gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

DANIŞTAY MEB DERSHANE YASAĞINI SÜRDÜREN GENELGEYİ DURDURDU

Danıştay, AYM kararı sonrası dershane yasağını devam ettiren MEB'İN 13/8/15 tarihli genelgesinin yürürlüğünü durdurdu. MEB söz konusu dava ile ilgili olarak Bakanlığa iletilmiş hiçbir karar ya da tebligat olmadığını açıkladı.

19 Eylül 2015 Cumartesi 08:46
DANIŞTAY MEB DERSHANE YASAĞINI SÜRDÜREN GENELGEYİ DURDURDU

Dershane öğretmen ve personellerini temsil eden Pak Egitim İş Sendikası Hukuk Müşaviri ve Avukat Mehmet Kasap, Twitter hesabından duyurdu.


Danıştay 8. Dairesi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) Dershaneleri kapatan genelgesiyle ilgili Pak-Eğitim İş Sendikasının açtığı davayı görüştü, MEB'in savunmasının ardından söz konusu genelgenin uygulanması durumunda telafisi güç ve imkansız zararın meydana geleceğine hükmetti. Daire, genelgenin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. Kararın gerekçesinin yazımının tamamlandığı ve Daire üyelerinin imzasına sunulduktan sonra taraflara tebliğ edileceği öğrenildi. 

2014 yılında, AKP hükümeti dershaneleri kapatan kanunu TBMM Genel Kurulu'nda onaylayarak yürürlüğe sokmuştu. Anamuhalefet Partisi CHP tarafından Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) taşınan kanun, eğitim ve serbest teşebbüs hürriyetine ölçüsüz ve hukuki dayanağı bulunmayan bir kısıtlama getirdiği vurgulanarak iptal edildi. İptal kararının ardından MEB, kanunda dershane ibaresinin kalmadığını savunarak, il milli eğitim müdürlüklerine yazdığı genelgeyle dershanelerin eğitim faaliyeti sürdüremeyeceğini savundu. Pak Eğitim İş MEB'in 13.08.2015 tarihli genelgenin kanuna ve Anayasa'ya aykırı olduğunu vurgulayarak Danıştay'a yürütmeyi durdurma ve iptal davası açtı.

Danıştay 8. Dairesi, açılan davaya MEB'in savunmasını aldıktan sonra yürütmeyi durdurma talebini görüştü. Davanın tamamlanması için geçecek süre içinde telafisi pek güç zararlara yol açılağına hükmetti. Daire, söz konusu yönetmeliğin yürütmesini durdurarak dershanelerin eğitime devam etmesinin önünü açtı. Böylece, lise ve üniversitelere hazırlanan milyonlarca öğrenci ve velilerinin kaygısı sona erdi. dershaneleri kapatan genelge ortadan dershanelerin öğrenci almasının ve eğitim vermesinin önünde herhangi bir engel kalmadı. Dershanelerin devam etmesi için başka bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmuyor. Karar, taraflara tebliğ edilmesinin ardından uygulamaya konacak.

Pak Eğitim İş avukatı Mehmet Kasap Danıştay'ın söz konusu kararını twitterdan duyurarak dershane sahibi, öğretmen ve öğrencilere müjde verdi. Kasap, kararı şu ifadelerle açıkladı: “AYM kararı sonrası dershane yasağını devam ettiren MEB'in 13.08.2015 tarihli genelgesinin yürürlüğü durdurulmuştur. Danıştay'ın kararından sonra dershanelerin faaliyetlerini serbestçe devam ettirmesi önündeki son engel de kalkmıştır. 

Bu gelişmeler üzerine MEB söz konusu dava ile ilgili olarak  Bakanlığa iletilmiş  hiçbir karar ya da tebligat olmadığını açıkladı. 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET