gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ANAYASA MAHKEMESİ MEB MERKEZ KADROLARINI GÖREVDEN ALAN MADDEYİ İPTAL ETTİ

Anayasa Mahkemesi, Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatındaki bazı kadrolarda bulunan görevlilerin görevlerine son verilmesi kuralını, “Grup Başkanı” ibaresi yönünden hariç olmak üzere iptal etti.

25 Temmuz 2015 Cumartesi 16:43
ANAYASA MAHKEMESİ MEB MERKEZ KADROLARINI GÖREVDEN ALAN MADDEYİ İPTAL ETTİ

Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatındaki bazı kadrolarda bulunan görevlilerin görevlerine son verilmesi konusunda;

Anayasa Mahkemesi, 652 Sayılı KHK’ye Eklenen Geçici 10. Maddenin (3) Numaralı Fıkrasında, Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi, Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür, İnşaat ve Emlak Grup Başkanı ve Grup Başkanı kadrolarında bulunanlar ile Bakanlık taşra teşkilatında İl Müdürü, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı ve İlçe Millî Eğitim Müdürü kadrolarında bulunanların görevlerinin bu maddenin yayımı tarihinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona ereceğini, bunlardan Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi, Müsteşar Yardımcısı ve Genel Müdür kadrolarında bulunanların ekli (3) sayılı liste ile ihdas edilen Bakanlık Müşaviri kadrolarına, Grup Başkanı ve İl Müdürü kadrolarında bulunanların ekli (3) sayılı liste ile ihdas edilen Grup Başkanı ve İl Müdürü kadrolarına, diğerleri ile geçici 3. maddeye istinaden şahsa bağlı Şube Müdürü kadrolarında bulunanların ise ekli (3) sayılı liste ile ihdas edilen Eğitim Uzmanı kadrolarına, hâlen bulundukları kadro dereceleriyle hiçbir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılacaklarını, ekli (3) sayılı liste ile ihdas edilen kadroların herhangi bir sebeple boşalması hâlinde ise bu kadroların hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılacağına ilişkin kuralları, “Grup Başkanı” ibaresi yönünden hariç olmak üzere Anayasa’nın 2. maddesine aykırı bularak iptal etmiştir.

Millî Eğitim Bakanlığında görev yapan Millî Eğitim Denetçi ve Millî Eğitim Denetçi Yardımcılarına ilişkin düzenleme

Anayasa Mahkemesi, Millî Eğitim Bakanlığında görev yapan Millî Eğitim Denetçi ve Millî Eğitim Denetçi Yardımcılarının, yeni düzenleme ile Maarif Müfettişi ve Maarif Müfettişi Yardımcısı kadrolarına atanmalarına ve “Millî Eğitim Denetçi” ve “Millî Eğitim Denetçi Yardımcısı” unvanlarının mevzuattan çıkarılmasına ilişkin kuralları da Anayasa’ya aykırı bulmamış ve anılan kuralların iptal edilmesi yönündeki talebin reddine karar vermiştir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET