararı ile bu karara yapılan itiraz sonrasında verilen 1071 no’lu ve 23.06.2011 tarihli kararların İPTALİNE,

2- Milletvekili aday listelerinin kesinleşmesi sonrasında yapılan seçim sonuçlarına göre hakkında milletvekili tutanağı (mazbata) düzenlenen şahısların milletvekili yeterlilik durumlarına dair karar verme yetkisinin TBMM’de olduğunun TESPİTİNE,

3- YSK’nun itiraza konu kararı gereğince Diyarbakır İl Seçim Kurulu’nca 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 34. ve 35. maddelerindeki esaslara göre sıradaki adayın tespit edilerek milletvekili tutanağı düzenlenmesine dair kararı doğrultusunda Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 6. sıradaki adayı Oya ERONAT’a milletvekili tutanağının düzenlenmesine dair kararının iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına,

karar verilmesi istemi.

Esas

Mehmet Hatip DİCLE vekili Av. Levent KANAT’ın;

1- 12.06.2011 tarihinde yapılan XXIV. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Diyarbakır ili seçim çevresinden bağımsız milletvekili seçilen ve buna dair mazbatasını alan müvekkil Mehmet Hatip DİCLE hakkında Yüksek Seçim Kurulu’nca alınan 1022 no’lu ve 21.06.2011 tarihli kararda müvekkile verilen milletvekili tutanağının seçilme yeterliğine ilişkin tam kanunsuzluk hali nedeniyle iptaline dair kararı ile bu karara yapılan itiraz sonrasında verilen 1071 no’lu ve 23.06.2011 tarihli kararların iptaline,

2- Milletvekili aday listelerinin kesinleşmesi sonrasında yapılan seçim sonuçlarına göre hakkında milletvekili tutanağı (mazbata) düzenlenen şahısların milletvekili yeterlilik durumlarına dair karar verme yetkisinin TBMM’de olduğunun tespitine,

3- YSK’nun itiraza konu kararı gereğince Diyarbakır İl Seçim Kurulu’nca 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 34. ve 35. maddelerindeki esaslara göre sıradaki adayın tespit edilerek milletvekili tutanağı düzenlenmesine dair kararı doğrultusunda Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 6. sıradaki adayı Oya ERONAT’a milletvekili tutanağının düzenlenmesine dair kararının iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına,

karar verilmesi istemini içeren, 27.6.2011 günlü dilekçesi ve ekleri, konuya ilişkin rapor, ilgili Anayasa ve yasa kuralları incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü;

Başvurunun, 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 79. maddesi gereğince yetkisizlikten REDDİNE.

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET