gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ANAYASA MAHKEMESİ ÖĞRETİM GÖREVLİLERİNİN ÖZEL ÇALIŞMASINA İMKAN VERDİ

Anayasa Mahkemesi mesai saatleri dışında serbest meslek faaliyetinde bulunan veya özel kuruluşlarda çalışan öğretim üyelerinin, üç ay içinde bu faaliyetlerini sona erdirmelerini öngören hükmün yürürlülüğünü durdurdu.

08 Kasım 2014 Cumartesi 22:00
ANAYASA MAHKEMESİ ÖĞRETİM GÖREVLİLERİNİN ÖZEL ÇALIŞMASINA İMKAN VERDİ

ANAYASA MAHKEMESİ ÖĞRETİM GÖREVLİLERİNİN ÖZEL ÇALIŞMASINA İMKAN VERDİ
   

Anayasa Mahkemesinin bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan kararında, mesai saatleri dışında serbest meslek faaliyetinde bulunan veya özel kuruluşlarda çalışan öğretim üyelerinin, üç ay içinde bu faaliyetlerini sona erdirmelerini öngören 14. ve 19. maddelerinin iptal edildiğinden, uygulanmasından doğacak sonradan giderilmesi güç veya olanaksız durum ve zararların önlenmesi ve iptal kararlarının sonuçsuz kalmaması için, kararın Resmi Gazete'de yayımlanacağı güne kadar yürürlülüklerinin durdurulmasına oy çokluğuyla karar verildiği, diğer hükümlere ilişkin iptal istemi reddedildiğinden bunlarla ilgili yürürlüğün durdurulması talebinin de oy birliğiyle yerinde bulunmadığı belirtildi.

Anayasa Mahkemesi, 6514 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un bazı maddelerinin iptali için yapılan başvuruyu karara bağladı.


Anayasa Mahkemesi başvuru konusu hükümlerden sadece daha önce yürütmesinin durdurulmasına karar verdiği ve GATA ve Üniversite öğretim üyelerinin belirlenen usul dışında çalışmaları halinde istifa etmiş sayılacaklarına ya da görevlerine son verileceğine ilişkin maddelerin iptaline karar verdi.


Böylelikle Anayasa Mahkemesi içinde hekimlerin serbest çalışma hakkını kısıtlayan, ruhsatsız hekimlik adı altında yeni bir suç tanımı getirerek olağanüstü durumlarda insanlık yararına verilen hekimlik hizmetlerini 3 yıla kadar hapis ve 2 milyon liraya kadar para cezasıyla cezalandıran, aile hekimlerine acil servislerde nöbet uygulaması getiren maddelerin de bulunduğu pek çok hükmün iptali taleplerini reddetmiş oldu.


KARAR İÇİN TIKLATINIZ.KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET