gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

DANIŞTAY KARARLARI SUT SINIRLAMALARINI KALDIRIYOR

Sağlık Uygulama Tebliği(SUT) ile sigortalılara sağlık hizmetlerinde getirilen sınırlamlar Danıştay tarafından kaldırılmaya devam ediliyor.

15 Ekim 2014 Çarşamba 16:24
DANIŞTAY KARARLARI SUT SINIRLAMALARINI KALDIRIYOR

DANIŞTAY KARARLARI SUT SINIRLAMALARINI KALDIRIYOR

Sağlık Uygulama Tebliği(SUT) ile sigortalılara sağlık hizmetlerinde getirilen sınırlamlar Danıştay tarafından kaldırılmaya devam ediliyor. 

En son Danıştay Onbeşinci Dairesinin 24/06/2014 tarihli ve E.2013/8367 sayılı kararı ile; 24/03/2013 tarih ve 28597 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin “...04/05/2013 tarihli ve 28367 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile değişik 5. Fıkrasında yer alan “en fazla 1 kutu” ibaresi ile 24/03/2013 tarih ve 28597 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin eki EK-4/E’de yer alan H.Pylori eradikasyon tedavi paketi için “Yılda 14 günlük tedaviyi geçmeyecek şekilde” ibarelerinin yürütümü durdurulmuştur. 

Yürütmeyi durudurma kararı sonrası 19/10/2014 tarihinden başlayarak Sağlık Uygulama Tebliğinin ilgili maddeleri bu doğrultuda yürütülmesi SGK tarafından bildirildi.

Duyuruda bahsi geçen maddeler iseşu şekildedir;

 

4.1.4 -Reçetelere yazılabilecek ilaç miktarı

 

(5) Hastanın tedavisinde ilk defareçete edilecek ilaçlar (raporlu olsa dahi) kullanım dozuna göre, bir ayıgeçmeyecek sürelerde an-fazla 4- kutu ödenir. Kür protokolü uygulananilaçlarda ise 1 küre yetecek miktarda ilacm bedeli ödenir.Sonraki reçetelerde yazılacak ilaç miktarı için SUTta yer alan genel veya özeldüzenlemeler esas alınır. Bu ilaçların devam reçetelerindeki farklı farmasötikdozları da ilk tedavi olarak kabul edilir. Ancak ilaçların topikal formları, serumlar, enteral ve parenteral beslenme ürünleri,tıbbi amaçlı mamalar, diyaliz solüsyonları için bu fıkra ilk seferde en fazlabir aylık doz olarak uygulanır. Bu maddenin birinci fıkrası için bu fıkrahükümleri uygulanmaz."

 

Sistemik AntimikrobikVe Diğer İlaçların Reçeteleme Kuralları Listesi-Ek-4/E'ııin 13.Diğerleribaşlığının 19.maddesi;

 

H.Pylori eradikasyon tedavi paketi ; Yılda11 günlük tedaviyi-geçmeyecekşekilde iç hastalıkları ve genel cerrahi uzmanhekimlerince reçetelenir.(Levofloksasin etken maddesiniiçeren tedavi paketlerinde ayrıca antibiyogramla klaritromisin ve metronidazoledirenç varlığını gösterir antibiyogram sonuç belgesinin tarih ve sonucunune-reçete/e-raporda belirtilmesi koşulu ile).

 


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET