Öncekiler Sonrakiler

BES'TEN SGK GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİNE DURDURMA

14.08.2010 Tarih ve 27672 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan SGK Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin öğrenim koşullarını düzenleyen 7/1-ç-e bentlerinin, “18.04.1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibariyle “ ibareli geçici 3./1 fıkrasının ,03.09.2010 tarihli Eğitim/Sınav Duyurusunun yürütmeyi durdurma ve iptali talebiyle BES'in açtığı davada Danıştay 2. İdare Başkanlığı 2010/5098 sayılı kararıyla Yürütmeyi Durdurma Kararı vermiştir.

01 Eylül 2011 Perşembe 13:39
BES'ten SGK Görevde Yükselme Yönetmeliğine Durdurma

14.08.2010 Tarih ve 27672 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan SGK Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin öğrenim koşullarını düzenleyen 7/1-ç-e bentlerinin, “18.04.1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibariyle “ ibareli geçici 3./1 fıkrasının ,03.09.2010 tarihli Eğitim/Sınav Duyurusunun yürütmeyi durdurma ve iptali talebiyle BES'in açtığı davada Danıştay 2. İdare Başkanlığı 2010/5098 sayılı kararıyla Yürütmeyi Durdurma Kararı vermiştir.

Karar İçin Tıklayınız….

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET