gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ANAYASA MAHKEMESİ RAPORTÖRÜ 4/C’Yİ ANAYASAYA AYKIRI BULMADI

Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu (HAKSEN) tarafından 4/C li sendika üyesi adına Danıştay’a açılan davada Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 18 Mart 2011 tarihinde 657 sayılı Yasanın 4/C maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesine başvuru kararı almıştı.

14 Mart 2011 Pazartesi 12:03
Anayasa Mahkemesi raportörü 4/C’yi Anayasaya aykırı bulmadı

Anayasa Mahkemesi geçtiğimiz yıl Mayıs ayında yapıtığı ilk incelemde iptal isteminin esastan görüşülmesine karar verdi. İptal başvurusunun incelemesini tamamlayan Anayasa Mahkemesi Raportörü raporunu verdi.

Raporda, 657 sayılı Yasanın 4/C maddesinin Anayasamıza aykırı olmadığı, yürürlüğünün durdurulması ve iptal isteminin reddi gerektiği belirtildi.

Raporda;

14.07.1965 günlü 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin C fıkrasının Anayasaya aykırı olmadığına, iptal isteminin reddine, 10.11.2005 günlü 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanununun ı 49.maddesinin 2 nci fıkrasının “657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin C fıkrasına göre sözleşmeli olarak çalıştırılacak geçici personele ödenecek ücretler ” bölümünün Anayasaya aykırı olmadığına, iptal isteminin reddine karar verilemesine,

görüşü belirtildi.

ÇİVİ; “4/C’Yİ AİHM’E GÖTÜRECEĞİZ”

HAKSEN Genel Başkanı Ayhan Çivi , konfederasyon olarak başlattıkları hukuk mücadelesi sonucu Danıştay tarafından iptal istemiyle Anayasa Mahkemesine gönderilen 657 sayılı Yasanın 4/C maddesinin kamuda uygulanması mümkün olmayan bir düzenleme olduğunu, sürekli kamu hizmetlerinde çalıştırılan kişilerin geçici personel olamayacağını söyledi.

Raportörün kanaatinin karar anlamına gelmediğini, esas kararın mahkeme heyeti tarafından verileceğini hatırlatan Çivi, yasaların sadece yazıldıkları şekilde değerlendirilmesinin doğru olmadığını, çalışma yaşamında yarattığı sakatlıların ve hak kayılarının da dikkate alınması ı gerektiğini belirtti.

Çivi, 4/C maddesinin sadece Anayasamıza değil insan haklarına da aykırı bir düzenleme olduğunu belirterek, gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine götüreceğiz, dedi.
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET